The 48 Hour Film Project

Oficiální Pravidla

The pravidla for the 2015 tour are not yet available. They will be released before the tour begins. These are the 2012 rules.

Následující pravidla platí pro každou zúčastněnou skupinu/produkční tým:

A. Časy

 • Soutěž 48 Hour Film Project (48HFP) se bude konat ve městech po celém světě o různých víkendech po celý rok.
 • Soutěž 48 Hour Film Project bude probíhat od pátku 19.00 místního času do následující neděle 19.00 místního času. To je „oficiální lhůta 48 hodin“. (Soutěžní dny se mohou v některých zemích lišit).
 • Zúčastněná skupina či tým musí své filmové dílo/video dokončit včas, aby je doručili do místa, jež bude oznámeno, do neděle 19.30.
 • Oficiální součástí soutěže budou pouze díla, která dodrží tento termín. Budou se promítat všechny filmy přijaté v neděli (včas a v termínu).

B. Veškerá tvůrčí činnost musí probíhat během „oficiální lhůty 48 hodin“. Jakákoli tvůrčí činnost před soutěžním víkendem je zakázána. Tvůrčí práce zahrnuje, ale neomezuje se pouze na:

 • Psaní scénáře
 • Zkoušky
 • Návrh kostýmu/scény
 • Natáčení
 • Střih
 • Zvukový design
 • Rendering
 • Záznam na pásku nebo jiné médiu

C. Před „oficiální lhůtou 48 hodin“ smí být zahájeny pouze tyto činnosti:

 • Organizace štábu
 • Organizace obsazení
 • Zabezpečení vybavení
 • Průzkum/Zajištění míst natáčení
(Viz také Pravidlo D a Pravidlo D.)

D. Veškeré záznamy musí být natočeny během 48 hodin trvání projektu.

 • Nelze použít žádné záběry z databank ani záběry natočené či vytvořené v jinou dobu.
 • Animace a speciální efekty jsou povoleny, musí však být vytvořeny během 48 hodin. (Poznámka: Záběry z databanky jako součást speciálního efektu v programu pro speciální efekty dodaném třetí stranou jsou přípustné.)
 • Statické snímky jsou povoleny za předpokladu, že k nim má tým práva. Fotografie nemusí být pořízeny během 48 hodin, ovšem fotografie vytvořené mimo oficiální lhůtu 48 hodin nelze použít v sekvenci pro vytvoření iluze pohybu.

E. Každá zúčastněná skupina musí mít zástupce na oficiální zahajovací akci soutěže 48 Hour Film Project.

 • Na této akci musí každá skupina předložit vyplněnou Dohoda s Team Leaderem podepsanou vedoucím týmu. Bez předložení této smlouvy se tým nemůže zúčastnit.
 • Každá skupina si zvolí svůj filmový žánr v náhodném losování.
 • Týmy budou mít možnost vyměnit žánr vybraný v losování za žánr s názvem Divoká karta. Pokud se týmy rozhodnou pro Divokou kartu, nemohou se ke svému původnímu žánru vrátit.

F. Každé zúčastněné skupině budou přiřazeny prvky, které se musí objevit ve filmu, například žánr, postava, rekvizita a/nebo věta z dialogu.

 • Požadovaná postava a rekvizita musí být vidět na obrazovce.
 • Požadovaná věta z dialogu musí být použita doslova. Může být vyslovena, zazpívána nebo napsána. Může být v jakémkoli jazyce, ale pokud není jasné, že jde o požadovanou větu, je nutný překlad.
 • Aby se film skupiny kvalifikoval jako „oficiální 48hodinový film“, musí být ve zvoleném žánru a musí obsahovat všechny požadované prvky v oficiální lhůtě a před závěrečnými titulky.

G. Všichni herci a štáb musí být dobrovolníci.

H. Lze použít jakýkoli typ videokamery či filmové kamery, pro natočení záběrů pro film však lze použít nejvýše tři. Zvukový záznam je povolen pouze pro tyto tři kamery. Kromě těchto tří kamer jsou povoleny kamery použité k jinému účelu než pro záznam videozáběrů (například jako rekvizity, střihačské pulty, přístroje pro záznam zvuku či kamery pouze pro záznam záběrů v zákulisí).

I. Pouze pro města, kde se soutěž koná poprvé: Každý film musí obsahovat orientační bod (budovu, památku apod.) nebo identifikační charakteristiku (např. autobus, městský úřad) soutěžního města. (Poznámka: Orientační bod nebo charakteristika musí existovat v rámci hranic města). Toto pravidlo se týká pouze měst, která soutěž 48HFP navštíví poprvé.

J. Zúčastněným skupinám se doporučuje, aby při skládání a nahrávání hudby pro film spolupracovaly s místními skladateli a/nebo hudebníky. Je přípustné, aby zúčastněná skupina použila předem nahranou hudbu, musí však k veškeré hudbě použité ve filmu vlastnit práva a k veškeré použité hudby musí předložit nahrávky. Stejně jako v případě hudby jsou povoleny i předem nahrané zvukové efekty, musíte však vlastnit práva k jejich použití.

Poznámka: Parodie skladeb (tj. využití identifikovatelných již existujících skladeb s novým nebo pozměněným textem či hudbou) do filmu nelze zahrnout bez podepsaného svolení držitele práv k dané skladbě. Toto pravidlo platí bez ohledu na to, zda parodie skladby pravděpodobně představuje užití typu „fair use“ podle amerického nebo mezinárodního autorského práva.

K. Dokončený film musí trvat nejméně 4 minuty a nejvýše 7 minut nepočítaje v to závěrečné titulky. Viz Pravidlo L.

The finished film must be a minimum of 4 minutes in duration, and a maximum of 7 minutes in duration—not including end credits. In other words, the official running time begins after the required 48HFP slates and ends prior to the end credits. The required slates and the end credits do not count towards the minimum time of 4 minutes. The film story may not be longer than 7 minutes. See Pravidlo L.

L. Credits

 1. Před zahájením dokončeného filmu by média měla obsahovat:

  • 5 sekund černého plátna
  • Titulní mezititulek s: názvem týmu, názvem filmu, žánrem, městem a datem
  • Tuto animaci
       - NEBO -
   Titulní mezititulek s textem: „Tento film byl natočen pro soutěž 48 Hour Film Project 2011. www.48hourfilm.com“
  • 2 sekund černého plátna

  Your film follows this.

 2. Úvodní titulky se považují za součást filmu, proto se do sedmiminutového maxima započítávají. Má-li váš film jiné úvodní titulky než jen název filmu, musíte navíc uvést jednu z následujících informací:

  • text „[název vašeho týmu] uvádí“ a ihned poté slova „48 Hour Film Project“

  • text „48 Hour Film Project“ ihned za názvem filmu

   Text „48 Hour Film Project“ by neměl být v uvozovkách a může být celý malým písmem (tj. „48 hour film project“).

 3. Titulky na konci každého filmu jsou omezeny na nejvýše 60 sekund. Těchto 60 sekund je považováno za dodatek k délce filmu, jak je uvedeno v Pravidlo K. (To znamená, že film může být dlouhý 7 minut a může obsahovat dalších 60 sekund závěrečných titulků, celkově tedy může trvat 8 minut.)

  Závěrečné titulky musí obsahovat slova: „Tento film byl natočen pro soutěž 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com“

 4. SLATES AND CREDITS AFTER 48HFP: After the competition, films screening online should retain the pre-film title card that says: "This film was made for the 48 Hour Film Project 2012. www.48hourfilm.com”. Information on where you can post and screen your film after the official screenings can be found here: What should I do with my film?

M. Ve Spojených státech, Kanadě, Chile, Japonsku, Peru, Jižní Korei a Tchaj-wanu musí být dokončený film či video ve formátu NTSC. Ve všech ostatních zemích musí být ve formátu PAL.

Nejsou-li na webových stránkách vašeho města pro soutěž 48 Hour Film Project jiné pokyny, film musí být odevzdán na jednom z následujících médií:

 • (nejlépe) v samostatném souboru Quicktime bez proprietárních kodeků, a to buď:
  - na datovém disku DVD
  - na jednotce Flash USB
 • jako disk DVD, který lze přehrát
Kompletní požadavky pro odevzdání filmu naleznete na webové stránce vašeho města. Pokud film nesplňuje požadavky pro odevzdání ve vašem městě, můžete být diskvalifikováni. Diskvalifikováni můžete být, i když váš film nelze sledovat na zařízení 48HFP.

N. Poznámky k odevzdání:

 • Doporučujeme, aby každý tým předložil dvě kopie konečného filmu.
 • Doporučujeme, aby úroveň hluku byla v celém filmu relativně rovnoměrná. (Má-li váš film nerovnoměrný zvuk nebo zvuk, který kulminuje, může být upraven tak, abychom chránili přehrávací zařízení.)
 • Specifikace projekce jsou u každého kina jiné a nejsou pod kontrolou 48HFP. Pokud je váš film velmi tmavý, jeho sledování v kině může být obtížné.
 • Promítat se budou všechny filmy obdržené večer v den odevzdání (včas a v termínu) za předpokladu, že splňují Pravidlo Q.

O. Každý tým musí zajistit postoupení práv herců, štábu, hudby a míst natáčení (a všechny další příslušné smlouvy), jež musí být odevzdány organizátorům projektu spolu s dokončeným filmem či videem. Film či video budou promítány, až organizátoři soutěže 48 Hour Film Project obdrží podepsané postoupení práv.

P. Účastník musí spolu s dokončeným příspěvkem předložit Potvrzení, které potvrzuje dodržení všech oficiálních pravidel.

Q. Pro účast v projektu je nutné, aby příspěvek byl původní prací účastníka, neporušoval práva třetích stran, byl vhodný ke zveřejnění (tzn., že nesmí být obscénní ani neslušný), neobsahoval obscénní ani pornografický materiál, neobsahoval hanlivé výroky o jakékoli osobě, společnosti, organizaci či subjektu, nenarušoval soukromí či jiná práva jakékoli osoby, společnosti nebo subjektu, nijak neporušoval platné zákony a předpisy a neobsahoval žádné prvky chráněné autorským právem (kromě těch, které vlastní účastník a/nebo 48HFP).

Příspěvky obsahující zakázaný nebo nevhodný obsah, které 48HFP podle vlastního uvážení určí jako nevhodný, budou vyloučeny. 48HFP si vyhrazuje právo učinit konečné rozhodnutí o způsobilosti příspěvků. 48HFP si rovněž vyhrazuje právo odmítnout film promítat nebo při promítání pronést prohlášení týkající se obsahu filmu.

R. Účastník svůj film nesmí před premiérou nijak distribuovat. To se týká i nahrávání filmu na jakékoli webové stránky. Účastníku se doporučuje, aby místo toho natočil a distribuoval upoutávku na svůj film. Tato upoutávka by neměla být delší než 48 sekund.

S. Pro získání certifikátu „Oficiální 48hodinový film“ musí filmová/video produkce každé zúčastněné skupiny dodržet všechna zde uvedená pravidla. Organizátoři soutěže 48 Hour Film Project si vyhrazují právo promítat pouze filmy označené jako „oficiální 48hodinové filmy“.

T. Žádné příspěvky (média ani dokumenty) nebudou vráceny.

U. 48HFP a zúčastněné strany projektu mohou dle vlastního uvážení diskvalifikovat příspěvky považované za nevhodné nebo jinak nevyhovující.

V. Všechny „oficiální 48hodinové filmy“ mohou soutěžit o titul Nejlepší 48hodinový film ve svém městě.

W. Všechny „nejlepší filmy města“ mohou soutěžit o titul Nejlepší 48hodinový film roku 2011. Vítěze určí porota složená z nezávislých porotců.

X. Organizátoři soutěže 48 Hour Film Project mohou tato pravidla před začátkem 48hodinové lhůty doplnit nebo pozměnit.

Když máte na natočení filmu 48 hodin, počítá se každá vteřina!