The 48 Hour Film Project

Dự án "Làm phim 48 Giờ WD" tại Thành phố Hà Nội

Exhausted Hanoi Teams Submit Films

Filmmaking teams from throughout the Hanoi area successfully completed a weekend of filmmaking. Films were due on 19 October (Sunday) and the last few minutes before the deadline saw filmmakers, operating on little sleep and lots of adrenaline, rushing to get their films in on time.

All of the films that were submitted on Sunday night will screen on the dates below. Come see what Hanoi area filmmakers can do!

Filmmaker Blog

Want to hear about the Hanoi 48HFP from the filmmakers themselves? Then check out the Hanoi 48HFP filmmaker blog, where Hanoi 48HFP participants tell us stories of their wild weekend of filmmaking.
Hanoi 48HFP Links

   Required Elements

Character  Trương Hoài Khương or Trương Hoài Khương, Sếp (Boss)
Prop  bóng đèn (a light bulb)
Line  "Chuyện cũng đã xong rồi." ("It’s a done deal.")

Our Partners

wdlarge logo

Our Organizers

hkfilm logocloud9-new logo

Our Sponsors

qnap logobhdcineplex logo
yantv_new logoyannews-new logo
red_bull_asialogo logopanasonic_logo logo
ercinternational logo

Screening Groups

Group A

282 Production, Đức Hồ
Dog-Blood teenagers, Hồng Dương Vũ
DZE Productions, Phước Trung Dương
Factor ?, Hằng Nguyễn
Jahova's Film, Thành Tâm Đặng
JuneOne, Hữu Tuấn Nguyễn
MARIO team, Hiếu Nguyễn
Sông Hồng, Thắm Tạ Thị
TBR, Hiếu Đỗ
The Misfits, Vũ Trần
The Namer, Đức Phú Nguyễn
The Pink, Quốc Thịnh Đăng
Thi Cho Biết, Long Nguyễn
Thiếu Một Xúc Xích, Khánh Linh Võ

Group B

21st, Trần Vũ
4Fun, Nhung Nguyễn
Ba Chấm, Công Minh Trang
Berserk Bros, Lê Vương
Highlights film, Đức Dương
Illuminati, Hoàng Phạm
Light Shape Studio, Chuong Duong
LOADING, Thị Vân Nguyễn
Ngược, Thái Hiệp Nguyễn
Phannguyen Film, Ngọc Phan Nguyến
Tổ làm phim, Giang Hoàng
TV Team, Dơn Nguyễn

Group C

Baba Team, Như Ý Dương
Crick, Hồng Hạnh Hoàng
emiin, Trung Nguyễn
Fireflies, Nhật Minh Vũ Tiến
FTU2 Films, Chí Công Chung
Hạt Cam, Lê Hoàng Việt Nguyễn
MAM studio, Tuấn Anh Đoàn
Mân Mê, Văn Cường Phùng
monotone, Việt Hùng Lê
Pỏn, Nghĩa Nguyễn Huy Tuấn
RUA, Nhì Tạ
SGMedia, Cuong Nguyen
Tay Rau Muong, Scott Homan
The Real Film, Tuấn Nguyễn

Unassigned Teams

away team, Dũng Lê
Đau Team, Khánh Mạc
Ờ Team, Tùng Đào
Bobbaroonie, Bob Nguyen
Dog-blood teenagers, Hồng Dương Vũ
Excalibur, Thị Ngọc Nguyễn
flash production, nhung lê
Mot Deux Tres, Claire Tissot
namstudio, Hoai Nam Vu
nông dân, Hoàng nguyễn
Pangea, Công Nguyễn Thành
Realtv, Xuyên Đào
Steelmedia, Tố Hoàng
WHY NOT TRY, TẠ LINH