The 48 Hour Film Project

The 48 Hour Film Project

See below for 2011 results.
For more information on 2016, click here...

The Judges Have Spoken!

Our panel of judges has made its decision. Congratulations to all of the filmmakers and teams who participated. We are proud to announce our winners!

Best Use of Character
Lam Thiên - Két An Toàn - The Safe

Best Use of Prop
The First WAFM - Ngày Đầu Tiên Của Mùa Thu - The 1st Day of Autumn

Best Use of Line
57 Bananas - Những Điều Vụn Vặt - The Petty Things

Best Art Direction
Etherium Sky - Qua Ánh Cầu Vồng - Through the Rainbow

Best Makeup
NII Media - Chiếc Váy - The Dress

Best Film Poster
Trailer Factory - Cầu Tình Yêu - Love Bridge

Best 48 Second Trailer
Trailer Factory - Cầu Tình Yêu - Love Bridge

Best Costumes
NII Media - Chiếc Váy - The Dress

Best Choreography
NII Media - Chiếc Váy - The Dress

Best Graphics
Chú Tễu - Trễ Nhịp - Out of Sync

Best Sound Design
Chú Tễu - Trễ Nhịp - Out of Sync

Best Musical Score
NII Media - Chiếc Váy - The Dress

Best Cinematography [tie]
NII Media - Chiếc Váy - The Dress
C3 Vietnam – Ngõ - Alley

Best Editing
Trailer Factory - Cầu tình yêu - Love Bridge

Best Actress
Data Creativity - Phía Đông Mặt trời mọc - In the East Rises the Sun

Best Actor
One Pixel - Mảnh vá - The Patch

Best Writing [tie]
Lam Thiên - Két An Toàn - The Safe
Chú Tễu - Trễ Nhịp - Out of Sync

Best Directing
The First WAFM - Ngày Đầu Tiên Của Mùa Thu - The 1st Day of Autumn

Runner Up For Best Film
The First WAFM - Ngày Đầu Tiên Của Mùa Thu - The 1st Day of Autumn

Best Film
Lam Thiên - Két An Toàn - The Safe


Audience Awards for the 48HFP

The audience has spoken! The following teams won the audience awards for their respective screenings. Congratulations!

Audience Award Winner: Group A
Wingsteam - Kế hoach đơn giản - Simple plan

Audience Award Winner: Group B
Lam Thiên - Két An Toàn - The Safe

Audience Award Winner: Group C
Group One - Người cầm ô - The Umbrella Holder


48HFP Links

           

[]Elements

Character: Lê Văn Danh/Lê Vân Dung, Giáo Viên (Le Van Danh/Le Van Dung, Teacher)
Prop: một chiếc ô (an umbrella)
Line of Dialogue: “Nó chỉ có vẻ bề ngoài thôi" (He/she/it only appears that way.)Our Sponsors


Our PartnersScreening Groups

Group A
Screening on Thursday, November 10th, 7:30pm

57 Bananas - Những điều vụn vặt - The Petty Things
One pixel - Mảnh vá - The Patch
2880 - Những bánh xe - The Wheels
Doses - Anh cầm ô, tôi đeo kính - You hold umbrella, I wear glasses
2!VISION - Mở đầu - Opening
Viet2A - Phấn và cơm - Chalk & Rice
NII Media - Chiếc váy - The Dress
Muộn Màng - Mảnh đạn - Remaining shrapnel
SU TEAM - Thực sự yêu - Love Actually
SGMEDIA - Tổ chức mật Q - Secret Q
Fast Food Films - Địa chấn - Earthquake
Tròn - Ba ngày - Three days
The RED team - Cái ô - The Umbrella
TRAILER FACTORY - Cầu tình yêu - Love Bridge
Wingsteam - Kế hoach đơn giản - Simple plan

Group B
Screening on Tuesday, November 8th, 7:30pm

Etherium Sky - Qua ánh cầu vồng - Through the rainbow
C3 Vietnam - Ngõ - Alley
Big5 - Sáo ngang kèn dọc - Every Jack has his Jill
Dream - Cái bóng - The Shadow
IFY - Người khách trọ - The Tenant
Chumchimmiengcuoi - Vô hình - Invisible
Hunter Films - Lẩu - The little match
Hot Team - Cuộc đời vẫn đẹp - Life is still beautiful
Femme Fatale - Lạo xạo - Crunch
2830 - Nữ Thám tử - Female Detective
S Production - Nắng ơi, mưa rồi! - Sunshine, raining is coming
Bermuda - Ngày thứ 6 - The Sixth day
Lam Thiên - Két an toàn - The Safe

Group C
Screening on Wednesday, November 9th, 7:30pm

Chú Tễu - Trễ nhịp - Out of Sync
Data Creativity - Phía Đông Mặt trời mọc - In the East rises the sun
Final Điều bí mật - Final Secret
Dreambox - Ngủ - Go back to sleep
TDM - Vẫn chưa đủ - Still not enough
WAFM68 - Nhị diện - Two sides
ZED OI 48 - Ngày tiếp theo - The Day after
Never Give Up - Quá khứ - The past
Tra Da Production - Ô…! - Oh…! (Umbrella!)
SF Film - Cuộc sống - Life
S.O.S - Đôi mắt - The eyes
Stockower - Ảo - Virtual
Sync Studio - Ngày thứ 7 - Saturday
The first WAFM - Ngày đầu tiên của mùa thu - The 1st day of Autumn
GROUP ONE - Người cầm ô - The Umbrella Holder