The Hanoi 48 Hour Film Project

See below for 2012 results.
For more information on 2015, click here...

Exhausted Hanoi Teams Submit Films

Filmmaking teams from throughout the Hanoi area successfully completed a weekend of filmmaking. Films were due on 31 December (Wednesday) and the last few minutes before the deadline saw filmmakers, operating on little sleep and lots of adrenaline, rushing to get their films in on time.

All of the films that were submitted on Wednesday night will screen on the dates below. Come see what Hanoi area filmmakers can do!
Hanoi 48HFP Links
Required Elements

Character  Ngo Hoang Linh / Ngo Hoang Ly, Đầu Bếp (Cook)
Prop  bánh trung thu (mooncake)
Line  "[Tôi] nghĩ [tôi] vừa nói thế." (I thought that's what I just said.)

Our Partners

hkfilm logoredbridge logo

Our Organizers

cloud9 logo

Our Sponsors

megastarcineplex logo
panasonic_small logoalfrescos logo
theword logoercvietnam logo
anyarena logoarenamultimedia logo
zingme logormituniversityvietnam logo
zalora logovalerieparis logo
cyberlink logoyantv logo
pond5 logomoviemagicsw logo

Registered Teams

10years, Hoang Truc Linh
24.48, Phoenix Vũ
2jours, Minh Trang Hoàng
49/51 CINEMA, Duc tu Nguyen
BEEs Media, Lam Nguyen
Bluesky, VIỆT NGUYỄN
Brand Of Brother, Hải Linh Vũ
C3Vietnam, Thu Dinh Huyen
CATNAM FILMS, thành nam nguyễn lê
Chicken's Heel , Hoàng Anh Nguyễn Quốc
CSLKCD, nguyễn nguyên sơn
Curve Production, Huck Vũ
Cyclo , Thao Dan Nguyen Phan
Davi Film, Công Tài Đỗ
Dora Team, Trung Hiếu Trần
Etherium Sky, Matt Dworzanczyk
F-film, Tuấn Anh Đoàn
F.A.Team, Hoàng Thị Thùy Ngân Hoàng
Firecat, Tùng Lâm Vũ
Flying Turtles, Stephanie Benamozig
For Fun Team, Thảo Lại Phương
FTU2 , Chí Công Chung
GROUP ONE, Vương Minh Việt
Hanoi Express (TPD), Kiên Nguyễn Trung
Hanoi Film, Nguyen Thuy Linh
Hippie (TPD), Búp Mai
Ichannel, Khánh linh Nguyễn
Khuây Khoả Films, Đăng Khoa Lê Hữu
Kinetic Creation, Ryan Coleman
Kinoptika, Zoran Rakovic
Lục Giác, Hoàng Nam Nguyễn
Lotus, phuong hoa nguyen
Mono Chrome, Hà Hoàng
N.I.C.Team, Trâm Hime
Nhom Lam Phim, Hà Nguyên Lê
Như nào phải nói !, Trần Vũ
NII media, Hoàng Mai
Paramotion, Hải Đào Đức
Protools, van lua vu
PVQVIDEO, Hữu Tuấn Nguyễn
Roy media, Duy Cường Tạ
SGMedia, Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn
SKY MEDIA VN, Huy Hoàng Nguyễn
Square Production, Kien Nguyen Tran
Squared Bermuda, \Việt Anh Nguyễn
Stork, Khanh Do
Storyteller, Lê Phương
Supertramp (TPD), giang nguyen hoang
T.I.A.C.O, Quí Nguyễn Đình
The CKr$ Entertainment, Hà Huỳnh
The Compass (TPD), Minh Lê Thu
The Cross Team, Thành Trần Công
The Immortal, Sơn Bùi
TimeLine, Thành Lê
TRAILER FACTORY, Nam Nguyễn Lê
two vision, An Nguyễn Đạt Lan Bi
Urainium, Dachuy Ho
Wild, Trung Nguyễn

Important Message: Copycat Disclaimer

Copyright © 2001-2015 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved