Ho Chi Minh City, Vietnam 9 - 11 June 2017

Winners Coming Soon

Our judges are currently deliberating on the 2017 winners. Awards will be determined for a number of categories, including Best Film, which will go on to represent Ho Chi Minh City, VN at Filmapalooza and vie for Best 48HFP Film of 2017.


Required Elements

 • Character: Lê Minh Viên, Thất nghiệp (Lê Minh Viên, Unemployed)
 • Prop: Bản đồ (a Map)
 • Line: "Thả thính à?" ("Are you flirting?")

Premiere Screenings

Tue, 25 Jul 2017
BHD STAR Cineplex Thao Dien
Tầng 5, TTTM Vincom Centre, 159 Xa Lộ Hà Nội, Quận 2, TP.HCM

Participating Teams

 • 2.35 (HN) Hạnh Nguyễn
 • 48h production (HN) Đăng Long Nguyễn
 • 4M (HCM) Hùng Nguyễn
 • 5Cores Production (HN) Nam Anh Trần
 • 8990 (HCM) Hoang Nguyen
 • 8TV (HCM) Phuong Nguyen
 • ABOR (HCM) Jane Võ
 • Alpha team (HN) Nghĩa Trần
 • August (HCM) william Nguyen
 • B3S (HCM) thiên hoàng vương
 • BROFIST team (HCM) Hải Thảo Phạm Thuận
 • Bazic Production (HN) Diệu Hoa Nguyễn
 • BerserkBros (HN) Lê Vương
 • Birds Without Legs (HN) Mạnh Đức Lê
 • BlueNT Film (HCM) Anh Tùng Phạm
 • Bom Media (HCM) Trúc Nguyễn
 • Brotherhood (HN) Tri Nguyên Đỗ
 • Bụt Team (HCM) Huy Nguyễn
 • CAT Production (HN) đức hoàng
 • CUBU (HCM) Hưng Hồ
 • Ca Voi Xanh (HN) Huy Nguyen
 • Chipnfriend (HCM) LAN Chi Nguyễn thị Lan Chi
 • Chíp Chíp (HN) Linh Nguyễn Hà Thuỳ
 • Chơi Film Team (HCM) Hoàng Bá Đinh Hữu
 • Chất (HCM) HƯNG ĐINH
 • Ciel Production (HCM) Dung Nguyễn Đặng Thùy
 • Cinebros Pictures (HN) Tùng Lê Thanh
 • Classick (HN) Lê Thanh Nguyên Bùi
 • ColorHolic (HCM) Lâm Huỳnh
 • Các nữ thám tử (HN) Thủy Lê Khả
 • Cười (HN) Dung Phạm
 • DISASTER (HCM) Thy Phạm
 • Dancing with the Sun (HCM) Tấn Trần Hữu
 • Dementia Crew (HCM) Linh Vu
 • Don't know. (HCM) louis corallo
 • Dream2 (HCM) Long Hải Dương Hoàng
 • Dreaming Turtle (HCM) Gabriel Villalobos
 • Du Mục (HCM) Au Vũ Nguyễn Hà
 • E.M GROUP (HCM) Tường Anh Tăng
 • FIRST-time (HN) Sương Lê
 • FleX (HCM) Trung Nguyễn
 • Flies in Disguise (HN) Linh Khuong
 • FlyUp (HCM) Ny Huỳnh
 • ForVietNam (HN) Việt Anh Nguyễn
 • FreeFallFilm (HN) Hoàng Hiệp Lê Trung
 • Go Team (HCM) Thành Nguyễn
 • Gấu đỏ team (HN) Nam Nguyễn
 • HAM Productions (HN) Thu An Nguyễn
 • Haylam Production (HN) Dũng Nguyễn Thế
 • Hidden Fishes (HN) Thủy Phạm
 • ICC (HCM) Viên Viên Diệp Chi
 • JH Entertainment (HCM) Duy Hảo Nguyễn Bá
 • JuneForceOne (HCM) Hữu Tuấn Nguyễn
 • JuneTeamSix (HCM) Thy Phạm
 • KV Production (HCM) Key Visual Production Key Visual
 • Kaizen (HCM) Dung Ngo
 • LAY (HCM) Anh Minh Lê Kim
 • LaĐuĐu (HN) Nghĩa Nguyễn Huy Tuấn
 • Lens 48h (HCM) Phạm hoài viễn Pham
 • Love of Cinema (Can Tho) Anh Duy Nguyen
 • May Team (HCM) Duy Tran Quang
 • Mr Outside (HCM) Fernando Ramos
 • Mùn xiu (HCM) Thanh Tùng Nguyễn
 • NHóM (HCM) Huy Bùi
 • Newland Production (HN) Hiếu Nguyễn
 • Ngọc Viễn Đông (HCM) Khánh Trần
 • Nhiệt đới (HN) Phát Đỗ Tấn
 • ONEMore (HCM) Phi Nguyen
 • Old friends (HCM) My Lê
 • ProTeam loading (HN) Trường Phạm Quang
 • RAW (HCM) Uyen Diep
 • REC (HN) Châu Đỗ
 • Readyin5 (HCM) Minh Sơn Trần
 • Redban (HN) Lâm Tùng Nguyễn Phúc
 • Reply 90s (HCM) Mỹ Uyên Ngô
 • S6 Production (HN) Lâm Vũ
 • SG Rangers (HCM) Chí Lợi Nguyễn
 • SIMPLE (HCM) Dung Phạm
 • Saomedia (Da Nang) Duc Vo Dinh
 • Sói xám (HCM) Tuấn Phúc Nguyễn
 • TBOIs (HCM) Lân Ngô
 • THE ZORBA (HCM) Tân Dương
 • TK pro studio (HCM) Kiệt Trí
 • TNT Production (HCM) Thịnh Nguyễn
 • TRANSPARENT (HCM) Nghiem Mai Quang
 • Team Râu (HCM) Đức Hồ
 • The Bee's Knee (HN) Nhi Lê
 • The Drealics (HN) Nghĩa Lê Viết
 • The Lab (HCM) Tú Lê
 • The Outcasts (HCM) trung nguyen
 • The Red Cipher (HCM) Minh Phung
 • The Sleepwalkers (HN) Minh Anh Bùi
 • The Triangle (HN) Thành Nam Nguyễn
 • Thần Thoại (HCM) Tuấn Nguyễn
 • Tobb Production (HN) Uyên Đặng
 • Touch Media Team B (HCM) Sa Nguyen
 • Tree production (HCM) Nhi Nguyen
 • Virgin (HN) Nhật Quang Nông
 • WAO media (Nha Trang) Kim Huy Thái
 • WINDSUN (HCM) Đức Đỗ
 • We Film (HN) Dan Than
 • XSPACE Media (HN) Thắng Vũ
 • Xưởng Xẩm (HCM) Dũng Nguyễn Công
 • YOLO Pictures (HCM) Chinh Trần
 • Zer0 (HCM) Thiện Lê
 • dragon_o (HN) Lam Vissay
 • dxSaigon (HCM) Thomas Grove
 • happycity (HCM) henry nguyen
 • team Zissou (HN) Toàn Lê
 • the Goodfellas (HCM) antony NGUYEN
 • Đùn Lìn Film (HCM) DUY HUYNH ANH

Important Message: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2017 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved