The 48 Hour Film Project

Dự án "Làm phim 48 Giờ WD" tại Thành phố Hồ Chí Minh

The 48 Hour Film Project comes to Ho Chi Minh City on the weekend of 26 - 28 September. Filmmakers from all over the HCMC area will compete to see who can make the best short film in only 48 hours. The winning film will go up against films from around the world.

Enter today! Space is limited.

This year, teams will be accepted on a first come, first served basis. Once the initial registration is complete, we will add teams to a waiting list.

Early bird registration (from Aug 1 to Aug 15): 1.500.000VND

Regular registration (from Aug 16 to Sep 25): 2.000.000VND

Register for the Ho Chi Minh City 48 Hour Film Project now!

Register for the Hanoi 48 Hour Film Project now!

Ho Chi Minh City 48HFP Events

Kickoff

Date  26 September (Friday)
Time  18:00-19:00
Place  to be announced

Dropoff

Date  28 September (Sunday)
Time  to be announced (by 19:30 to be on time!)
Place  to be announced

Ho Chi Minh City 48HFP Links

   


Our Partners

Our Organizers

Our Sponsors

Registered Teams

2ii, Huy Nguyễn Quốc
5Films, Xuân Phú Hồ
7AC, Nhất Phương Nguyễn
828, Đức Hồ
A TÔ FILM GROUP, Công Tuấn Tô
A4Film, Bình Hoàng
Arrow Team, Hữu Vinh Nguyễn
Bighero, Hoàn Thanh Phạm
Chất, An Thien
CTC Production, Khánh Huyền Lưu
Decent Men & Chú Tễu, Nhat Linh Phan Gia
dotilo, Hoàn Lê
Dreamers, Vũ Lê Đức
Dynamic life, Lý Thị Trần
FTU2 Films, Chí Công Chung
Hột Dzịt Production, Linh Vũ Tú
HLT, Tuấn Nguyễn
Koy Team, Nguyên Khán Phan
KU Team, Minh Trần
Làm Vì Đam Mê, Thành Nguyễn
Light Shape Studio, Chuong Duong
Look Group, An Phan
MTA Entertainment, An Le Duy
nhímMedia, Nhâm Quý Lê
Tank Group, Minh Thư Phạm Đình
Túm Túm Films, Tuấn Nguyễn Hoàng
Tech In Asia, Anh-Minh Do
The Fox, Thảo Vy Lê
The Mystery , Minh Phung
UFO Media, Tín Đoàn Quang
WAD (we are dreamers), minh khôi đào
Z Group, Thanh Duy Huỳnh Ngọc