The Ho Chi Minh City 48 Hour Film Project

See below for 2012 results.
For more information on 2015, click here...

Exhausted Ho Chi Minh City Teams Submit Films

Filmmaking teams from throughout the HCMC area successfully completed a weekend of filmmaking. Films were due on 31 December (Wednesday) and the last few minutes before the deadline saw filmmakers, operating on little sleep and lots of adrenaline, rushing to get their films in on time.

All of the films that were submitted on Wednesday night will screen on the dates below. Come see what HCMC area filmmakers can do!
Ho Chi Minh City 48HFP Links
Required Elements

Character  Dinh Phuc Long/Dinh Thu Van, Bác sĩ/ Tiến sĩ (Doctor)
Prop  Vé số (a daily lottery ticket)
Line  “Tại sao luôn phải như vậy?” (Why does it always happen that way?)

Our Partners

hkfilm logoredbridge logo

Our Organizers

cloud9 logo

Our Sponsors

megastarcineplex logo
panasonic_small logoalfrescos logo
theword logoercvietnam logo
anyarena logoarenamultimedia logo
zingme logormituniversityvietnam logo
zalora logovalerieparis logo
cyberlink logoyantv logo
pond5 logomoviemagicsw logo

Registered Teams

13+, Tường Vy Lâm
16 entertainment, Lộc Lưu Phúc
2115, Dũng Thanh Huy Trần
35 Production, Long Vũ
49/51 cinema, Đức Tú Nguyễn
5films, Xuân Phú Hồ
9Track, Phước Mai
ARCHER 09, Thiên Sơn Thái Bá
ĐATTT, Thanh Hà Võ
Bánh Mỳ, Luân Nguyễn Trọng
BoomBox Prd., Huy Nguyễn Quốc
Chaos, Phụng Xuân Lâm
Cơn Lốc (The Cyclone), Holy Thắng
Difo, Do Thu ha
Enjoy, Nguyễn Ngọc Thanh Tâm
Fast Food Films, Nhật Bành
Fast Food Films Animation, Duy Le Quang
FFilm, An Trần
FGS, DUY HUYNH ANH
FTU2, Tân Phạm Thanh
Halley, Hiệp Nguyễn
IF, Tuan Nguyen
JaigerBùm, Po Nguyễn
K1 Plus, nguyễn văn cường
Khuay Khoa Films, K' Nu
KOHLRABI-HOUSE, Anh Hào Lê Qúy
Lame, Phúc Duy Trần
Look Group, An Phan
Loom Production, Duy Lâm Lê
M.T.A, An duyan
Maya Phim, Hậu Tạ
Mingle, Ân Nguyễn
MOWO, Vân Luk
MP56, Vĩnh Nghiêm Trần
NCBCNB, han nguyen
Nordic Moose, Hayden Lowry
Our Saigon, Steven Vo
Paradox, Phúc Trần
Pencil, Tien Huy Nguyen
Pixelsgarden, Tram Pham
Professional Amature, Rosa Chung
Random, Yen Nguyen Thi Hai
REDone, Nguyen Thao
Rubik, Lê Nhật Quang Nguyễn
S&T media, Thiện Thanh Trần
S.W.E.D, An Đặng
Sagas Studio, Vu Quach
Saigon Rangers, Đức Nguyễn Thái Thiên
SK, Trọng Sơn Huỳnh
STUFFF, Larry Fedorowick
T.Q.L.N.D, Bùi Nguyên Lập Bùi
Tóc Việt Studio, Khang Đỗ
Terre Media, Anh Nguyễn Đình
Thành Nam Film, Ngọc Thành Nguyễn
The Smurfs, bằng phan
The tall, The thin & The tiny, Doru Tudose
TK, phong nguyễn
VNT, Viet Ho
W.O.W, Lam Bui Truong
WAO, Icecold Nguyen
Wizard, Hoa Đặng Dương
Z.O.D.I.A.C, Quốc Huy Huỳnh

Important Message: Copycat Disclaimer

Copyright © 2001-2015 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved