Ho Chi Minh City, Vietnam 8 - 10 June 2018

Get Ready for An Amazing Challenge!

The weekend? 8 - 10 June 2018

The challenge? To make a film in only 48 hours!

Filmmakers from all over the Ho Chi Minh City, VN area will compete to see who can make the best short film in only 48 hours. The winning film will go up against films from around the world at Filmapalooza 2019 for a chance at the grand prize and an opportunity to screen at the Cannes Film Festival 2019 Short Film Corner.


Genres Elements FAQs


Registration Fees

 • Regular: 2000000 VND/team ends Fri, 8 Jun
Register Your Team Now!Join Our Email List

Kickoff Event - Hanoi

Fri, 8 Jun 2018 @ 18:00 - 20:00
L'Espace Theatre
24-26 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dropoff Event

Sun, 10 Jun 2018
by 19:30 to be on-time

Dropoff Event - Hanoi

Sun, 10 Jun 2018
Hanoi

Screenings - Hanoi

Mon, 30 Jul 2018
Hanoi

Premiere Screenings

Mon, 30 Jul 2018
Ho Chi Minh City

Participating Teams

Here are some of the teams that will be making a short film for Ho Chi Minh City in only 48 hours.

 • -RAWCAM- (HN) Minh Đức Dương
 • 2O (HCM) Ly Dương Hoàng Trúc
 • 39K Production (HN) Quỳnh Anh Phạm
 • 5Cores Production (HN) Nam Anh Trần
 • AD Movie (HCM) Tân Dương
 • AE Media (HCM) Tuấn Minh
 • Anomia (HCM) My Lê
 • Arrow Up (HCM) Ngọc Dương
 • Avenger Teams (HCM) Tuấn Trần Võ Anh
 • BT - BasicTeam (HN) Linh Phạm
 • Blue Mango (HCM) Ian Joseph Villanueva
 • Bụt Team (HCM) Huy Nguyễn
 • C.A.N Group (HCM) Thuận Nguyễn Thế
 • CCW - counter-clockwise (HN) Nhật Quang Nông
 • CUBU (HCM) Hưng Hồ
 • Cat Production (HN) Hiếu Nguyễn
 • ColorHolic (HCM) Lâm Huỳnh
 • DAYDU Service (HN) Minh Nguyễn
 • DISASTER (HCM) Thy Phạm
 • DRACO (HCM) Đức Hồ
 • Denosa (HN) Ha Nguyen Le Ngoc
 • Dreamer (HN) Thái Ngọc Nguyễn
 • Drone Dance (HCM) Chuong Duong
 • FGS (HCM) DUY HUYNH ANH
 • FRAGILE (HN) Thành Nam Nguyễn
 • FimhulkTV (HCM) Phạm hoài viễn Pham
 • FleX (HCM) Văn Đức Trương
 • Freaks (HCM) henry nguyen
 • Gota Media (DN) Thi Nguyễn Duy
 • Group Cast Production (HCM) Minh Đoàn
 • Gâu (HCM) Thanh Luu
 • HOY TV (HCM) Kiên Phạm
 • Hôm Nay (HCM) Adrien PLATE
 • ILLU FILM (HN) Hoàng Phạm
 • Ignition Films (HCM) Lâm Nguyễn Thanh
 • Imaginary Friends (HCM) Tân Dương
 • Independent Dream Nation (HCM) Thiên Trang Hồ
 • Kira Kira (HCM) Chi Nhu
 • Kon Kú (HCM) Khue Vu
 • Kontribute (HCM) Anh Mai Tuan
 • Laurier (HCM) Phuong Do
 • LaĐuĐu (HN) Nghĩa Nguyễn Huy Tuấn
 • Lime&Mint (HCM) Võ Thành Luân Lương
 • Little Red Ants (HCM) Kim Tran
 • LẦY LỘI (CHICKEN GROUP) (HCM) Hiền Nguyễn
 • ME.AN (HCM) Minh Thu Pham Dinh
 • MEX PRODUCTIONS (HN) Tú Uyên Phùng
 • MORIES (HCM) Vi Nguyen Ngoc Tuong
 • Merlins (HN) Thu An Nguyễn
 • Mr. Outside (HCM) Fernando Ramos
 • Mr.Light (HCM) Hiếu Nguyễn Hoàng Trung
 • Nhà Lợn (HCM) Ton Minh
 • NhóM (HCM) NhóM Pictures
 • Những đứa trẻ mất ngủ (HCM) Phương Nguyễn
 • Night Owl Digital (HCM) Bằng Phi Thái
 • Nút Rec Ở Đâu (HN) Mi Phan
 • Old Friends (HCM) Liem Nguyen
 • Pi Production (HCM) Nguyên Hạnh Nguyễn
 • Proud Goats Production (HN) Quang Thái Bùi
 • PuRuWa & SuToTa (HCM) Ngọc Trương
 • Quân Tống Production (HCM) Quân Tống
 • Random (HCM) Thùy Dung Nguyễn
 • Rb Direct (HCM) Hoàng Anh Nguyễn
 • SALA (DN) Sơn Mai
 • SAM (HCM) Thịnh Lê Tấn
 • Sky (HCM) Sam Tran
 • Sunday Funday Kevin Lin
 • TAP Rec Team (HCM) Tuấn Đắc
 • TouchB (HCM) Kha Vu Minh
 • VEJO (HN) Cường Hoàng
 • VIETNEW (HCM) Tien Lam
 • Video Nomads (HCM) Dante Greeff
 • Vĩnh Long Film (HCM) Sang Jin
 • Wind Media (HCM) Phong Nguyen
 • Windy Wu's films (HCM) Kim Ngân Vũ
 • Xưởng Xẩm (HCM) NGUYEN CONG DUNG
 • Xế Độp (DN) Kỳ Thái
 • Zero to Champion (HCM) Châu Nguyễn Thị Bảo
 • ever rolling films (HN) ever rolling films
 • nColors Team (HCM) Sophie Nguyễn

Films from Previous Years


Important Message: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2018 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved