Hanoi, Vietnam 28 - 30 September 2012

And... It's a Wrap on Filmmaking Congratulations Hanoi filmmakers!

On Sunday, September 30, Hanoi teams submitted the results from their weekend of blood, sweat and tears – a completed film! Just a couple of day prior these were only ideas in heads of our filmmakers and now they have come to life.

You won’t want to miss seeing the films at our Premiere Screenings!


Required Elements

 • Character: Ngo Hoang Linh / Ngo Hoang Ly, Đầu Bếp (Cook)
 • Prop: bánh trung thu (mooncake)
 • Line: "[Tôi] nghĩ [tôi] vừa nói thế." (I thought that's what I just said.)

Participating Teams

 • 10years Hoang Truc Linh
 • 24.48 Phoenix Vũ
 • 2jours Minh Trang Hoàng
 • 49/51 CINEMA Duc tu Nguyen
 • BEEs Media Lam Nguyen
 • Bluesky VIỆT NGUYỄN
 • Brand Of Brother Hải Linh Vũ
 • C3Vietnam Thu Dinh Huyen
 • CATNAM FILMS thành nam nguyễn lê
 • Chicken's Heel Hoàng Anh Nguyễn Quốc
 • CSLKCD nguyễn nguyên sơn
 • Curve Production Huck Vũ
 • Cyclo Thao Dan Nguyen Phan
 • Davi Film Công Tài Đỗ
 • Dora Team Trung Hiếu Trần
 • Etherium Sky Matt Dworzanczyk
 • F-film Tuấn Anh Đoàn
 • F.A.Team Hoàng Thị Thùy Ngân Hoàng
 • Firecat Tùng Lâm Vũ
 • Flying Turtles Stephanie Benamozig
 • For Fun Team Thảo Lại Phương
 • FTU2 Chí Công Chung
 • GROUP ONE Vương Minh Việt
 • Hanoi Express (TPD) Kiên Nguyễn Trung
 • Hanoi Film Nguyen Thuy Linh
 • Hippie (TPD) Búp Mai
 • Ichannel Khánh linh Nguyễn
 • Khuây Khoả Films Đăng Khoa Lê Hữu
 • Kinetic Creation Ryan Coleman
 • Kinoptika Zoran Rakovic
 • Lotus phuong hoa nguyen
 • Lục Giác Hoàng Nam Nguyễn
 • Mono Chrome Hà Hoàng
 • N.I.C.Team Trâm Hime
 • Nhom Lam Phim Hà Nguyên Lê
 • Như nào phải nói ! Trần Vũ
 • NII media Hoàng Mai
 • Paramotion Hải Đào Đức
 • Protools van lua vu
 • PVQVIDEO Hữu Tuấn Nguyễn
 • Roy media Duy Cường Tạ
 • SGMedia Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn
 • SKY MEDIA VN Huy Hoàng Nguyễn
 • Square Production Kien Nguyen Tran
 • Squared Bermuda \Việt Anh Nguyễn
 • Stork Khanh Do
 • Storyteller Lê Phương
 • Supertramp (TPD) giang nguyen hoang
 • T.I.A.C.O Quí Nguyễn Đình
 • The CKr$ Entertainment Hà Huỳnh
 • The Compass (TPD) Minh Lê Thu
 • The Cross Team Thành Trần Công
 • The Immortal Sơn Bùi
 • TimeLine Thành Lê
 • TRAILER FACTORY Nam Nguyễn Lê
 • two vision An Nguyễn Đạt Lan Bi
 • Urainium Dachuy Ho
 • Wild Trung Nguyễn

Important Message: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2017 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved