The 48 Hour Film Project

The 48 Hour Film Project

See below for 2011 results.
For more information on 2016, click here...

Các Nhóm Làm Phim Kệt Sức của Việt Nam Đã Nộp Phim

Các nhóm làm phim từ khắp nơi trên cả nước Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc những ngày cuối tuần làm phim. Các phim đã được nộp vào ngày 6 tháng 11 vừa qua, và vào những phút cuối cùng của thời hạn 48 giờ, chúng tôi đã thấy những nhà làm phim, tuy thiếu ngủ nhưng tràn đầy nhiệt huyết, gấp rút đưa phim đến cho đúng giờ.

Tất cả các phim được nộp vào đêm Chủ Nhật sẽ được trình chiếu vào các ngày bên dưới đây. Hãy đến xem những gì mà các nhà làm phim Việt Nam có thể làm được!

Blog Nhà Làm Phim

Bạn muốn lắng nghe những điều được chính các nhà làm phim Việt Nam tại 48HFP nói? Hãy vào trang the Vietnam 48HFP Filmmaker Blog, nơi các thành viên tham gia Vietnam 48HFP nói lên những câu chuyện của mình về một cuối tuần làm phim cực kỳ sôi động.


Liens 48HFP

   Elements

Character: Trần Bảo Ngọc, Nghệ sỹ (Artist)
Prop: viên bi (a marble ball)
Line of Dialogue: Còn đâu mà tìm. (There's none left to find.)Our Sponsors


Our Partners