The 48 Hour Film Project

שיפוט

הסרט הטוב בישראל

הרכב של שלושה שופטים יכריע מיהו הסרט הטוב שייצג את ישראל בפרוייקט העולמי. אנחנו מנסים להרכיב צוות שופטים מגוון, אנשים עם ניסיון עשיר בתחומים שונים של עשייה קולנועית: מפיקים, מבקרים, צלמים, כותבים, שחקנים, מעצבים ומוסיקאים. שלושת השופטים צופים בכל הסרטים שעלו לשלב השני של התחרות ואחרי דיון נוקב באיכויות שלהם הם קובעים את רשימת הסרטים הבולטים (שיכנסו להקרנת המיטב הארצי) ואת הסרט הטוב ביותר. השופטים גם מכריעים בקטגוריות המשנה (פרס העריכה, הפסקול, סרט הקאלט או סרט הנשמה וכד').

הקריטריונים לבחירת הסרט הטוב

  • השופטים מעניקים משקל רב לערך האומנותי (סיפור, יצירתיות, עניין וכד') של הסרט (45%).
  • ציון גבוה ניתן גם לערכי ההפקה ולאכויות הטכניות של הסרט (30%).
  • שיקולים נוספים בדירוג ינתנו עבור עמידה במשימות הפרוייקט (25%).

תארים נוספים מוענקים בדרך כלל:

פרס חביב הקהל

כל הסרטים, אלו שהוגשו בזמן וגם אלו שאיחרו, כשירים להתמודד על פרס חביב הקהל. הפרס נקבע אחרי ספירת קולות הצופים באולמות או באינטרנט.