The 48 Hour Film Project

Үйлдвэрлэлийн баримт бичиг

Бичиг цаасны ажил зугаатай бус ч цаг ямагт шаарлдагатай болдог. Та кино бүтээгч бол үүнээс зайласхийх аргагүй, та бичиг цаастай зууралдах л болно.

Кино бүтээлээ амжилттай хийхэд хэрэгцээтэй бүхий л бичиг баримт энд байгаа.

Choose your project from the list below.