The 48 Hour Film Project

48HFP Production Documents

These documents are for the 48 Hour Film Project. To view the documents for our other projects, please click here.

Бичиг цаасны ажил зугаатай бус ч цаг ямагт шаарлдагатай болдог. Та кино бүтээгч бол үүнээс зайласхийх аргагүй, та бичиг цаастай зууралдах л болно.

Кино бүтээлээ амжилттай хийхэд хэрэгцээтэй бүхий л бичиг баримт энд байгаа.

Алхам 1 

Эхлээд Дүрэм, Байнга асуух асуулт (БАА)-ыг нягтлан үзнэ үү.

Дүрэм нээлттэй боловч асуух зүйл зайлшгүй гардаг. Танд асуух зүйл байгаад түүнийгээ Дүрмээс, эсвэл БАА-аас олохгүй бол бидэнд цахим шуудан илгээгээрэй.

Алхам 2 

Хоёрт, дор дурдсан бичиг баримтыг татаж үзнэ үү.

Эдгээр бичиг баримт шарлгаруулалтаас өмнө хэрэг болно.

 • Багийн ахлагчийн гэрээ: “48ЦКН”-ын дүрэм, шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөнөө илтгэж, гарын үсэг зуран нээлтэд ирэхдээ авчирна.

Доорхи бичиг баримтыг хаалтад ирэхдээ бэлэн кинотойгоо хавсаргасан байна.

 • Тайлангийн хуудас: Бид нарийн ширийн зүйлийн тухай мэдмээр байна. Кино бүтээх явцад юу болсон бэ? Үүнийг онлайнаар бөглөнө.
 • Багын бүрэлдэхүүн: Танай багт хэн ажилласныг танилцуулна уу. Тэдний эрхэлдэг ажил, цахим шуудангийн хаягийг бичих.
 • Гэрчилгээ: Багийн ахлагч энэ хуудсыг бөглөж, уран бүтээлийн бүх ажил 48 цагийн дотор хийгдсэн болохыг баталгаажуулах ёстой.
 • Хөнгөлөх ба чөлөөлөх хуудас
  - Энэ нь жүжигчин болон өглөг чөлөөлөх тухай нэгдсэн хуудас болно. Учир нь та энэ хуудсыг ямагт санаж, бөглүүлсэн байх ёстой.
  - Бүх жүжигчин, багийн ажиллагсад гарын үсэг зурсан байх ёстой.
  - Багийн гишүүн бүр тусдаа бөглөж, гарын үсэг зурсан байх ёстой.
  - Энэ хуудас Багийн ахлагч таны болон “48ЦКН”-ын хамгаалалт болж, тусална гэдгийг санаарай.
 • Хөгжим чөлөөх хуудас: Энэ бол хөгжимд зориулагдсан хуудас.
 • Материал чөлөөлөх хуудас: Энэ нь зураг, бусад материалд хэрэглэгдэнэ.
 • Байршил чөлөөлөх хуудас: Үүнийг зургийн газар, байршилд хэрэглэнэ.

Бичиг цаасны бүх ажил тань ёсоороо байгаа эсэхэд доорхи Шалгах жагсаалт тусална.

Доорхи хуудсан дээр бүх бичиг баримтын zip file-аар авахаар байрлуулав.