Тѳрѳл, жанрын шаардагдах зүйлс 48 Hour Film Project

Сугалаа татах ажиллагаа дээр баг тус бүр ХОЁР тѳрѳл, жанр сугална

Шинээр 2016 онд: Дор заасан Грүп #1-ээс нэг, Грүп #2-оос нэг тѳрѳл, жанрийг баг тус бүр Сугалаа татах ажиллагаа дээр авна. Танай баг ямар тѳрѳл, жанраар киногоо хийхээ хэлэлцэж болно. Жил бүр бид олны дуртай тѳрѳл болох Мюсикл, Вестерн хоёрыг хослуулж хэрэглэдэг байсан бол, энэ удаа бүх тѳрѳл, жанрууд хоорондо хослох боломжтой боллоо.

Дахин оноолтын тѳрѳл, жанр үүгээр байхгүй боллоо. Та киногоо сугалсан тѳрѳл, жанрынхаа дагуу, ѳѳр багтай солилихгүйгээр хийх ёстой.

Ойлгомжтой байна уу? Бид жил бүр тѳрѳл, жанруудыг солидог тул та тухайн жилд ямар тѳрѳл ирсэнийг анхааралтай хараарай!

48-д шинээр орж байгаа юу?

Зайлшгүй хэрэглэх зүйлс

Баг тус бүр сугалаагаар тѳрѳл, жанраа авахаас гадна, сугалаа татах үйл ажиллагаан дээр бид багуудад зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд болох, дүр, хэрэглэх зүйл, хэлэгдэх ѳлүүлбэрийг ѳгдѳг.

Нэмэлт мэдээлэл

Тѳрѳл, жанрыг холих

Харин олон төрөл зүйлийг хольж хийж болно. Жишээлбэл: Инээдмийн, дуугүй, нөхөрлөлийн тухай кино (silent comedic buddy film). Гэхдээ танай киноны анх сугалсан тѳрѳл жанар нь тодорхой харагдаж байх шаардлагатай .

Даалгавараа хэр мѳрдѳж байна

Та бүхэн шүүгчид дүнгээ гаргахдаа танай кино авсан даалгавараа хэр мѳрдѳж байгаа дээр тулгуурлан оноо ѳгдѳг гэдгийг мэдэх үү? Үүнд сугалсан тѳрѳл, жанра мѳн зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд багтана.


Genre Group #1: 2018 48 Hour Film Project

Адал явдалт/тулаантай Нэмэлт мэдээлэл
Аймшиг Нэмэлт мэдээлэл
Аян замын Нэмэлт мэдээлэл
Баатарлаг Нэмэлт мэдээлэл
Бестерн/ковбойтой Нэмэлт мэдээлэл
Драм Нэмэлт мэдээлэл
Дуугүй Нэмэлт мэдээлэл
Инээдмийн Нэмэлт мэдээлэл
Романтик / Хайр сэтгэлтэй Нэмэлт мэдээлэл
Сэтгэхүйн аймшиг/Түгшүүртэй Нэмэлт мэдээлэл
Фантаз Нэмэлт мэдээлэл
Хүчирхэг эмэгтэйн дүр Нэмэлт мэдээлэл
Цаг хугацааны аялал Нэмэлт мэдээлэл
Шинжлэх ухааны уран зөгнөлт Нэмэлт мэдээлэл
Эмгэнэлт инээдэм Нэмэлт мэдээлэл

Genre Group #2: 2018 48 Hour Film Project

Амралтын/баярын ѳдѳртэй Нэмэлт мэдээлэл
Бие хамгаалах урлагтай Нэмэлт мэдээлэл
Гамшиг/сүйрэл Нэмэлт мэдээлэл
Гэр бүлийн кино Нэмэлт мэдээлэл
Мюсикл Нэмэлт мэдээлэл
Нас, үеийн ялгаа
Нууцлаг Нэмэлт мэдээлэл
Спортын кино Нэмэлт мэдээлэл
Сургуулийн драм
Тагнуултай
Түүхэн/эртний Нэмэлт мэдээлэл
Хар кино Нэмэлт мэдээлэл
Хѳгжимтэй кино Нэмэлт мэдээлэл
Цоо шинэ ертѳнцѳд орох Нэмэлт мэдээлэл
Эрийн цээнд хүрч буй Нэмэлт мэдээлэл

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2018 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй