Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаах

Зохиогчийн эрх © 2001-2017 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй