Tôi nên làm gì với bộ phim của mình?

Nhiều nhà làm phim thắc mắc nên làm gì với phim của họ sau 48HFP. Bạn hãy đem phim ra ngoài trình chiếu như cách bạn làm với bất kì bộ phim nào khác! Đem phim đến những liên hoan phim ngắn, chiếu ở rạp ngoài trời, tải nó lên website, đem lên TV, và giới thiệu phim cho bất kì ai bạn quen. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ tải phim bạn lên 48.tv và có thể đưa nó lên DVD hay trình chiếu trên rạp

Bởi vì 48HFP thường xuyên làm với với những đơn vị phát hành phim, đặc biệt là trong năm đầu tiên sau dự án, Bản cam kết của Trưởng nhóm của chúng tôi sẽ hạn chế việc bạn có thể làm và thời gian bạn có thể làm. Vẫn chưa rõ về việc nay? Vậy hãy xem thêm thông tin trong bảng dưới đây (Nếu bạn sử dụng diễn viên SAG trong phim , xem bảng này nhé. Nếu phim của bạn thuộc vòng 2 của cuộc thi,

Chú ý nội dung dưới đây đơn giản là miêu tả quyền hạn của bạn dựa vào Bản cam kết trưởng nhóm năm 2015. Nếu có thắc mắc hay muốn hiểu rõ hơn, hãy xem Bản cam kết

Tôi có thể làm gì với bộ phim của mình? 
Những bộ phim không có diễn viên SAG

Khi nào?12 tháng đầu tiên12 tháng sau
Trình chiếu tại liên hoan phim
Trình chiếu tại liên hoan phim địa phương
Post lên website của bạnXem chú thích số 1Xem chú thích số 1
Post lên website của bên thứ 3
(YouTube, Facebook, MySpace,...)
Xem chú thích số 1Xem chú thích số 1
Bao gồm trên reel và DVDXem chú thích số 2
Trình chiếu trên rạpXem chú thích số 3
Chiếu trên TVXem chú thích số 3
Chiếu trên những thiết bị truy cập cápXem chú thích số 3
Bán phim
(Cái này thay thế cho những điều kể trên)
Xem bên dưới

1. Bạn có thể đăng phim lên website của bạn hay của bên thứ 3 nếu phim của bạn không có diễn viên SAG và nếu phim của bạn mở đầu với ứng cử hoặc tiêu đề "Bộ phim này được thực hiện cho Dự án "Làm phim 48 Giờ" năm 2015"

2. Trong năm đầu tiên sau khi 48HFP diễn ra, bạn chỉ có thể đem phim lên DVD hay reel chuyên nghiệp khi bạn không tính phí cho nó

3. Trong năm đầu tiên sau khi 48HFP diễn ra, bạn phải có sự cho phép của 48HFP nếu bạn muốn chiếu phim của mình trên rạp hay đem lên TV. Liên hệ 48HFP

Tôi có thể làm gì với bộ phim của mình? 
Những bộ phim có diễn viên SAG

Khi nào?12 tháng đầu tiên12 tháng sau
Trình chiếu tại liên hoan phim
Trình chiếu tại liên hoan phim địa phươngXem chú thích số 4Xem chú thích số 4
Post lên website của bạnXem chú thích số 5Xem chú thích số 5
Post lên website của bên thứ 3
(YouTube, Facebook, MySpace,...)
Xem chú thích số 6Xem chú thích số 6
Bao gồm trên reel và DVDXem chú thích số 24Xem chú thích số 4
Trình chiếu trên rạpXem chú thích số 34Xem chú thích số 4
Chiếu trên TVXem chú thích số 34Xem chú thích số 4
Chiếu trên những thiết bị truy cập cápXem chú thích số 7Xem chú thích số 4
Bán phim
(Cái này thay thế cho những điều kể trên)
Xem bên dưới

4. Bạn phải có được sự cho phép từ SAG để làm những việc này.Liên lạc SAG trực tiếp cho phép. Việc này có thể bao gồm việc trả tiền cho diễn viên của bạn

5. Bạn có thể trình chiếu phim trên website của bạn nếu diễn viên SAG đều đã kí SAG-AFTRA Internet Use Rider. Nếu không, bạn phải nhận được sự chp phép của SAG (Liên lạc SAG trực tiếp cho phép). Thêm vào đó, phim của bạn phải mở đầu với dòng chữ "Bộ phim này được thực hiện cho Dự án "Làm phim 48 Giờ" năm 2015"

6. Bạn phải có sự cho phép từ SAG khi tải phim lên website của bên thứ 3. Bộ phim của bạn phải được mở đầu với ứng cử hoặc dòng chữ "Bộ phim này được thực hiện cho Dự án "Làm phim 48 Giờ" năm 2015

7. Với sự cho phép của Dự án "Làm phim 48 Giờ", bạn có thể trình chiếu phim của mình trên kênh cáp quang trong vòng 1 năm sau thời gian diễn ra Dự án. Sau năm đầu tiên, bạn phải có sự cho phép từ SAG, nhưng bạn không cần sự cho phép từ Dự án "Làm phim 48 Giờ"

Tôi có thể bán phim tham gia 48HFP? 

Đây là chính sách cho việc bán phim tham gia 48HFP:

  • Nếu người mua muốn hưởng quyền hạn độc quyền đối với bộ phim, 48HFP sẽ lấy 20% tiến bán bản quyền (80% nhóm trưởng sẽ hưởng)

  • Nếu người mua không đòi hỏi quyền độc quyền đối với bộ phim và nếu bộ phim được bán trước ngày 30/6 trong năm bộ phim được làm ra, khi đó 48HFP đang kiểm soát một số quyền hạn liên quan đến bộ phim nên 48HFP sẽ nhận 20% hoa hồng từ giá bán (80% thuộc về trưởng nhóm)

  • Nếu người mua không yêu cầu quyền hạn độc quyền đối với bộ phim và nếu bộ phim được bán sau ngày 30/6 trong năm sau năm làm phim,

Liên hệ SAG 

In order to request permission from SAG-AFTRA for various uses of your film, please contact SAG-AFTRA directly. If you are in the eastern United States, contact Leif Larson at 212.827.1513 or Leif.Larson@SAGAFTRA.org. If you are in the western United States, contact Marisa Leal at 323.549.6039 or Marisa.Leal@sagaftra.org; or Fatna Sallak-Williams at 323.549.6054 Fatna.Sallak-Williams@sagaftra.org.Important Message: Copycat Disclaimer

Copyright © 2001-2015 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved