The 48 Hour Film Project

48MVP Production Documents

These documents are for the 48 Hour Music Video Project. To view the documents for our other projects, please click here.

Các giấy tờ thủ tục: Đây yêu cầu bắt buộc. Không có cách nào bỏ qua, nếu bạn là nhà làm phim, bạn phải hoàn thành các thủ tục giấy tờ này.

Tất cả các giấy tờ cần thiết cho một cuối tuần làm phim thành công cho bạn đều có ngay tại đây.

Bước một 

First, review the Quy định.

The rules are straightforward, but inevitably people have questions. If you have a question you can't find in the rules, hãy gửi email cho chúng tôi.

Bước hai 

The các thủ tục chính thức for the 2014 tour are not yet available. They will be released before the tour begins.

Bản cam kết này phải được hoàn thành và nộp trước khi cuộc thi bắt đầu:

 • Filmmaking Team/Band Leader's Agreement: The leader of each filmmaking team and band must sign this form to indicate agreement to the 48HFP's rules and requirements. You must bring the signed agreement to the Kickoff event on Friday night.

Tất cả các giấy tờ sau yêu cầu phải được nộp đầy đủ cùng với phim của nhóm mình vào đêm bế mạc.

 • Tờ khai chi tiết quá trình làm phim: Chúng tôi muốn biết đầy đủ chi tiết – nhóm bạn đã làm gì trong hai ngày cuối tuần dốc hết sức để làm phim? Phải được điền đầy đủ trên trang trực tuyến.
  - This form should be filled out by both the film team and the band (or solo musician).
 • Bản đăng ký nhóm làm phim: Kê khai đầy đủ họ tên tất cà các thành viên trong nhóm, công việc và địa chỉ email của họ.
 • Giấy cam kết: Trưởng nhóm phải ký vào giấy này chứng thực rằng tất cả các chi tiết làm phim được thực hiện cũng như chỉnh sửa trong thời lượng 48 tiếng dự thi.
 • Mẫu đơn hủy tư cách pháp nhân
  - Đây là mẫu đơn kết hợp giữa Đơn đồng ý dự thi và đơn hủy trách nhiệm pháp lý, nghĩa là bạn chỉ phải điền vào một đơn duy nhất.
  - Tất cả diễn viên và thành viên nhóm làm phim đều phải làm mỗi người 1 tờ, điền đầy đủ và ký tên rõ ràng.
  - Mỗi người trong nhóm phải ký vào một đơn riêng.
  - Hãy nhớ rằng, ký vào đơn này giúp bảo vệ mỗi thành viên trong nhóm, trưởng nhóm cũng như cả dự án 48HFP
 • Mẫu đơn quyền sử dụng âm nhạc: Mẫu đơn này nói rõ việc sử dụng nhạc trong phim.
 • Mẫu đơn sử dụng đạo cụ: Mẫu đơn này nõi ró việc sử dụng ảnh và các đạo cụ khác trong phim.
 • Mẫu đơn sử dụng địa điểm: Mẫu đơn này nói rõ việc sử dụng các địa điểm quay phim.