The 48 Hour Film Project

Horror Tư liệu sản xuất

Những giấy tờ này dành cho 48 Hour Film Horror Project. Để xem tư liệu của những dự án khác, vui lòng click vào đây

Các giấy tờ thủ tục: Đây yêu cầu bắt buộc. Không có cách nào bỏ qua, nếu bạn là nhà làm phim, bạn phải hoàn thành các thủ tục giấy tờ này.

Tất cả các giấy tờ cần thiết cho một cuối tuần làm phim thành công cho bạn đều có ngay tại đây.

Bước một 

Đầu tiên, xem Quy định

Những quy định này khá rõ ràng nhưng nếu bạn có thắc mắc hay câu hỏi gì và bạn không tìm thấy trong quy định, hãy gửi email cho chúng tôi

Bước hai 

các loại giấy tờ sản xuất cho cuộc thi năm 2014 vẫn chưa có. Bạn có thể xem tư liệu trước khi cuộc thi bắt đầu

Bản cam kết này phải được hoàn thành và nộp trước khi cuộc thi bắt đầu:

 • Bản cam kết của Trưởng nhóm: Trưởng nhóm làm phim phải ký vào mẫu đơn này để đồng ý tuân thủ theo tất cả các quy định và thủ tục, bản cam kết này phải được mang đến vào đêm khai mạc cuộc thi.

Tất cả các giấy tờ sau yêu cầu phải được nộp đầy đủ cùng với phim của nhóm mình vào đêm bế mạc.

 • Tờ khai chi tiết quá trình làm phim: Chúng tôi muốn biết đầy đủ chi tiết – nhóm bạn đã làm gì trong hai ngày cuối tuần dốc hết sức để làm phim? Phải được điền đầy đủ trên trang trực tuyến.
 • Bản đăng ký nhóm làm phim: Kê khai đầy đủ họ tên tất cà các thành viên trong nhóm, công việc và địa chỉ email của họ.
 • Giấy cam kết: Trưởng nhóm phải ký vào giấy này chứng thực rằng tất cả các chi tiết làm phim được thực hiện cũng như chỉnh sửa trong thời lượng 48 tiếng dự thi.
 • Mẫu đơn hủy tư cách pháp nhân
  - Đây là mẫu đơn kết hợp giữa Đơn đồng ý dự thi và đơn hủy trách nhiệm pháp lý, nghĩa là bạn chỉ phải điền vào một đơn duy nhất.
  - Tất cả diễn viên và thành viên nhóm làm phim đều phải làm mỗi người 1 tờ, điền đầy đủ và ký tên rõ ràng.
  - Mỗi người trong nhóm phải ký vào một đơn riêng.
  - Hãy nhớ rằng, ký vào đơn này giúp bảo vệ mỗi thành viên trong nhóm, trưởng nhóm cũng như cả dự án 48HFP
 • Mẫu đơn quyền sử dụng âm nhạc: Mẫu đơn này nói rõ việc sử dụng nhạc trong phim.
 • Mẫu đơn sử dụng đạo cụ: Mẫu đơn này nõi ró việc sử dụng ảnh và các đạo cụ khác trong phim.
 • Mẫu đơn sử dụng địa điểm: Mẫu đơn này nói rõ việc sử dụng các địa điểm quay phim.