The 48 Hour Film Project

Horror Tư liệu sản xuất

Những giấy tờ này dành cho 48 Hour Film Horror Project. Để xem tư liệu của những dự án khác, vui lòng click vào đây

Các giấy tờ thủ tục: Đây yêu cầu bắt buộc. Không có cách nào bỏ qua, nếu bạn là nhà làm phim, bạn phải hoàn thành các thủ tục giấy tờ này.

Tất cả các giấy tờ cần thiết cho một cuối tuần làm phim thành công cho bạn đều có ngay tại đây.

Bước 01 

Đầu tiên, xem Quy định

Những quy định này khá rõ ràng nhưng nếu bạn có thắc mắc hay câu hỏi gì và bạn không tìm thấy trong quy định, hãy gửi email cho chúng tôi

Bước 02 

giấy tờ sản xuất cho cuộc thi năm 2015 vẫn chưa có. Bạn có thể xem tư liệu trước khi cuộc thi bắt đầu

Bản cam kết này phải được nộp trước khi cuộc thi bắt đầu:

 • Bản cam kết của Trưởng nhóm: Trưởng nhóm làm phim phải ký vào mẫu đơn này để đồng ý tuân thủ theo tất cả các quy định và yêu cầu của dự án, sau đó mang bản cam kết đến lễ khai mạc.

Tất cả các giấy tờ sau yêu cầu phải được nộp đầy đủ cùng với phim vào Buổi nộp phim.

 • Tờ khai chi tiết quá trình làm phim: Chúng tôi muốn biết đầy đủ chi tiết – nhóm bạn đã làm gì trong hai ngày cuối tuần dốc hết sức để làm phim?
 • Bản đăng ký nhóm làm phim: Kê khai đầy đủ họ tên tất cà các thành viên trong nhóm, công việc và địa chỉ email của họ.
 • Giấy cam kết: Trưởng nhóm phải ký vào giấy này chứng thực rằng tất cả các chi tiết làm phim được thực hiện cũng trong thời gian cho phép chính thức.
 • Bản miễn trách nhiệm pháp lý
  - Đây là mẫu đơn kết hợp giữa Đơn đồng ý dự thi và đơn miễn trách nhiệm pháp lý, nghĩa là bạn chỉ phải điền vào một đơn duy nhất.
  - Tất cả diễn viên và thành viên nhóm làm phim đều ký tên.
  - Mỗi người trong nhóm phải ký vào một đơn riêng.
  - Hãy nhớ rằng, ký vào đơn này giúp bảo vệ mỗi thành viên trong nhóm, trưởng nhóm cũng như cả dự án.
 • Bản quyền sử dụng âm nhạc: Mẫu đơn này được sử dụng cho âm nhạc trong phim.
 • Bản quyền sử dụng đạo cụ: Mẫu đơn này được sử dụng cho hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, đoạn phim gốc như là một phần của hiệu ứng hậu kì (bao gồm bộ lọc video liên quan) và các đạo cụ khác trong phim.
 • Bản quyền sử dụng địa điểm: Mẫu đơn này được sử dụng cho các địa điểm quay phim.