The 48 Hour Film Project

Yếu tố bắt buộc

Tại buổi khai mạc cho dự án phim ở mỗi thành phố, chúng tôi sẽ bốc thăm để đưa ra một nhân vật, một đạo cụ, và một dòng hội thoại. Các yếu tố này bắt buộc phải xuất hiện trong phim theo một cách nào đó. Tất cả các đội sẽ được yêu cầu thực hiện các yếu tố này.

Đây là một số ví dụ những năm trước:

Nhân vật

  • Bitsy Ballou, Tư vấn chuyên mục
  • Ignazio del Fuego, Lái xe Taxi
  • Hugh Simon, Bảo vệ

Đạo cụ

  • Vali lớn
  • Quả cầu tuyết
  • Quạt máy

Dòng thoại

  • Anh chỉ làm được có thế thôi à?
  • Tôi bị nói dối và bị lừa.
  • Anh nói như thế nghe như là thơ vậy.