The 48 Hour Film Project

Đánh giá

Phim xuất sắc nhất thành phố

Tại mỗi thành phố, hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn ra “ Phim xuất sắc nhất thành phố”. Thành viên của hội đồng giám khảo đều là những người đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như các nhà phê bình điện ảnh, nhà sản xuất, diễn viên và đạo diễn.

Tiêu chuẩn đánh giá cho “Phim xuất sắc nhất” là:

  • Tính nghệ thuật (Ví dụ: Cốt truyện, tính sáng tạo, tính giải trí) (45%)
  • Tính chuyên nghiệp (30%)
  • Tính nguyên bản và chuyển thể (25%)

Các giải thưởng khác được trao ở cấp thành phố bao gồm:

Giải bình chọn

Khán giả có thể bình chọn cho một trong tất cả các phim, cả nộp đúng giờ và muộn giờ, thể lệ bình chọn được thực hiện bằng việc bỏ phiếu trước lúc trình chiếu tại mỗi thành phố.