The 48 Hour Film Project
48 Hour Film Project Trophy

Giải thưởng thành phố

Prizes for City Winner

  • Kỉ niệm chương
  • Filmapalooza: Bộ phim của người chiến thắng thành phố sẽ được trình chiếu tại Filmapalooza, Tuần lễ Trao Giải chính thức của dự án "Làm phim 48 Giờ"
  • Movie Magic Screenwriter Software 6: Phần mềm viết kịch bản tốt nhất và sự lựa chọn của Hollywood. (trị giá $250)

Những giải thưởng khác

  • Giải thưởng dành cho Đạo diễn Xuất sắc Nhất, Biên Kịch Xuất sắc Nhất, Quay Phim Xuất sắc Nhất, Dựng Phim Xuất sắc Nhất, Diễn viên nam Xuất sắc Nhất, Nhạc Phim Xuất sắc Nhất, Thiết kế âm thanh Xuất sắc Nhất, Hiệu Ứng Xuất sắc Nhất, Sử dụng Thể loại phim Xuất sắc Nhất, Sử dụng Nhân Vật Xuất sắc Nhất, Sử dụng Đạo cụ Xuất sắc Nhất và Sử dụng Lời Thoại Xuất sắc Nhất.
  • Một số thành phố có Các giải thưởng khác. Hãy xem trang của Thành phố để biết thêm chi tiết
Cannes Cinéma de la Plage

Giải thưởng quốc tế

Giải thưởng quốc tế danh giá

  • Kỉ niệm chương danh giá
  • $5,000 USD

Giải thưởng khác

  • Liên hoan phim Cannes: 10 bộ phim xuất sắc nhất của năm 2015 sẽ được trình chiếu tại khu Trình chiếu phim ngắn của Liên hoan phim Cannes năm 2016Cannes Cinéma de la Plage photo by Jakob Montrasio.