The 48 Hour Film Project

Machinima Các giấy tờ thủ tục

The quy định for the 2014 tour are not yet available. They will be released before the tour begins. These are the 2012 rules.

Các quy định sau áp dụng cho mọi nhóm/đội làm phim:

A. Thời gian làm phim:

 • The 48HFP Machinima Competition will occur between Friday, November 08, 2013 at 14:00 US Eastern Standard Time and the following Sunday, November 10, 2013 at 14:00 US Eastern Standard Time. This is the "Official 48 Hour Time Period".
 • The participating group/team must complete its film/video work and have fully and successfully transferred it to the 48HFP designated FTP site by Sunday, November 10th, 2013 at 14:30 US Eastern Standard Time. FTP location to be announced.
 • Only works that meet the deadline will be officially part of the competition. All films fully and successfully transferred and received on Sunday, November 10th, 2013 (on-time and late) will be screened.

B. Tất cả mọi sự sáng tạo hoặc thay đổi phải được làm trong “ Thời hạn 48 giờ chính thức”. Không được tiến hành bất cứ hoạt động làm phim nào trước khi cuộc thi bắt đầu. Các chi tiết hoạt động này bao gồm:

 • Viết kịch bản
 • Diễn tập
 • Phục trang/ Thiết kế sân khấu
 • Quay phim
 • Biên tập
 • Thiết kế âm thanh
 • Biểu diễn
 • Chuẩn bị băng ghi hình hoặc các công cụ truyền thông khác

C. Chỉ các chi tiết sau được phép thực hiện trước “Thời hạn 48 giờ chính thức ”:

 • Tổ chức nhóm làm phim
 • Tuyển diễn viên
 • Chuẩn bị dụng cụ và đạo cụ
 • Tìm kiếm và chuẩn bị địa điểm quay
(Đồng thời xem Điểm DĐiểm I.)

D. All footage must be shot within the 48 hour time period of the project and captured within a motion capture environment (e.g., Open Sim, Second Life, etc.) and/or animated software machinima (e.g., iClone, World of Warcraft, Moviestorm, Muvizu, etc.).

 • Không được sử dụng bất cứ cảnh quay hay chi tiết sáng tạo nào được làm ngoài thời hạn đã cho.
 • Animation and special effects are permitted, but must be created during the 48 hour time period, and overlayed over machinima footage. (Note: Stock footage as part of a special effect in a third party special effects program is permissible.)
 • Không được sử dụng các tác phẩm nhiếp ảnh, trừ khi tác phẩm này được cung cấp cho nhóm làm phim và nhóm có quyền sử dụng. Các bức ảnh không nhất thiết phải được tạo ra trong thời hạn 48 giờ đã đặt ra.

E. Each participating group must have a representative present at the official Kickoff Event of the Machinima 48 Hour Film Project.

 • Tại đót, các nhóm đều phải nộp Bản cam kết của Trưởng nhóm đã điền hoàn tất và các trưởng nhóm này đã ký. Nhóm nào không nộp bản này sẽ không được tham gia dự thi.
 • Each group will be randomly assigned a required genre of its film.
 • Teams will be given the option of relinquishing the genre selected in the drawing for a Wild Card genre. If opting for the Wild Card, teams must successfully communicate this to the city producer by 14:10 US Eastern Standard Time and may not go back to their original genre.

F. Các nhóm tham gia sẽ được quy định sử dụng một số yếu tố bắt buộc khi làm phim như: một thể loại phim, một nhân vật, một đạo cụ và 1 dòng thoại.

 • Nhân vật và đạo cụ được yêu cầu phải xuất hiện trong cảnh phim.
 • Lời thoại được yêu cầu phải sử dụng đúng nguyên văn. Có thể bằng hình thức nói, hát hoặc viết ra. Có thể được thể hiện bằng ngôn ngữ khác, nhưng phải được dịch ra nếu phim không thể hiện rõ ràng đó chính là câu đã quy định.
 • Để đủ điều kiện trở thành "Phim 48 giờ chính thức", phim của mỗi nhóm phải được làm theo thể loại đã được chọn và phải thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu trên bao gồm cả giới hạn thời gian chính thức và các quy định về công tác chuẩn bị làm phim.

G. Tất cả các diễn viên và đoàn làm phim đều phải tình nguyện.

H. There is no limit to the number of cameras.

I. Participating groups are encouraged to work with a composer and/or musicians to write and record music for the films. It is permissible for a participating group to use pre-recorded music; however the participating group must have the rights to any music used in its film and must provide releases for all music used. As with music, pre-recorded sound effects are allowed, but you must have rights to use them.

Note: Song parodies (i.e., use of identifiable pre-existing compositions with new or altered lyrics or music) may not be included in the film without a signed release from the composition’s rights holder. This rule applies without regard to whether the song parody arguably constitutes "fair use" under US or international copyright law.

J. Các bộ phim đã hoàn thành bắt buộc phải có độ dài tối thiểu là 4 phút đến tối đa là 7 phút – không bao gồm phần giới thiệu danh sách đoàn làm phim. Xem Điểm K.

The finished film must be a minimum of 3 minutes in duration, and a maximum of 5 minutes in duration—not including end credits. In other words, the official running time begins after the required 48HFP slates and ends prior to the end credits. The required slates and the end credits do not count towards the minimum time of 3 minutes. The film story may not be longer than 5 minutes.

K. Credits

 1. Để cho bộ phim hoàn chỉnh, băng ghi hình nên có:

  • 5 giây màn hình đen
  • 1 màn hình tiêu đề nội dung gồm: Tên đội làm phim, ngày tháng, thành phố, tiêu đề phim, và thể loại phim
  • This segment of animation (preferred)
       - OR -
   Một màn hình nội dung: “Phim làm dự thi Dự án làm phim 48 tiếng năm.”
  • 2 giây màn hình đen

  Your film follows this.

 2. OPENING CREDITS: After the 2 seconds of black, some films start with opening credits. These are not encouraged, but if you use them, opening credits are considered to be part of the film, and therefore count against the five minute maximum. Additionally, if your film has opening credits other than simply the film's title (for example, the names of directors, actors, etc.), you must include one of the following:

  • Dòng chữ "[tên nhóm] giới thiệu" ngay tiếp theo "Dự Án Phim 48 Giờ" hoặc

  • dòng chữ "Dự Án Phim 48 Giờ" ngay tiếp theo là Tên phim

   Note: "a 48 Hour Film Project" should not be in quotes and may be entirely lowercase (i.e., "a 48 hour film project").

 3. END CREDITS: Credits at the end of each film are limited to a maximum of 60 seconds. The 60 seconds is considered additional to the length of the film, as stated in Điểm J. (That is, a film may be 5 minutes long, with an additional 60 seconds of credits, for a total running time of 6 minutes.)

  Phần giới thiệu phải bao gồm dòng chữ: " This film was made for the 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com"

 4. SLATES AND CREDITS AFTER 48HFP: After the competition, films screening online should retain the pre-film title card that says: "This film was made for the 48 Hour Film Project 2012. www.48hourfilm.com”. Information on where you can post and screen your film after the official screenings can be found here: What should I do with my film?

L. Format, Codecs, Resolutions: Each entry must be fully and successfully transferred to the 48HFP designated FTP site by Sunday, November 10th, 2013 at 14:30 US Eastern Standard Time. FTP location to be announced. The entry must be in the following format:

 • HD MP4 or AVI
 • If you're using Quicktime, you must use the H.264 or Sorenson 3 codec
 • If you're using AVI, you must use the Cinepak or DivX codec
 • At least 1080p (1920x1280) or larger
 • 16:9 ratio (HD)
 • suggested 30fps
 • Self-contained (that is, without references or links to other movie files)
 • without proprietary codecs (that is, no Avid or Final Cut Pro codecs)
In case of a time crunch teams may upload a 720p wide version of their film by 14:30 US Eastern Standard Time on Sunday, November 10th, 2013. This file must match a final full resolution version that must be uploaded and fully and successfully received by 23:00 US Eastern Standard Time on Sunday, November 10th, 2013.

M. Notes on submissions:

 • We recommend that you use a audio levelization program, such as AVS Audio Editor, to make sound levels relatively even throughout your film. (If your film has uneven sound or sound that peaks, it may be modified to protect the playback equipment.)
 • Tất cả các bộ phim được ban tổ chức nhận được cho đến cuối ngày hết hạn (cả đúng giờ và trễ giờ) đều sẽ được trình chiếu, các bộ phim này được coi như đủ tư cách dự thi theo như Điểm P.

N. Mỗi đội làm phim phải đảm bảo các giấy tờ đầy đủ về diễn viên, đoàn làm phim, âm nhạc trong phim và địa điểm quay (và tất cả các giấy tờ khác nếu cần thiết), những giấy tờ này sẽ phải nộp đến ban tổ chức cùng với phim/video đã hoàn thành. Phim/video sẽ không được trình chiếu cho đến khi ban tổ chức nhận được các giấy tờ đã được ký đầy đủ.

O. Người đứng ra đăng ký phải đưa Giấy cam kết cùng với bản đăng ký đã được điền đầy đủ, chứng nhận sẽ tuân thủ tất cả các quy định đã đề ra.

P. Để có đủ tư cách tham gia Dự án, bản đăng ký phải là bản gốc do chính người đăng ký viết chứ không phải ủy quyền cho một bên thứ ba; nội dung phải phù hợp với công chúng (Ví dụ: không được có các chi tiết mang tính khiêu dâm hoặc khiếm nhã, bài xích); không được sử dụng các tài liệu từ các nguồn thông tin khiêu dâm; không sử dụng những phát biểu mang tính bôi nhọ bất cứ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức pháp nhân nào; không được xâm phạm quyền riêng tư của bất cứ cá nhân nào cũng như quyền bảo mật thông tin và các quyền khác của các doanh nghiệp, tổ chức pháp nhân; không được vi phạm luật pháp và các quy định của chính phủ dưới mọi hình thức; không được xâm phạm các yếu tố về bản quyền (mà không thuộc quyền sở hữu của người đăng ký thi cũng như của dự án 48HFP).

Bản đăng ký cũng bao gồm các điều khoản bị cấm hoặc không phù hợp, những bộ phim được cá nhân ban tổ chức 48HFP quyết định là không phù hợp sẽ bị loại. Dự án 48 HFP vẫn duy trình quyền đưa ra quyết định cuối cùng với những bản đăng ký đã hợp lệ.

Q. The Entrant should not distribute their film in any way before the premiere screenings. This includes uploading the film to any website. The Entrant is encouraged to make a trailer of their film and distribute that instead. This trailer should be no longer than 48 seconds.

R. Để được chính thức là một “ Phim của dự án làm phim 48 tiếng”, phim /video của mỗi nhóm/ đội phải tuân theo mọi quy định trong tài liệu này. Ban tổ chức Dự án làm phim 48 tiếng sẽ đàm bảo quyền lợi của bộ phim đó được trình chiếu như một “Phim chính thức của 48 HFP.”

S. Hồ sơ đăng ký (bao gồm phim và tài liệu) sẽ không được trả lại.

T. Theo quyết định của Dự án 48HFP và các bên đối tác, các bộ phim không đạt yêu cầu sẽ được xem là không phù hợp hoặc được làm không đúng theo quy định.

U. Tất cả các phim chính thức của Dự án 48 HFP đều có đủ tư cách dự thi dành danh hiệu phim 48 tiếng xuất sắc nhất của thành phố đó.

V. Tất cả các phim đạt giải “Phim xuất sắc nhất thành phố” sẽ chính thức được gửi đi dự thi Giải phim 48 tiếng xuất sắc nhất năm 2012. Ban giám khảo bao gồm những giám khảo độc lập, công tâm sẽ lựa chọn ra bộ phim xuất sắc nhất nhất.

W. Ban tổ chức Dự án làm phim 48 tiếng có thể thêm vào hoặc sửa đổi các điều luật vào bất cứ thời điểm nào cho đến khi bắt đầu Dự án làm phim 48 tiếng.

Trong 48 giờ làm phim, thời gian sẽ tính đến từng giây!