The 48 Hour Film Project

Dự án "Làm phim 48 Giờ" (Dự án)
Quy định chính thức năm 2014

quy định cho dự án năm 2015 vẫn chưa hoàn thiện. Những quy định này sẽ được công khai trước khi dự án mới chính thức bắt đầu. Dưới đây là những quy định của năm 2014

Tại Mỹ, dự án này được dành cho người dân định cư hợp pháp và những du khách hợp pháp. Yêu cầu về sự cư trú có thể khác nhau tuỳ từng quốc gia. Vô hiệu lực đối với những địa điểm bị cấm

 1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ HỢP LỆ: Tại Mỹ, Trưởng nhóm phải là người định cư hợp pháp hay là khách du lịch hợp pháp của nước Mỹ và Bang Columbia. Những người sau đây được coi là không hợp lệ: người làm thuê, nhà thầu, đạo diễn và viên chức cho Công Ty 48 Hour Film Project (48HFP), công ty mẹ, công ty con và các công ty sát nhập, nhà phân phối, thiết kế trang web, quảng cáo, dịch vụ, giám khảo và các tổ chức của Dự Án này có liên quan đến Bộ phận quản lý, phát triển, thực hiện (gọi chung là Các bên liên quan) và các thành viên trong gia đình (vợ, cha mẹ, con cái, anh chị em ruột, ông bà hoặc cha mẹ kế) và những người sống cùng trong nột mái nhà (những người này có quan hệ hay không những sống cùng nhau ít nhất là 3 tháng trong vòng 12 tháng kể từ ngày Dự Án bắt đầu). Ở ngoài nước Mỹ, những quy định này có thể thay đổi. Những điều bị cấm thì sẽ vô hiệu lực

 2. ĐĂNG KÝ: Để đăng ký tham gia vào Dự Án tại nước mỹ, làm theo các hướng dẫn tại www.48hourfilm.com. Việc đăng ký dựa theo tiêu chí ai tới trước sẽ được xem xét trước và số chỗ tham dự là có hạn. Những người đăng ký sớm sẽ chỉ phải đóng phí là 1.500.000 VND. Phí đăng ký bình thường là 2.000.000 VND. Việc đăng ký sớm sẽ bắt đầu từ 8 tuần trước khi cuộc thi được bắt đầu và đóng đăng ký vào 4 tuần trước khi cuộc thi diễn ra. Việc đăng ký bình thường bắt đầu từ 4 tuần trước khi cuộc thi diễn ra và đóng việc đăng ký vào 2 tuần trước khi cuộc thi kết thúc . Thông tin về mức phí tham gia cũng như đăng ký dành cho những Dự Án Quốc Tế xin tham khảo trên website.

 3. Tại Mỹ, mỗi dự án sẽ bắt đầu vào ngày thứ sáu và kết thúc vào ngày chủ nhật như đã thông báo trên trang web của 48HFP. Các ngày trong tuần có thể khác nhau giữa các nước.Nhấn vào đây để xem lịch trình

 4. Tại Mỹ, nếu một đội (Đội dự thi) phải rút khỏi dự án,việc hoàn lại tiền sẽ được thanh toán vào lịch trình như sau: Thông báo cho 48HFP về việc rút lui trước 30 ngày so với ngày thi, bạn sẽ được hoàn lại 1.000.000 VND ; Thông báo cho 48HFP từ 15 đến 30 ngày trước lễ khai mạc, bạn sẽ được hoàn lại 500.000 VND ; Thông báo cho 48HFP từ 7 đến 14 ngày trước lễ khai mạc, bạn sẽ được hoàn lại 250.000 VND; Không hoàn lại tiền nếu thông báo ít hơn 7 ngày trước lễ khai mạc. Quy định hoàn tiền sẽ khác nhau tùy quốc gia tham dự.

 5. Một số sự kiện (ví dụ như Lễ Khai Mạc hoặc Buổi Nộp Phim ) có thể được tổ chức tại một số địa điểm dành cho "21 tuổi trở lên". Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng bất kỳ đội thi nào dưới 21 tuổi sẽ không bị ảnh hưởng bất lợi. Đội dự thi có thể xem xét việc có ít nhất một thành viên của đội ngũ 21 tuổi trở lên.

 6. Đội dự thi sẽ được yêu cầu ký vào Bản cam kết của Trưởng nhóm của Dự án "Làm phim 48 Giờ". Nếu dưới tuổi cho phép tại nơi bạn sinh sống thì cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp sẽ thay mặt bạn ký.

 7. Mọi phí tổn liên quan tới quá trình thực hiện phim tham dự là trách nhiệm của đội dự thi.

 8. Việc đăng ký dự thi sẽ được xem xét và chấp nhận dựa theo các điều khoản bên dưới.

 9. Đội dự thi phải có mặt tại thời gian và địa điểm được định sẵn để tham dự.

 10. Yêu cầu cơ bản của Dự Án: Tại lễ Khai Mạc, các đội dự thi sẽ nhận được đề bài và chỉ cho có 48 giờ để làm một bộ phim (phim tham dự). Xem thêm chi tiết tại www.48hourfilm.com

 11. QUY TRÌNH NỘP PHIM : Bằng việc gửi phim tham dự vào dự án này, mỗi đội dự thi đảm bảo và chứng nhận cho tất cả các thành viên các quyền đầy đủ khi tham gia vào dự án, bao gồm, nhưng không giới hạn, bộ phim hoặc thu âm điện tử, và diễn xuất xuất hiện trong phim tham dự, ngoại trừ bất kì tài sản nào cung cấp bởi 48HFP được sử dụng bởi Đội dự thi khi thực hiện dự án này. Mỗi Đội dự thi cần đảm bảo rằng họ đã có sự cho phép từ bất kì cá nhân nào xuất hiện trong phim tham dự để đảm bảo quyền lợi với các bên liên quan đã được mô tả trong Quy Định Chính Thức, và cần đưa bản sao các bản cam kết cho các bên liên quan. Bằng cách gửi phim dự thi, người đăng ký dự thi đồng ý với Quy Định Chính Thức, và đồng ý đảm bảo miễn trách cho Dự án 48HFP, các bên liên quan và các chi nhánh của họ, các chuyên viên, giám đốc, đại lý, đồng sử dụng nhãn hiệu hoặc các đối tác khác, và bất kỳ nhân viên của họ (gọi chung là "Người được bồi thường của dự án") từ bất kì hoặc tất cả các khiếu nại, thiệt hại, chi phí phát sinh (bao gồm cả phí pháp lý) và nghĩa vụ (bao gồm các khoản thanh toán), gây ra hoặc mang đến bởi bất kỳ bên thứ ba nhằm chống lại Người được bồi thường của dự án bởi các lý do đến từ tài liệu phim của đội dự thi trong dự án, hoặc hành vi của đội dự thi trong suốt hoặc liên quan đến dự án này, bao gồm, nhưng không giới hạn, nhãn hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, quyền công khai, quyền riêng tư hoặc phỉ báng. Đội dự thi đồng ý đảm bảo, bồi thường và miễn trách 48HFP và các bên liên quan từ bất kỳ và tất cả các kiện cáo về quảng cáo, tuyên truyền, nội dung trang web hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được sản xuất, trình bày,và/hoặc chuẩn bị bởi hoặc thay mặt cho 48HFP hoặc các bên liên quan vi phạm quyền của tác phẩm dự thi bao gồm trong phim tham dự.

 12. Như một điều kiện để tham gia, những người tham gia phải đồng ý với Cam Kết Của Trưởng Nhóm, trong đó quy định các quyền của Đội dự thi liên quan đến việc sử dụng Phim dự thi của 48HFP. Phim dự thi không bao gồm tất cả các thông tin được yêu cầu và tuân thủ các yêu cầu nói trên và sau đây sẽ được coi là vô hiệu lực và sẽ không được xem xét trong Dự Án này.

 13. Mỗi đội có thể tham gia nhiều hơn một thành phố và được xem là đủ điều kiện chiến thắng ở mỗi thành phố tham dự.

 14. Mỗi nhóm khi tham gia cần chỉ định một (1) người làm đại diện nhóm, thay mặt nhóm chấp nhận các Quy Định Chính Thức, ký tên vào Cam Kết Của Trưởng Nhóm và thay mặt nhóm nhận giải thưởng. 48HFP hoặc các bên liên quan dự án sẽ không chịu trách nhiệm về những tranh chấp giữa các thành viên nhóm phát sinh từ/hoặc liên quan đến dự án.

 15. LỰA CHỌN NHỮNG NGƯỜI THẮNG CUỘC: Các đội tham gia sẽ được đánh giá trong một quá trình gồm hai giai đoạn: đầu tiên sẽ là cuộc so tài tại mỗi thành phố, sau đó người đủ điều kiện chiến thắng tại mỗi thành phố sẽ so tài cùng các nhóm của các thành phố quốc tế khác để giành giải thưởng "Phim xuất sắc nhất Giờ 48 của năm". Phim tham dự sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

  • Nghệ thuật (Bao gồm: Cốt truyện, Sáng tạo, Giá trị Giải trí) (45%)
  • Kĩ thuật (30%)
  • Tuân thủ các yêu cầu (25%)

  Nhóm đứng đầu tại mỗi thành phố sẽ được vinh danh là người thắng cuộc. Trong trường hợp có sự đồng hạng, khi đó sẽ xem xét đến điểm số cao nhất của Tiêu Chí chấm điểm đầu tiên , và tiếp tục theo thứ tự các tiêu chí khác để thay đổi được việc đồng hạng. Đội dự thi đồng ý rằng 48HFP có toàn quyền quyết định ở mọi mặt hay các tranh cãi liên quan Dự Án này và tất cả các quyết định của 48HFP là quyết định cuối cùng và bắt buộc tuân theo.

 16. MỘT (1) GIẢI CHIẾN THẮNG THÀNH PHỐ: Nhóm chiến thắng tại mỗi thành phố sẽ được trao một kỉ niệm chương, phim dự thi của họ sẽ được trình chiếu tại Tuần Trao Giải hàng năm của Tổ chức 48 Giờ quốc tế (ngày và địa điểm sẽ được công bố sau), và sẽ có đủ điều kiện tranh giải “Phim 48 Giờ xuất sắc nhất trong năm”

 17. ĐIỀU KIỆN CHUNG: Bằng cách tham gia, các đội dự thi đã đồng ý với các Quy Định Chính Thức này và bị ràng buộc về tất cả các mặt. Dự án được điều chỉnh bởi pháp luật của Nhà nước Việt Nam, và tất cả các khiếu nại phải được giải quyết trong toà án nhân dân TPHCM hoặc các tòa án liên bang nằm trong TPHCM

 18. 18. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ PHÁT HÀNH: 48HFP hay các bên liên quan trong Dự Án sẽ không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý về việc bất kì ai tham gia/ hay cố gắng tham gia vào Dự Án, có khả năng/ hay không có khẳ năng đăng lên hay tải về những thông tin liên quan đến việc tham gia vào Dự Án. 48HFP hay các bên liên quan đến Dự Án không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý liên quan đến các vấn đề về kỹ thuật hay lỗi kỹ thuật xuất hiện gây ra bởi hoặc liên quan đến các tính huống sau làm ảnh hưởng đến hoạt động của Dự Án: lỗi của phần cứng hay phần mềm, lỗi máy tính, lỗi điện thoại, cáp, vệ tinh, đường truyền, điện-điện tử, vô tuyến, mạng không dây hay kết nối internet hoặc các lỗi về liên lạc trực tuyến, các lỗi hay giới hạn bởi bất kì nhà cung cấp dịch vụ internet nào, máy chủ, cổng thông tin hoặc nhà cung cấp, lỗi thông tin truyền dẫn bị cắt xén, lẫn lộn hoặc sai sót, lỗi đường truyền email không nhận và gửi được, lỗi bị chậm trễ,mất hoặc can thiệp của đường truyền email, lỗi không vào được toàn bộ hay một phần của trang web vì bất kì lý do nào, lỗi nghẽn mạng trên internet hay trên website, sự can thiệp bất hợp pháp của con người hay các chủ thể khác liên quan đến dự án bao gồm nhưng không giới hạn việc giả mạo, đột nhập, trộm cướp, virus, sâu bọ máy tính, hay sự phá hoại ở bất kì khía cạnh nào của Dự Án, hoắc lỗi làm mất, thiếu sót, sai lệch và lỗi không truy cập được hay không tồn tại của một tài khoản email được sử dụng liên quan tới dự án. 48HFP và các bên liên quan của Dự Án không chịu trách nhiệm về bất kì lỗi đánh máy nào trong việc thông báo các giải thưởng hoặc các Quy định Chính thức này, hoặc bất kì sai sót thông tin nào đăng tải trên website hoặc trang thông tin chính thức kiểm soát bởi 48HFP. Việc sử dụng website và trang thông tin của 48HFP do cá nhân người sử dụng chịu trách nhiệm. 48HFP và các bên liên quan không chịu trách nhiệm về bất kì cá nhân nào bị thương tích hay tài sản bị hỏng hóc, mất mát hay tất cả những trường hợp ảnh hưởng tới người dùng hay tới những thiết bị vi tính của ai đó đến từ việc tham gia vào Dự Án, việc sử dụng website hay việc tải về những thông tin từ website. Khi tham gia vào Dự Án, Nhóm tham gia đồng ý đảm bảo, bồi thường và miễn trách 48HFP và các bên liên quan đến Dự án không bị nguy hại từ những bất kì khiếu nại, mất mát hay nghĩa vụ xuất hiện hay liên quan đến việc tham gia của đội dự thi vào Dự Án.

 19. NGƯỜI CHIẾN THẮNG: Thông tin sẽ được đăng tải tại www.48hourfilm.com

 20. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: Công ty Cloud 9 Production

 21. QUY ĐỊNH LÀM PHIM: Các quy định sau áp dụng cho mọi nhóm/đội làm phim:

  A. Thời gian

  • Dự án "Làm phim 48 giờ" (48HFP) sẽ diễn ra vào các ngày cuối tuần tại nhiều thời điểm trong suốt năm ở nhiều thành phố trên toàn thế giới.
  • Thời gian 48 Giờ của dự án sẽ diễn ra vào khoảng từ 7 giờ tối ngày Thứ 6 đến 7 giờ tối ngày Chủ nhật theo giờ địa phương. Đây chính là “Thời gian làm phim 48 giờ chính thức”. (Thời gian diễn ra cuộc thi có thể phụ thuộc vào từng quốc gia.)
  • Tất cả các nhóm/đội làm phim bắt buộc phải hoàn thành và gửi phim/video của mình đến ban tổ chức đúng thời hạn vào lúc 7h30 tối ngày Chủ nhật.
  • Chỉ những phim nộp đúng thời hạn mới được xem là chính thức tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, tất cả các phim ban giám khảo nhận được vào Chủ Nhật đó (kể cả những phim đến đúng giờ và đến muộn) đều sẽ được trình chiếu.

  B. Tất cả mọi sự sáng tạo hoặc thay đổi phải được làm trong "Thời gian làm phim 48 giờ chính thức”. Không được tiến hành bất cứ hoạt động làm phim nào trước khi cuộc thi bắt đầu. Các chi tiết hoạt động này bao gồm nhưng không hạn chế đối với:

  • Viết kịch bản
  • Diễn tập
  • Phục trang/ Thiết kế sân khấu
  • Quay phim
  • Biên tập
  • Thiết kế âm thanh
  • Biểu diễn
  • Chuẩn bị băng ghi hình hoặc các công cụ khác

  C. Các hoạt động được thực hiện trước "Thời gian làm phim 48 Giờ chính thức" gồm:

  • Tổ chức nhóm làm phim
  • Tuyển diễn viên
  • Chuẩn bị dụng cụ và đạo cụ
  • Tìm kiếm và chuẩn bị địa điểm quay
  (Xem thêm Quy định DQuy định J.)

  D. Mọi thước phim phải được quay trong "Thời gian làm phim 48 giờ chính thức" của dự án.

  • Không được sử dụng bất cứ cảnh quay hay chi tiết sáng tạo nào được làm ngoài thời hạn đã cho.
  • Cho phép sử dụng các chi tiết hoạt hình và các hiệu ứng đặc biệt, nhưng các chi tiết này phải được thực hiện trong "Thời gian làm phim 48 giờ chính thức". (Chú ý: Các cảnh quay được cho phép là một phần của hiệu ứng hậu kì hoặc trên một màn hình nền, ví dụ: một TV, nếu như đội dự thi có quyền sử dụng cảnh quay gốc và cảnh quay gốc được đặt hoặc nằm trong một cảnh quay khác đã được quay trong "Thời gian làm phim 48 giờ chính thức". Các cảnh quay gốc cho phép bao gồm đạn, lửa, cháy nổ, hình nền có khóa, v.v nhưng cảnh quay gốc có người hoặc diễn viên không được cho phép.)
  • Các tác phẩm nhiếp ảnh tĩnh được sử dụng, miễn là đội dự thi có chứng minh quyền sử dụng. Các bức ảnh không nhất thiết phải được tạo ra trong "Thời gian làm phim 48 giờ chính thức", tuy nhiên, ảnh tĩnh được tạo ngoài "Thời gian làm phim 48 giờ chính thức" có thể sẽ không được sử dụng nếu như nó tạo ra ảo giác về chuyển động.

  E. Tất cả các nhóm tham gia phải cử đại diện tới Lễ khai mạc chính thức của dự án " Làm phim 48 giờ".

  • Tại buổi ra mắt, các nhóm đều phải nộp Bản cam kết của Trưởng nhóm mà các trưởng nhóm đã ký. Nhóm nào không nộp bản này sẽ không được tham gia dự thi.
  • Mỗi nhóm sẽ được rút thăm ngẫu nhiên chọn thể loại phim của mình.
  • Các đội có quyền bỏ thể loại phim gốc đã rút thăm trong trường hợp bốc trúng Wild Card (Thẻ trắng) trong lượt bốc thứ 2. Khi đã chọn được thẻ trắng, các đội sẽ không cần phải trở lại làm thể loại phim gốc nữa.

  F. Các nhóm tham gia sẽ được quy định sử dụng một số chi tiết bắt buộc khi làm phim như: một thể loại phim, một nhân vật, một đạo cụ và/ hoặc 1 dòng thoại.

  • Nhân vật và đạo cụ được yêu cầu phải xuất hiện trong phim.
  • Lời thoại được yêu cầu phải sử dụng đúng nguyên văn. Có thể bằng hình thức nói, hát hoặc/và viết ra. Lời thoại có thể được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ, nhưng phải được dịch ra nếu nội dung không rõ ràng.
  • Để đủ điều kiện trở thành "Phim 48 giờ chính thức", phim của mỗi nhóm phải được làm theo thể loại đã được chọn và phải thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu trên bao gồm cả giới hạn thời gian chính thức và các quy định về công tác chuẩn bị làm phim.

  G. Tất cả các diễn viên và đoàn làm phim đều tình nguyện tham gia.

  H. Tất cả các loại băng ghi hình và máy quay phim đều được sử dụng. Không giới hạn số lượng máy quay.

  I. Quy định chỉ dành cho các Thành phố lần đầu tiên tham gia: Mỗi bộ phim phải có một quang cảnh (cao ốc, một công trình lịch sử, v.v) hoặc các đặc trưng tiêu biểu (phương tiện giao thông, văn phòng, v.v). ( Lưu ý: Quang cảnh hoặc đặc trưng tiêu biểu phải nằm trong ranh giới của thành phố đó.). Điều khoản này chỉ áp dụng cho những thành phố lần đầu tiên tham gia 48HFP.

  J. Các nhóm dự thi được khuyến khích cộng tác với các tác giả và/hoặc nhạc sĩ địa phương để viết kịch bản hoặc làm nhạc nền cho phim. Các nhóm được phép sử dụng các bản nhạc đã thu âm trước; tuy nhiên, bất cứ đoạn nhạc nào được sử dụng trong phim phải được cho phép và các nhóm sẽ phải đưa ra giấy tờ chứng thực quyền sử dụng những đoạn nhạc đó. Cũng như âm nhạc, các nhóm cũng được sử dụng những đoạn hiệu ứng âm thanh thu trước nhưng phải có giấy tờ cho phép sử dụng.

  Chú ý: Các bài hát cải biên (ví dụ: sử dụng tác phẩm đã được biết đến từ trước kết hợp với ca từ hoặc âm nhạc đã sửa đổi lại) cũng sẽ không được sử dụng trong phim nếu đoàn làm phim không có giấy tờ chứng thực được quyền sử dụng bài hát gốc của người sở hữu bài hát đó. Điều khoản này áp dụng không ngoại lệ với tất cả các bài hát cải biên cho dù bài hát đó được phép sử dụng tự do như trong luật bản quyền của Mỹ cũng như quốc tế.

  K. Tổng độ dài phim

  Độ dài của phim ít nhất là 4 phút và nhiều nhất là 7 phút - không bao gồm đoạn giới thiệu cuối phim. Cách nói khác, thời gian của bộ phim chính thức được tính bắt đầu sau đoạn hiệu ứng 48HFP bắt buộc và trước đoạn giới thiệu cuối phim. Đoạn hiệu ứng bắt buộc và đoạn giới thiệu cuối phim không được tính trong thời gian 4 phút. Bộ phim không kéo dài quá 7 phút. Xem Quy định L

  L. Giới thiệu

  1. ĐOẠN HIỆU ỨNG BẮT BUỘC ĐẦU PHIM: Trước khi bộ phim được hoàn chỉnh, đoạn hiệu ứng cần có:

   • 5 giây màn hình đen
   • 1 tiêu đề nội dung gồm: Tên đội, tên phim, thể loại, thành phố, và ngày tháng
   • Đoạn hiệu ứng (đề xuất)
        - HOặC -
    Tiêu đề: “Bộ phim này được làm cho Dự án Làm phim 48 Giờ năm 2014. www.48hourfilm.com”
   • 2 giây màn hình đen

   Và tiếp theo là bộ phim của bạn

  2. GIỚI THIỆU ĐẦU PHIM: Sau 2 giây màn hình đen, một số bộ phim bắt đầu với phần giới thiệu đầu phim. Việc sử dụng giới thiệu đầu phim không được khuyến khích, tuy nhiên nếu nhóm bạn sử dụng nó, thì phần giới thiệu này được tính vào thời gian cho phép của bộ phim, có nghĩa là nó đã bao gồm trong thời lượng 7 phút tối đa. Ngoài ra, nếu phần giới thiệu đầu phim của bạn có nhiều nội dung hơn tên phim (ví dụ: tên đạo diễn, diễn viên, v.v), bạn bắt buộc phải bao gồm một trong các điều sau:

   • dòng chữ "[tên đội thi] trân trọng giới thiệu" và tiếp theo ngay sau đó là "một bộ phim của Dự án "Làm phim 48 Giờ" hoặc

   • dòng chữ "Dự án "Làm phim 48 Giờ"" và tiếp theo là tên phim của bạn

    Chú ý: "Dự án "Làm phim 48 Giờ" trên phim không có trong ngoặc kép và không được viết thường hay thiếu kí tự (ví dụ: "dự án làm phim 48 giờ)

  3. GIỚI THIỆU CUỐI PHIM: Phần giới thiệu cuối phim có giới hạn cho phép trong vòng 60 giây. 60 giây này được tính riêng thêm vào độ dài của bộ phim, như đã nêu rõ trong Quy định K. (Điều này có nghĩa là một đoạn phim dài 7 phút, thêm vào phần giới thiệu 60 giây, vậy tổng độ dài phim là 8 phút.)

   Phần giới thiệu cuối phim bắt buộc bao gồm dòng chữ sau: "Bộ phim này được sản xuất cho Dự án "Làm phim 48 Giờ".www.48hourfilm.com"

  4. HIỆU ỨNG VÀ GIỚI THIỆU SAU 48HFP: Sau cuộc thi, phim được trình chiếu trực tuyến bắt buộc phải giữ lại nguyên thể đoạn giới thiệu đầu phim bao gồm: "Bộ phim này được sản xuất cho Dự án "Làm phim 48 Giờ" năm 2014.www.48hourfilm.com". Bạn có thể tìm kiếm nơi bạn có thể đăng tải và trình chiếu phim của mình sau Buổi công chiếu chính thức tại Tôi nên làm gì với bộ phim của mình?

  M. Đối với những quốc gia như Mỹ, Canada, Chi-lê, Nhật bản, Pe-ru, và Hàn Quốc, các phim được làm phải ở dạng NTSC. Với các quốc gia khác, phim phải ở dạng PAL.

  Trừ khi có cách khác được hướng dẫn trên trang website của Dự án "Làm phim 48 Giờ" Thành phố, phim của các đội phải được nộp dựa theo một trong các hình thức sau:

  • (Ưu tiên) Một file SD Quicktime độc lập mà không sử dụng mã quyền nào như:
   - Dữ liệu DVD
   - Ổ USB
  • Đĩa DVD
  Hãy xem điều kiện nộp phim tại trang của thành phố bạn. Nếu bộ phim của bạn không theo quy định nộp phim này, phim có thể sẽ bị loại. Bên cạnh đó, nếu phim của bạn không thể xem trên trang 48HFP, phim có thể đã bị loại.

  N. Chú ý khi Nộp phim:

  • Chúng tôi đề nghị mỗi đội dự thi nộp 02 bản copy của phim.
  • Chúng tôi đề nghị đội dự thi chỉnh sửa độ lớn âm thanh cân bằng trong suốt bộ phim (Nếu âm thanh trong phim của bạn không cân bằng hoặc quá lớn thì có thể chúng tôi sẽ tác động để đảm bảo chất lượng trình chiếu.)
  • Chất lượng trình chiếu sẽ thay đổi tùy vào loại rạp chiếu và điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của 48HFP. Nếu bộ phim của bạn làm quá tối, có thể sẽ rất khó xem trong rạp chiếu.
  • Tất cả các bộ phim được nhận trong buổi tối nộp phim (đúng và trễ giờ) đều được trình chiếu, phù hợp với quy định tại Quy định Q

  O. Mỗi đội làm phim phải đảm bảo các giấy tờ đầy đủ về diễn viên, đoàn làm phim, âm nhạc trong phim và địa điểm quay (và tất cả các giấy tờ khác nếu cần thiết), những giấy tờ này sẽ phải nộp đến ban tổ chức cùng với phim/video đã hoàn thành.. Bộ phim/video sẽ không được trình chiếu cho đến khi ban tổ chức 48HFP nhận được các giấy tờ đã được ký đầy đủ.

  P. Đội dự thi phải nộp một Giấy cam kết cùng với bộ phim đã hoàn thành, chứng nhận sẽ tuân thủ tất cả các quy định đã đề ra.

  Q. Để có đủ tư cách tham gia Dự án, bộ phim phải là phim gốc của người tham dự, không phải là ủy quyền của một bên thứ ba; phù hợp với trình chiếu (Ví dụ: không có các chi tiết mang tính khiêu dâm hoặc khiếm nhã); không sử dụng các tài liệu có tính chất khiêu dâm; không xuất hiện phát biểu mang tính bôi nhọ bất cứ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức pháp nhân nào; không được xâm phạm quyền riêng tư của bất cứ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức pháp nhân nào; không được vi phạm luật pháp và các quy định của chính phủ dưới mọi hình thức; không được xâm phạm các yếu tố về bản quyền (mà không thuộc quyền sở hữu của người tham dự hoặc/và của 48HFP).

  Phim dự thi mà có nội dung không phù hợp hoặc bị cấm được xác nhận bởi 48HFP, theo quyết định của 48HFP, là không phù hợp sẽ bị loại. Ban tổ chức 48HFP có toàn quyền hợp pháp để đưa ra quyết định cuối cùng về việc bộ phim nào được chấp nhận. Ban tổ chức 48HFP cũng có toàn quyền từ chối trình chiếu một bộ phim hoặc đưa ra thông báo tại buổi công chiếu liên quan tới nội dung của bộ phim.

  R. Người tham dự không được phép phát tán phim của mình dưới bất kì hình thức nào trước buổi công chiếu phim chính thức. Điều này bao gồm việc đăng tải phim lên bất kì website nào. Thay vào đó, người tham dự được khuyến khích làm trailer cho phim của mình và trình chiếu nó để quảng bá phim. Trailer này không được dài quá 48 giây.

  S. Để được công nhận là một "Bộ phim 48 Giờ chính thức", phim /video của mỗi đội dự thi phải tuân theo mọi quy định trong tài liệu này. Ban tổ chức Dự án "Làm phim 48 Giờ" có toàn quyền chỉ trình chiếu các "Bộ phim 48 Giờ chính thức".

  T. Không phim dự thi nào (bao gồm phim và tài liệu) sẽ được trả lại.

  U. Ban tổ chức 48HFP và các bên liên quan có thể, theo quyết định của mình, loại bỏ các phim dự thi được xem là không phù hợp hoặc không đúng với quy định.

  V. Tất cả các "Bộ phim 48 Giờ chính thức" đều có đủ tư cách tranh giải "Phim 48 Giờ Xuất sắc Nhất" tại thành phố đó.

  W. Tất cả các phim đạt giải “Phim Xuất sắc Nhất Thành phố” đều có quyền tranh giải Phim 48 Giờ Xuất sắc Nhất năm 2014. Ban giám khảo độc lập sẽ lựa chọn ra người chiến thắng.

  X. Ban tổ chức Dự án "Làm phim 48 Giờ" có thể thêm hoặc sửa đổi các điều luật vào bất cứ thời điểm nào cho đến khi bắt đầu thời gian Làm phim 48 Giờ.

Trong 48 giờ làm phim, thời gian của bạn sẽ được tính đến từng giây!