The 48 Hour Film Project

Bảng 48HFP chính thức

Theo mỗi quy định làm phim, một đoạn hiệu ứng sẽ xuất hiện trước khi phim của bạn bắt đầu. Hãy chọn các link dưới đây để tải đoạn hiệu ứng.

Định dạng:   (Đề xuất HD)
Nén:   (Thử nén. Nếu không được, không cần nén)
 
   

Lựa chọn chữ

Nếu vì một vài lý do nào đó bạn không sử dụng được đoạn hiệu ứng này, bạn cần phải thêm vào:

  • “Bộ phim này được làm cho Dự án Làm phim 48 Giờ năm 2015. www.48hourfilm.com”

Danh sách đầy đủ

Danh sách đầy đủ những thứ cần bao gồm trước khi hoàn thành phim:

  • 5 giây màn hình đen
  • 1 tiêu đề nội dung gồm: Tên đội, tên phim, thể loại, thành phố, và ngày tháng
  • Đoạn hiệu ứng (đề xuất)
        - HOặC -
    Tiêu đề: “Bộ phim này được làm cho Dự án Làm phim 48 Giờ năm 2015. www.48hourfilm.com”
  • 2 giây màn hình đen
  • Tên phim của bạn