Featured Films Ho Chi Minh City & Hanoi, Vietnam

"Nháy nháy" by Đùn Lìn Film (HCM) Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2017

Cuộc phiêu lưu của anh chàng bị nháy mắt.

Local Awards
  • Best Film 1st Place
  • Audience Award
  • Best Editing
  • Best Use of Line

Nháy nháy Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2017

NẾU ĐỂ ĐƯỢC YÊU ? Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2014

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2018 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ