The 48 Hour Film Project

Dự án phim 48 tiếng tại Ho Chi Minh City

The 48 Hour Film Project does not at the moment plan to visit Ho Chi Minh City in 2014.

Đăng ký nhận thư thông tin tại đây và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi các thông tin được cập nhật.