Đừng để bị bỏ quên!

Dù là bạn không thể thuyết phục được người thân tham gia cùng nhóm hay bạn không còn làm ching với nóm cũ nữa - hãy đăng ký tình nguyện tham gia một nhóm làm phim.

Điền tên, email và kĩ năng/công việc bạn mong muốn. Thông tin này sẽ được lưu trữ trong dữ liệu chia theo từng thành phố và ai cũng có thể đọc nó. Nếu có ai đó thấy bạn thích hợp, họ sẽ gọi BẠN!

Dự án "Làm phim 48 Giờ" tạo cho các bạn cơ hội mở rộng quan hệ, giao lưu miễn phí. Bằng việc đưa thông tin cho chúng tôi, bạn đã chấp nhận rằng: Dự án "Làm phim 48 Giờ" không bảo đảm việc giữ chỗ cho 1 nhóm nào, những nhà làm phim có thể mời hoặc không mời bạn tham dự nhóm của họ; chúng tôi không giữ bí mật thông tin của bạn, tất cả thông tin của bạn sẽ được lên World Wide Web và ai cũng có thể xem.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa danh sách, đăng nhập tại đây

Nếu thành phố của bạn không có tên trong danh sách này, có thể là chúng tôi đã hoàn thành việc tổ chức dự án tại đó trong mùa này rồi. Để cập nhật thông tin mới nhất, thêm tên bạn vào danh sách nhận email (Và đừng quên hãy ghé lại vào năm sau!)

Thông tin đăng kí

Tên  
Điện thoại  
Email  
Mật khẩu  
(lần nữa)  
Thành phố  
   Thêm tôi vào danh sách nhận tin tức  
Kĩ năng  
Kinh nghiệm  
Captcha 
(điền mã dưới 
đây vào chỗ 
trống)
  

  


Important Message: Copycat Disclaimer

Copyright © 2001-2016 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved