Tin tức Mới nhất Về Chúng tôi

Các Sự kiện Sắp tới

Monday, 22 October 2018
Các buổi Công chiếu phim
Buenos Aires, AR 48HFP
Cochabamba, BO 48HFP
Tuesday, 23 October 2018
Các buổi Công chiếu phim
Cleveland, OH HORROR
Rome, IT 48HFP
Seattle, WA HORROR
Hội thảo
Eindhoven, NL 48HFP
Wednesday, 24 October 2018
Gặp gỡ & Giao lưu
Bonaire 48HFP
Sự kiện Giao lưu
Arequipa, PE 48HFP
Thursday, 25 October 2018
Các buổi Công chiếu phim
Karachi, PK 48HFP
Friday, 26 October 2018
Lễ Khai mạc
Castelo Branco, PT 48HFP
London, GB 48HFP
Melbourne, AU 48HFP
Osaka, JP 48HFP
Shanghai, CN 48HFP
Gặp gỡ & Giao lưu
Bonaire 48HFP
Các sự kiện khác
Arequipa, PE 48HFP
Saturday, 27 October 2018
Các buổi Công chiếu phim
Córdoba, AR 48HFP
Côte d'Azur, FR 48HFP
Prague, CZ 48HFP
Gặp gỡ & Giao lưu
Bonaire 48HFP
Sunday, 28 October 2018
Lễ Nộp phim
Castelo Branco, PT 48HFP
London, GB 48HFP
Melbourne, AU 48HFP
Osaka, JP 48HFP
Shanghai, CN 48HFP
Các buổi Công chiếu phim
Richmond, VA HORROR
Lễ Trao giải
Rome, IT 48HFP

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2018 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ