Tin tức Mới nhất Về Chúng tôi

Các Sự kiện Sắp tới

Friday, 20 September 2019
Lễ Khai mạc
Utrecht, NL 48HFP
Quảng bá
Tokyo, JP 48HFP
Lễ Trao giải
Tunis, TN 48HFP
Saturday, 21 September 2019
Các buổi Công chiếu phim
Gaborone, BW 48HFP
Hội thảo
Bonaire 48HFP
Sunday, 22 September 2019
Lễ Nộp phim
Utrecht, NL 48HFP
Các buổi Công chiếu phim
Chicago, IL 48HFP
Shanghai, CN 48HFP
Sự kiện Giao lưu
Washington, DC SCIFI_HORROR
Wednesday, 25 September 2019
Các buổi Công chiếu phim
Utrecht, NL 48HFP
Buổi Trình chiếu Các phim Xuất sắc
Chicago, IL 48HFP
Audition
Richmond, VA HORROR
Thursday, 26 September 2019
Sự kiện Giao lưu
Melbourne, AU 48HFP
Friday, 27 September 2019
Lễ Khai mạc
Santiago, CL 48HFP
Warsaw, PL 48HFP
Hội thảo
Curaçao 48HFP

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ