Tin tức Mới nhất Về Chúng tôi

Các Sự kiện Sắp tới

Thursday, 17 August 2017
Các buổi Công chiếu phim
Baltimore, MD 48HFP
Los Angeles, CA 48HFP
Buổi Trình chiếu Các phim Xuất sắc
Des Moines, IA 48HFP
Providence, RI 48HFP
Gặp gỡ & Giao lưu
Córdoba, AR 48HFP
Toronto, CA 48HFP
Friday, 18 August 2017
Lễ Khai mạc
Buffalo, NY 48HFP
Kansas City, MO 48HFP
La Paz, BO 48HFP
San Francisco, CA 48HFP
Các buổi Công chiếu phim
Paducah, KY 48HFP
Buổi Trình chiếu Các phim Xuất sắc
Albuquerque, NM 48HFP
Saturday, 19 August 2017
Các buổi Công chiếu phim
Charlotte, NC 48HFP
Buổi Trình chiếu Các phim Xuất sắc
Hampton Roads, VA 48HFP
Sunday, 20 August 2017
Lễ Nộp phim
Buffalo, NY 48HFP
Kansas City, MO 48HFP
La Paz, BO 48HFP
San Francisco, CA 48HFP
Các buổi Công chiếu phim
San Antonio, TX 48HFP
Sự kiện Giao lưu
Chicago, IL 48HFP
Monday, 21 August 2017
Các buổi Công chiếu phim
Lynchburg, VA 48HFP
Wednesday, 23 August 2017
Các buổi Công chiếu phim
Kansas City, MO 48HFP
Buổi Trình chiếu Các phim Xuất sắc
Lynchburg, VA 48HFP

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2017 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ