Tin tức Mới nhất Về Chúng tôi

Các Sự kiện Sắp tới

Friday, 15 November 2019
Lễ Khai mạc
Madrid, ES 48HFP
Các buổi Công chiếu phim
Côte d'Azur, FR 48HFP
Nantes, FR 48HFP
Saturday, 16 November 2019
Các buổi Công chiếu phim
Durban, ZA 48HFP
Sunday, 17 November 2019
Lễ Nộp phim
Madrid, ES 48HFP
Các buổi Công chiếu phim
Marseille, FR 48HFP
Lễ Trao giải
Durban, ZA 48HFP
Tuesday, 19 November 2019
Gặp gỡ & Giao lưu
Arequipa, PE 48HFP
Wednesday, 20 November 2019
Tiệc đóng máy
Osaka, JP 48HFP
Friday, 22 November 2019
Lễ Khai mạc
Eindhoven, NL 48HFP
Các buổi Công chiếu phim
Mexico 48HFP

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ