Tin tức Mới nhất Về Chúng tôi

Các Sự kiện Sắp tới

Sunday, 25 June 2017
Lễ Nộp phim
Grand Cayman 48HFP
Greensboro, NC 48HFP
Reunion 48HFP
Washington, DC 48HFP
Các buổi Công chiếu phim
Lisbon, PT 48HFP
Lễ Trao giải
Lisbon, PT 48HFP
Monday, 26 June 2017
Gặp gỡ & Giao lưu
New Haven, CT 48HFP
Tuesday, 27 June 2017
Các buổi Công chiếu phim
Minneapolis, MN 48HFP
Gặp gỡ & Giao lưu
Des Moines, IA 48HFP
Richmond, VA 48HFP
Wednesday, 28 June 2017
Các buổi Công chiếu phim
Greensboro, NC 48HFP
New York, NY 48HFP
Gặp gỡ & Giao lưu
Columbus, OH 48HFP
Indianapolis, IN 48HFP
Thursday, 29 June 2017
Sự kiện Giao lưu
Oklahoma City, OK 48HFP
Các sự kiện khác
Pittsburgh, PA 48HFP
Friday, 30 June 2017
Buổi Trình chiếu Các phim Xuất sắc
New York, NY 48HFP
Saturday, 1 July 2017
Các buổi Công chiếu phim
Grand Cayman 48HFP
Các sự kiện khác
Pittsburgh, PA 48HFP

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2017 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ