Chính sách Bảo mật Public Website

Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận cá nhân khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng tự động nhận và ghi lại thông tin trên nhật ký máy chủ của chúng tôi từ trình duyệt của bạn bao gồm địa chỉ IP, thông tin cookie và (các) trang mà bạn đã truy cập. Chúng tôi sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ bên thứ ba nào.

Khi trưởng nhóm nhóm đăng ký tham gia 48HFP, những thông tin như tên, thông tin liên lạc, địa chỉ, và cách bạn biết về 48HFPsẽ được thu thập. Thông tin này được sử dụng liên quan đến sự tham gia của bạn trong 48HFP hoặc các sự kiện 48HFP có liên quan. Chúng tôi sẽ không bán thông tin của bạn cho bất cứ bên thứ ba nào.

Thông tin thẻ Tín dụng của bạn

Chúng tôi không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng. Trên thực tế, hệ thống của chúng tôi thậm chí không thấy chi tiết thẻ tín dụng của bạn khi bạn thanh toán. Thông tin này được gửi trực tiếp đến dịch vụ xử lý thẻ tín dụng của chúng tôi.

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2018 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ