Featured Films Ho Chi Minh City & Hanoi, Vietnam

"VỌNG" by Dementia Crew (HCM) Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2018

Năm 2194, loài người mất dần khả năng sinh sản và đứng trước nguy cơ diệt vong. Những người có tiềm năng thụ thai còn lại được cách ly và sống trong các tổ phức hợp rải rác khắp nơi trên các hành tinh. Họ được gọi là Daisy. Tập đoàn Lymph đứng đầu thế giới đã tạo ra những người máy với danh hiệu Dog Walker để bảo vệ các Daisy bằng mọi cách. Đối với họ, sự sống là thiêng liêng. Vì vậy họ sẽ duy trì nó... Bất chấp mọi thủ đoạn.

Local Awards
  • Best Film 2nd Place
  • Best Visual Effects
  • Đạo diễn Xuất sắc nhất

LƯ ĐỒNG Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2020

Bi, không sợ nữa! Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2019

Đông (Freeze) Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2019

Đồng vị Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2019

Angel's Voice Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2019

THƯƠNG NGƯỜI ĐÃ CŨ Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2019

Wayless Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2018

VỌNG Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2018

Đời dắt chó Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2018

Nháy nháy Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2017

NẾU ĐỂ ĐƯỢC YÊU ? Ho Chi Minh City & Hanoi, VN 48HFP 2014

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2022 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ