Үйлдвэрлэлийн бичиг баримт Хэрхэн явагддаг

Бичиг баримт 48 Hour Film 360/VR Project

Хэрэв та нэртэй кино бүтээгч болъё гэж бодож байвал бичиг баримтаа зѳв бүрдүүлсэн байх шаардлагатай!!

Кино бүтээх явцын салшгүй хэсэг нь киноны хѳнгѳлѳх чѳлѳѳлѳх хуудаснууд юм. Эдгээр бичиг баримтууд үгүйгээр таны кино хууль зѳрчсѳнд асуудалд орж дэлгэцэнд гарах боломжгүй болж болно. Бидэнд бүх хэрэгтэй баримтууд байна. 


Кино хийх дүрэм Уралдааны дүрэм БАА


Paperwork Deadlines 48 Hour Film 360/VR Project

The Team Leader Agreement must be submitted by the Kickoff of your 48 Hour Film Project. The rest are all due before the Dropoff deadline, along with your film. 

Upload all paperwork to https://Cinema48.com.  See Upload Instructions here: https://www.48hourfilm.com/digital_dropoff


Багийн ахлагчтай хийх гэрээ Баг тус бүр, сугалааны үйл ажиллагаа дээр хүлээлгэж ѳгнѳ

Багийн ахлагч бүр наадмын дүрэм, хэрэглэх ёстой ѳгѳдлүүдийг ойлгосон гэдгээ батлан гарын үсгээ зуран, сугалаа татах ажиллагаан дээр ирэхдээ авчирч ѳгнѳ.

Тайлангийн хуудас Баг тус бүр, цахим шүлжээгээр бѳглѳнѳ үү.

Бид таны кино бүтээсэн ѳдрүүдийн сэтгэгдэлийг дэлгэрэнгүй мэдэх гэсэн юм.

Батламж Баг тус бүр, сугалааны үйл ажиллагаа дээр хүлээлгэж ѳгнѳ

Багийн ахлагч тус бүр наадмын албан ёсны цагт багтаан бүтээлээ хийсэн гэдгээ батлан энэхүү батламж дээр гарын үзгээ зурна.

Хѳнгѳлѳх чѳлѳѳлѳх хуудас Багийн гишүүд тус бүр, сугалааны ажиллагаа дээр хүлээлгэж ѳгнѳ

Энэ жүжигчид, мѳн тэдний хариуцлагаа хѳнгѳлѳн чѳлѳѳлж байгаа хуудас юм.

  • Бүх уран бүтээлчид, жүжигчид гарын үсэг зурах ёстой.
  • Хүн бүр нэг ширхэгийг бүрэн бѳглѳх ёстой.
  • Энэ хуудас нь багийн ахлагч таныг, мѳн кино наадмыг хамгаалж буй юм.

Хѳгжим чѳлѳѳлѳх хуудас Баг тус бүр, сугалааны үйл ажиллагаа дээр хүлээлгэж ѳгнѳ

Энэ хуудас нь жѳгжимд зориулсан болно. Кинодоо ашигласан бүх хѳгжмийг энэ хуудсан дээр бичнэ.

Материал чѳлѳѳлѳх хуудас Гүйцэтгэгч/зүйл болгонд нэгийг бѳглѳнѳ, сугалааны үйл ажиллагаа дээр хүлээлгэж ѳгнѳ

Энэ хуудцанд дууны шуум, фото зураг, эвлүүлгийн явцад филтер маягаар ашигласан архивийн дүрс (хамааралтай видео филтэрүүд орно) мѳн бусад материалуудыг бичнэ.

Байршил чѳлѳѳлѳх хуудас Баг тус бүр, сугалааны үйл ажиллагаа дээр хүлээлгэж ѳгнѳ

Энэ хуудсыг зураг авсан газруудад хэрэглэнэ.

Багийн бүртгэл Бүх ничиг баримтууд


Урьдчилан тѳлѳвлѳгѳѳ гарга

Бүх бүтээлч ажиллагаа 48 цаг дотор хийгдэх ёстой, гэсэн хэдий ч та зарим нэгэн бичиг баримтуудаа урьдчилан бүрдүүлж болно.

Хѳнгѳлѳх чѳлѳѳлѳх хуудас

Багийн гишүүдээрээ энэ хуудсыг урьдчилан бѳглүүлээрэй, тэгэж чадвал та ид ачаалалтай үедээ үүнд санаа зовохгүй байж болно.

Тэмдэглэл: Энэхүү хуудас нь Багийн ахлагч, танийг тѳдийгүй 48ЦКН-ийг мѳн хамгаалж байдаг юм.

Дотоодыг хѳгжимчид

Тухайн хотын зарим нэг хѳгжимчид болон дуучид таны кинонд ѳѳрсдийнхѳѳ хѳгжимийг үнэ тѳлбѳргүй ашиглуулахаас татгалзахгүй байх. 

Creative Commons

You may use music or materials that fall under the Attribution license. This is the only CC lisense that meets the 48HFP conditions.

Note: Creative Commons licenses that are either Non-Commercial or Sharealike are NOT compatible with the 48HFP's Team Leader's Agreement and therefore can NOT be used.

Scout Locations

You are allowed to scout possible locations in advance. This will also come in handy for creating your storyline during the official 48HFP film weekend. It's easier to write the script when you know what you have available.

Filming Permits

The 48HFP does not require you to obtain permits for filming; however, it's possible your city may require permits for certain locations.

Hint: Your local film commission is a good resource to learn what is and isn't permitted in your city.


These documents are strictly to be used for films made for the 48 Hour Film Project.


Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2021 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй