48 HFP x Imagine

48-д шинээр орж байгаа юу?

Зайлшгүй хэрэглэх зүйлс

Баг тус бүр сугалаагаар тѳрѳл, жанраа авахаас гадна, сугалаа татах үйл ажиллагаан дээр бид багуудад зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд болох, дүр, хэрэглэх зүйл, хэлэгдэх ѳлүүлбэрийг ѳгдѳг.

Нэмэлт мэдээлэл

Тѳрѳл, жанрыг холих

Харин олон төрөл зүйлийг хольж хийж болно. Жишээлбэл: Инээдмийн, дуугүй, нөхөрлөлийн тухай кино (silent comedic buddy film). Гэхдээ танай киноны анх сугалсан тѳрѳл жанар нь тодорхой харагдаж байх шаардлагатай .

Даалгавараа хэр мѳрдѳж байна

Та бүхэн шүүгчид дүнгээ гаргахдаа танай кино авсан даалгавараа хэр мѳрдѳж байгаа дээр тулгуурлан оноо ѳгдѳг гэдгийг мэдэх үү? Үүнд сугалсан тѳрѳл, жанра мѳн зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд багтана.


Sci Fi Genres: 2022 48 HFP x Imagine

Cyber Punk Нэмэлт мэдээлэл
Parallel Universe/Alternative reality Нэмэлт мэдээлэл
Дэлхийн сүйрэл/дэлхийн сүйрлийн дараах Нэмэлт мэдээлэл
Халдлага Нэмэлт мэдээлэл
Цаг хугацааны аялал Нэмэлт мэдээлэл
Цахим оюун ухаан Нэмэлт мэдээлэл

Horror Genres: 2022 48 HFP x Imagine

Psychological Horror Нэмэлт мэдээлэл
Supernatural Horror Нэмэлт мэдээлэл
Аймшгийн киноны элэглэл Нэмэлт мэдээлэл
Мангас/Араантантай Нэмэлт мэдээлэл
Олдсон бичлэг Нэмэлт мэдээлэл
Шулмастай Нэмэлт мэдээлэл

Fantasy Genres: 2022 48 HFP x Imagine

Afterlife Fantasy Нэмэлт мэдээлэл
Dark Fantasy Нэмэлт мэдээлэл
Fables Нэмэлт мэдээлэл
High Fantasy Нэмэлт мэдээлэл
Modern Fantasy Нэмэлт мэдээлэл
Sword and Sorcery Нэмэлт мэдээлэл

Cult Genres: 2022 48 HFP x Imagine

Camp Нэмэлт мэдээлэл
Cult Musical Нэмэлт мэдээлэл
Midnight Movie Нэмэлт мэдээлэл
Nostalgia Нэмэлт мэдээлэл
So Bad, it’s Good Нэмэлт мэдээлэл
Zombie Film Нэмэлт мэдээлэл

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2022 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй