Тѳрѳл, жанр сугалах Хэрхэн явагддаг

Genre Requirement Four Points Film Project

Each team will get their choice between two assigned genres.

Everything begins on Friday night at 7 pm local time. You will receive an email with your genres and required elements for your film. Your film must be true to one of the genres you have been assigned.

48-д шинээр орж байгаа юу?

Зайлшгүй хэрэглэх зүйлс

Баг тус бүр сугалаагаар тѳрѳл, жанраа авахаас гадна, сугалаа татах үйл ажиллагаан дээр бид багуудад зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд болох, дүр, хэрэглэх зүйл, хэлэгдэх ѳлүүлбэрийг ѳгдѳг.

Нэмэлт мэдээлэл

Тѳрѳл, жанрыг холих

Харин олон төрөл зүйлийг хольж хийж болно. Жишээлбэл: Инээдмийн, дуугүй, нөхөрлөлийн тухай кино (silent comedic buddy film). Гэхдээ танай киноны анх сугалсан тѳрѳл жанар нь тодорхой харагдаж байх шаардлагатай .

Даалгавараа хэр мѳрдѳж байна

Та бүхэн шүүгчид дүнгээ гаргахдаа танай кино авсан даалгавараа хэр мѳрдѳж байгаа дээр тулгуурлан оноо ѳгдѳг гэдгийг мэдэх үү? Үүнд сугалсан тѳрѳл, жанра мѳн зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд багтана.


Genre Group #1: 2022 Four Points Film Project

Адал явдалт/тулаантай Нэмэлт мэдээлэл
Аймшиг Нэмэлт мэдээлэл
Бестерн/ковбойтой Нэмэлт мэдээлэл
Бие хамгаалах урлагтай Нэмэлт мэдээлэл
Драм Нэмэлт мэдээлэл
Дэлхийн сүйрэл/дэлхийн сүйрлийн дараах Нэмэлт мэдээлэл
Инээдмийн Нэмэлт мэдээлэл
Мюсикл Нэмэлт мэдээлэл
Нѳхѳрлѳлийн тухай кино Нэмэлт мэдээлэл
Романтик / Хайр сэтгэлтэй Нэмэлт мэдээлэл
Фантаз Нэмэлт мэдээлэл
Хѳѳцѳлдѳѳнтэй/оргох Нэмэлт мэдээлэл
Хүчирхэг эмэгтэйн дүр Нэмэлт мэдээлэл
Цаг агаарын гамшигт кино
Шинжлэх ухааны уран зөгнөлт Нэмэлт мэдээлэл

Genre Group #2: 2022 Four Points Film Project

Alternate History Нэмэлт мэдээлэл
Баатарлаг Нэмэлт мэдээлэл
Бүтэлгүй шинжлэх ухааны туршилт Нэмэлт мэдээлэл
Гамшиг/сүйрэл Нэмэлт мэдээлэл
Гэр бүлийн кино Нэмэлт мэдээлэл
Далдын хүчтэй Нэмэлт мэдээлэл
Дуугүй Нэмэлт мэдээлэл
Зомбитой Нэмэлт мэдээлэл
Олдсон бичлэг Нэмэлт мэдээлэл
Түүхэн/эртний Нэмэлт мэдээлэл
Хар кино Нэмэлт мэдээлэл
Хоёр ертѳнц Нэмэлт мэдээлэл
Цаг хугацааны аялал Нэмэлт мэдээлэл
Цахим оюун ухаан Нэмэлт мэдээлэл
Эрийн цээнд хүрч буй Нэмэлт мэдээлэл

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2022 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй