Хѳдѳлгѳѳнд оруулсан слайт Кино хийх дүрэм

48ЦКН-ийн албан ёсний хѳдѳлгѳѳнт слайт

Кино хийх дүрмэнд заасны дагуу, энэхүү хѳдѳлгѳѳнт слайт/бичлэг нь танай кино эхлэхийн ѳмнѳ гарах ёстой.

Ямар нэгэн шалтгааны улмаас хэрэв энэхүү бичлэгийг хэрэглэх боломжгүй бол дараах бичиглэлийг хэрэглэж болно:

Энэхүү киног 48 цаг кино наадам 2023 -д зориулан бүтээв.

www.48hourfilm.com

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй