Genre Requirement 48 Hour Film CineKid Project

At the kickoff event each team draws a genre from a hat.

The catch? They're all kid-friendly film genres. Your film must be true to the genre you have selected—and no trading with other teams!

Got it all? Well, be warned... We switch up the options each year - just to keep you on your toes!!

48-д шинээр орж байгаа юу?

Зайлшгүй хэрэглэх зүйлс

Баг тус бүр сугалаагаар тѳрѳл, жанраа авахаас гадна, сугалаа татах үйл ажиллагаан дээр бид багуудад зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд болох, дүр, хэрэглэх зүйл, хэлэгдэх ѳлүүлбэрийг ѳгдѳг.

Нэмэлт мэдээлэл

Тѳрѳл, жанрыг холих

Харин олон төрөл зүйлийг хольж хийж болно. Жишээлбэл: Инээдмийн, дуугүй, нөхөрлөлийн тухай кино (silent comedic buddy film). Гэхдээ танай киноны анх сугалсан тѳрѳл жанар нь тодорхой харагдаж байх шаардлагатай .

Даалгавараа хэр мѳрдѳж байна

Та бүхэн шүүгчид дүнгээ гаргахдаа танай кино авсан даалгавараа хэр мѳрдѳж байгаа дээр тулгуурлан оноо ѳгдѳг гэдгийг мэдэх үү? Үүнд сугалсан тѳрѳл, жанра мѳн зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд багтана.


Genre Group #1: 2019 48 Hour Film CineKid Project

Адал явдалт/тулаантай Нэмэлт мэдээлэл
Аймшиг Нэмэлт мэдээлэл
Бестерн/ковбойтой Нэмэлт мэдээлэл
Детектив / Цагдаатай Нэмэлт мэдээлэл
Драм Нэмэлт мэдээлэл
Инээдмийн Нэмэлт мэдээлэл
Мюсикл Нэмэлт мэдээлэл
Нууцлаг Нэмэлт мэдээлэл
Романтик / Хайр сэтгэлтэй Нэмэлт мэдээлэл
Сургуулийн кино
Сэтгэхүйн аймшиг/Түгшүүртэй Нэмэлт мэдээлэл
Фантаз Нэмэлт мэдээлэл
Хүчирхэг эмэгтэйн дүр Нэмэлт мэдээлэл
Шинжлэх ухааны уран зөгнөлт Нэмэлт мэдээлэл
Эмгэнэлт инээдэм Нэмэлт мэдээлэл

Genre Group #2: 2019 48 Hour Film CineKid Project

Амралтын/баярын ѳдѳртэй Нэмэлт мэдээлэл
Амьтантай кино Нэмэлт мэдээлэл
Аян замын Нэмэлт мэдээлэл
Гэр бүлийн кино Нэмэлт мэдээлэл
Дуугүй Нэмэлт мэдээлэл
Нас, үеийн ялгаа
Нѳхѳрлѳлийн тухай кино Нэмэлт мэдээлэл
Спорт/Тэмцээн/Уралдаантай Нэмэлт мэдээлэл
Тагнуултай Нэмэлт мэдээлэл
Түүхэн/эртний Нэмэлт мэдээлэл
Улс тѳрийн сэдэвтэй Нэмэлт мэдээлэл
Хошигнолт Баримтат кино Нэмэлт мэдээлэл
Хошин шог Нэмэлт мэдээлэл
Цаг агаарын гамшигт кино
Цоо шинэ ертѳнцѳд орох Нэмэлт мэдээлэл

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй