Genre Requirement 48 Hour Film Project

At the Kickoff Event each team is assigned TWO genres.

There are 30 different genres—ranging from the classic (e.g., Comedy, Drama) to the more specialized (e.g., Fish Out of Water, Time Travel).  At the Kickoff Event each team will be assigned two genres - one from Group #1 and one from Group #2 as listed below. Your film must be true to one of the genres you are assigned.  It might be your team’s most difficult decision of the weekend.

You may be creative and combine genres, provided that one of your assigned genres is clearly present.  And remember: no trading with other teams!

Got it all? Well, be warned... We switch up the options each year - just to keep you on your toes!!

48-д шинээр орж байгаа юу?

Зайлшгүй хэрэглэх зүйлс

Баг тус бүр сугалаагаар тѳрѳл, жанраа авахаас гадна, сугалаа татах үйл ажиллагаан дээр бид багуудад зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд болох, дүр, хэрэглэх зүйл, хэлэгдэх ѳлүүлбэрийг ѳгдѳг.

Нэмэлт мэдээлэл

Тѳрѳл, жанрыг холих

Харин олон төрөл зүйлийг хольж хийж болно. Жишээлбэл: Инээдмийн, дуугүй, нөхөрлөлийн тухай кино (silent comedic buddy film). Гэхдээ танай киноны анх сугалсан тѳрѳл жанар нь тодорхой харагдаж байх шаардлагатай .

Даалгавараа хэр мѳрдѳж байна

Та бүхэн шүүгчид дүнгээ гаргахдаа танай кино авсан даалгавараа хэр мѳрдѳж байгаа дээр тулгуурлан оноо ѳгдѳг гэдгийг мэдэх үү? Үүнд сугалсан тѳрѳл, жанра мѳн зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд багтана.


Genre Group #1: 2022 48 Hour Film Project

Адал явдалт/тулаантай Нэмэлт мэдээлэл
Аймшиг Нэмэлт мэдээлэл
Баатарлаг Нэмэлт мэдээлэл
Гэмт хэрэг/гангстер Нэмэлт мэдээлэл
Драм Нэмэлт мэдээлэл
Дуугүй Нэмэлт мэдээлэл
Инээдмийн Нэмэлт мэдээлэл
Романтик / Хайр сэтгэлтэй Нэмэлт мэдээлэл
Сэтгэхүйн аймшиг/Түгшүүртэй Нэмэлт мэдээлэл
Фантаз Нэмэлт мэдээлэл
Хошигнолт Баримтат кино Нэмэлт мэдээлэл
Хүчирхэг эмэгтэйн дүр Нэмэлт мэдээлэл
Цоо шинэ ертѳнцѳд орох Нэмэлт мэдээлэл
Шинжлэх ухааны уран зөгнөлт Нэмэлт мэдээлэл
Эмгэнэлт инээдэм Нэмэлт мэдээлэл

Genre Group #2: 2022 48 Hour Film Project

Doppelganger/Mistaken Identity
Legal Film Нэмэлт мэдээлэл
Tearjerker
Амралтын/баярын ѳдѳртэй Нэмэлт мэдээлэл
Аян замын Нэмэлт мэдээлэл
Гэр бүлийн кино Нэмэлт мэдээлэл
Мюсикл Нэмэлт мэдээлэл
Нууцлаг Нэмэлт мэдээлэл
Нѳхѳрлѳлийн тухай кино Нэмэлт мэдээлэл
Түүхэн/эртний Нэмэлт мэдээлэл
Хулгай/дээрэмтэй Нэмэлт мэдээлэл
Цаг агаарын гамшигт кино
Цаг хугацааны аялал Нэмэлт мэдээлэл
Эрийн цээнд хүрч буй Нэмэлт мэдээлэл
Ѳшѳѳ авалттай

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2022 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй