Genre Requirement 48 Hour Global Film Challenge

Each team will get their choice between two assigned genres - ranging from the classics (like Comedy and Drama) to the more specialized (like Fish Out of Water and Silent Film).

Everything begins on Friday night at 7 pm local time. You will receive an email with your genres and required elements for your film. Your film must be true to one of the genres you have been assigned.

You may be creative and combine genres, provided that one of your assigned genres is clearly preset.

And remember: no trading genres with other teams!

48-д шинээр орж байгаа юу?

Зайлшгүй хэрэглэх зүйлс

Баг тус бүр сугалаагаар тѳрѳл, жанраа авахаас гадна, сугалаа татах үйл ажиллагаан дээр бид багуудад зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд болох, дүр, хэрэглэх зүйл, хэлэгдэх ѳлүүлбэрийг ѳгдѳг.

Нэмэлт мэдээлэл

Тѳрѳл, жанрыг холих

Харин олон төрөл зүйлийг хольж хийж болно. Жишээлбэл: Инээдмийн, дуугүй, нөхөрлөлийн тухай кино (silent comedic buddy film). Гэхдээ танай киноны анх сугалсан тѳрѳл жанар нь тодорхой харагдаж байх шаардлагатай .

Даалгавараа хэр мѳрдѳж байна

Та бүхэн шүүгчид дүнгээ гаргахдаа танай кино авсан даалгавараа хэр мѳрдѳж байгаа дээр тулгуурлан оноо ѳгдѳг гэдгийг мэдэх үү? Үүнд сугалсан тѳрѳл, жанра мѳн зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд багтана.


Тѳрѳл, жанр: 2021 48 Hour Global Film Challenge

Аймшиг Нэмэлт мэдээлэл
Баатарлаг Нэмэлт мэдээлэл
Инээдмийн Нэмэлт мэдээлэл
Мюзикл юмуу Ковбой Нэмэлт мэдээлэл
Романтик / Хайр сэтгэлтэй Нэмэлт мэдээлэл
Фантаз Нэмэлт мэдээлэл
Хошигнолт Баримтат кино Нэмэлт мэдээлэл
Шинжлэх ухааны уран зөгнөлт Нэмэлт мэдээлэл

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2021 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй