Шалгаруулалт ба шагналууд Хэрхэн явагддаг

Ялагчийг тодоруулах нь 48 Hour Global Film Challenge

Манай шүүгчдийн багт урьд нь кино шүүлжлэгчид, продюсерүүд, жүжигчид, зохиолчид болон киноны мэргэжилтнүүд ажиллаж байсан билээ.

Шилдэг бүтээлд нэр дэвшихэд:

  • Уран сайхны түвшин (ѳрүүлэмж, бүтээлч байдал, үзэгчдийг хэр хѳгжѳѳж чадсан гэх мэт.) - 45%
  • Tехникийн түвшин - 30%
  • Зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдлүүд, жанрыг хэр баримталсан - 25%

Үзэгчдийн нэрэмжит шагнал

Цагтаа амжсан болон амжаагүй бүх бүтээлүүд Үзэгчдийн нэрэмжит шагнал авах эрхтэй. Энэхүү шагналыг киноны үзлэгийн дундуур явуулдаг санал асуулгийн хуудасны дүнгээр, хамгийн их санал авсан бүтээлд олгодог.

48-д шинээр орж байгаа юу?


Grand Prize Winner 48 Hour Global Film Challenge

The overall 48 Hour Global Film Challenge winner will be screened at our Awards Ceremony at Filmapalooza 2023 and they will receive:

  • A Trophy
  • $500 USD Cash Prize
  • A Special Screening at the Cannes Film Festival Short Film Corner

Cannes Film Festival

Each year we take a selection of our Top Films to the Cannes Film Festival Short Film Corner where we have a special screening.

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2022 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй