48 Hour Film Horror Comedy Project

48-д шинээр орж байгаа юу?

Зайлшгүй хэрэглэх зүйлс

Баг тус бүр сугалаагаар тѳрѳл, жанраа авахаас гадна, сугалаа татах үйл ажиллагаан дээр бид багуудад зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд болох, дүр, хэрэглэх зүйл, хэлэгдэх ѳлүүлбэрийг ѳгдѳг.

Нэмэлт мэдээлэл

Тѳрѳл, жанрыг холих

Харин олон төрөл зүйлийг хольж хийж болно. Жишээлбэл: Инээдмийн, дуугүй, нөхөрлөлийн тухай кино (silent comedic buddy film). Гэхдээ танай киноны анх сугалсан тѳрѳл жанар нь тодорхой харагдаж байх шаардлагатай .

Даалгавараа хэр мѳрдѳж байна

Та бүхэн шүүгчид дүнгээ гаргахдаа танай кино авсан даалгавараа хэр мѳрдѳж байгаа дээр тулгуурлан оноо ѳгдѳг гэдгийг мэдэх үү? Үүнд сугалсан тѳрѳл, жанра мѳн зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд багтана.


Genre Group #1: 2022 48 Hour Film Horror Comedy Project

Farce
Satire
Screwball Comedy
Spoof / Parody Нэмэлт мэдээлэл
Sports Comedy
Инээдмийн тулаантай
Инээдэмт нѳхѳрлѳлийн тухай
Мюсикл Нэмэлт мэдээлэл
Хайр сэтгэлийн инээдмийн Нэмэлт мэдээлэл
Хошигнолт Баримтат кино Нэмэлт мэдээлэл
Хошин шог Нэмэлт мэдээлэл
Цоо шинэ ертѳнцѳд орох Нэмэлт мэдээлэл
Эмгэнэлт инээдэм Нэмэлт мэдээлэл

Horror Genres: 2022 48 Hour Film Horror Comedy Project

Escape Room
Paranormal
Psychological Horror Нэмэлт мэдээлэл
Аймшигтай, дотор хүйт оргиулсан тоглоом эсвэл хүүхдийн тухай
Алиалагчтай
Аллага/Цус нѳж Нэмэлт мэдээлэл
Б зэрэглэлийн кино Нэмэлт мэдээлэл
Зомбитой Нэмэлт мэдээлэл
Мангас/Араантантай Нэмэлт мэдээлэл
Олдсон бичлэг Нэмэлт мэдээлэл
Сүнстэй кино Нэмэлт мэдээлэл
Франкенштейн/Хорон санаат эрдэмтэн Нэмэлт мэдээлэл
Цус сорогчтой Нэмэлт мэдээлэл

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2022 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй