48 Hour Film Horror Comedy Project

48-д шинээр орж байгаа юу?

Зайлшгүй хэрэглэх зүйлс

Баг тус бүр сугалаагаар тѳрѳл, жанраа авахаас гадна, сугалаа татах үйл ажиллагаан дээр бид багуудад зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд болох, дүр, хэрэглэх зүйл, хэлэгдэх ѳлүүлбэрийг ѳгдѳг.

Нэмэлт мэдээлэл

Тѳрѳл, жанрыг холих

Харин олон төрөл зүйлийг хольж хийж болно. Жишээлбэл: Инээдмийн, дуугүй, нөхөрлөлийн тухай кино (silent comedic buddy film). Гэхдээ танай киноны анх сугалсан тѳрѳл жанар нь тодорхой харагдаж байх шаардлагатай .

Даалгавараа хэр мѳрдѳж байна

Та бүхэн шүүгчид дүнгээ гаргахдаа танай кино авсан даалгавараа хэр мѳрдѳж байгаа дээр тулгуурлан оноо ѳгдѳг гэдгийг мэдэх үү? Үүнд сугалсан тѳрѳл, жанра мѳн зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд багтана.


Sci Fi Genres: 2021 48 Hour Film Horror Comedy Project

Situational Comedy Нэмэлт мэдээлэл
Sketch Comedy
Spoof / Parody Нэмэлт мэдээлэл
Инээдмийн мюсикл Нэмэлт мэдээлэл
Инээдмийн тулаантай
Инээдэмт нѳхѳрлѳлийн тухай
Хайр сэтгэлийн инээдмийн Нэмэлт мэдээлэл
Хошигнолт Баримтат кино Нэмэлт мэдээлэл
Хошин шог Нэмэлт мэдээлэл
Хүн андуурах Нэмэлт мэдээлэл
Цоо шинэ ертѳнцѳд орох Нэмэлт мэдээлэл
Эмгэнэлт инээдэм Нэмэлт мэдээлэл

Horror Genres: 2021 48 Hour Film Horror Comedy Project

Escape Room
Funhouse / Carnival / Freaks
Undead
Аймшигтай, дотор хүйт оргиулсан тоглоом эсвэл хүүхдийн тухай
Алиалагчтай
Аллага/Цус нѳж Нэмэлт мэдээлэл
Мангас/Араантантай Нэмэлт мэдээлэл
Олдсон бичлэг Нэмэлт мэдээлэл
Сүнстэй кино Нэмэлт мэдээлэл
Франкенштейн/Хорон санаат эрдэмтэн Нэмэлт мэдээлэл
Хараал болон зѳн билгийн тухай
Цус сорогчтой Нэмэлт мэдээлэл

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2021 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй