Horror Project Genres Posted Below! 48 Hour Film Horror Project

At the Kickoff Event each team draws TWO genres from a hat.

The catch? They're all horror genres!!

At the Kickoff Event you will be assigned two genres from the lists below. Your team may decide which one to use for your film. With this change, the Wild Card option has been eliminated. Your film must be true to one of the genres you have selected (or both!) — and no trading with other teams!

Got it all? Well, be warned... We switch up the options each year - just to keep you on your toes!!

48-д шинээр орж байгаа юу?

Зайлшгүй хэрэглэх зүйлс

Баг тус бүр сугалаагаар тѳрѳл, жанраа авахаас гадна, сугалаа татах үйл ажиллагаан дээр бид багуудад зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд болох, дүр, хэрэглэх зүйл, хэлэгдэх ѳлүүлбэрийг ѳгдѳг.

Нэмэлт мэдээлэл

Тѳрѳл, жанрыг холих

Харин олон төрөл зүйлийг хольж хийж болно. Жишээлбэл: Инээдмийн, дуугүй, нөхөрлөлийн тухай кино (silent comedic buddy film). Гэхдээ танай киноны анх сугалсан тѳрѳл жанар нь тодорхой харагдаж байх шаардлагатай .

Даалгавараа хэр мѳрдѳж байна

Та бүхэн шүүгчид дүнгээ гаргахдаа танай кино авсан даалгавараа хэр мѳрдѳж байгаа дээр тулгуурлан оноо ѳгдѳг гэдгийг мэдэх үү? Үүнд сугалсан тѳрѳл, жанра мѳн зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд багтана.


Genre Group #1: 2020 48 Hour Film Horror Project

Body Horror Нэмэлт мэдээлэл
Escape Room
Lovecraftian Нэмэлт мэдээлэл
Алиалагчтай
Амралтын ѳдрийн аймшгийн кино
Б зэрэглэлийн аймшгийн кино
Багт наадам Нэмэлт мэдээлэл
Вирустай Нэмэлт мэдээлэл
Мумми эсвэл хүн чонотой
Мэдрэлийн эмнэлэгт/сэтгэцийн ѳвчтѳй Нэмэлт мэдээлэл
Олдсон бичлэг Нэмэлт мэдээлэл
Робот/аньдройдтой Нэмэлт мэдээлэл
Хараагдсан тоглоом эсвэл эд зүйлтэй
Хүний махан идэштэн Нэмэлт мэдээлэл
Эмгэнэлт инээдмийн аймшигийн

Genre Group #2: 2020 48 Hour Film Horror Project

Psychological Horror
Religious Cult
Supernatural Horror
Айл гэрийн халдлагатай
Аймшгийн ШУ- уран зѳгнѳлт кино Нэмэлт мэдээлэл
Аллага/Цус нѳж Нэмэлт мэдээлэл
Ганцаардмал Нэмэлт мэдээлэл
Далдын хүчтэй Нэмэлт мэдээлэл
Дуугүй аймшгийн кино
Мангас/Араантантай Нэмэлт мэдээлэл
Сүнстэй газар
Франкенштейн/Хорон санаат эрдэмтэн Нэмэлт мэдээлэл
Хүүхэдтэй аймшгийн кино
Цуврал алуурчинтай Нэмэлт мэдээлэл
Шулмастай Нэмэлт мэдээлэл

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2020 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй