Сүүлийн үеийн мэдээ Бидний тухай

Болох үйл ажиллагаанууд

Tuesday, 28н June 2022
Танилцах
Minneapolis, MN 48HFP
Wednesday, 29н June 2022
Уулзалт
Des Moines, IA 48HFP
Workshop
Greensboro, NC 48HFP
Thursday, 30н June 2022
Уулзалт
San Diego, CA 48HFP
Шалгаруулалт
Richmond, VA 48HFP
Friday, 1н July 2022
Other Event
Baltimore, MD 48HFP

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2022 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй