48 Hour Film Science Fiction Horror Project

At the Kickoff Event each team draws TWO genres from a hat.

The catch? Half of them are science fiction genres and the other half are horror themed.

At the Kickoff Event you will be assigned two genres from the list below. Your team may decide which one you to use for your film. With this change, the Wild Card option has been eliminated. Your film must be true to one of the genres you have selected — and no trading with other teams!

Got it all? Well, be warned... We switch up the options each year - just to keep you on your toes!!

48-д шинээр орж байгаа юу?

Зайлшгүй хэрэглэх зүйлс

Баг тус бүр сугалаагаар тѳрѳл, жанраа авахаас гадна, сугалаа татах үйл ажиллагаан дээр бид багуудад зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд болох, дүр, хэрэглэх зүйл, хэлэгдэх ѳлүүлбэрийг ѳгдѳг.

Нэмэлт мэдээлэл

Тѳрѳл, жанрыг холих

Харин олон төрөл зүйлийг хольж хийж болно. Жишээлбэл: Инээдмийн, дуугүй, нөхөрлөлийн тухай кино (silent comedic buddy film). Гэхдээ танай киноны анх сугалсан тѳрѳл жанар нь тодорхой харагдаж байх шаардлагатай .

Даалгавараа хэр мѳрдѳж байна

Та бүхэн шүүгчид дүнгээ гаргахдаа танай кино авсан даалгавараа хэр мѳрдѳж байгаа дээр тулгуурлан оноо ѳгдѳг гэдгийг мэдэх үү? Үүнд сугалсан тѳрѳл, жанра мѳн зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд багтана.


Sci Fi Genres: 2021 48 Hour Film Science Fiction Horror Project

Cyber Punk
Dystopia / Utopia
Lost World
Military SciFi
Scientific Romance
Space Pirates/Space Ninjas
Дэлхийн сүйрэл/дэлхийн сүйрлийн дараах Нэмэлт мэдээлэл
Мутант Нэмэлт мэдээлэл
Робот/аньдройдтой Нэмэлт мэдээлэл
Халдлага
Харь гарагийн Нэмэлт мэдээлэл
Харь гаригтай холбоо барих, нүүр тулах
Хоёр ертѳнц Нэмэлт мэдээлэл
Цаг хугацааны аялал Нэмэлт мэдээлэл
Цахим оюун ухаан

Horror Genres: 2021 48 Hour Film Science Fiction Horror Project

Escape Room
Funhouse / Carnival / Freaks
Satanic / Demon Possession Нэмэлт мэдээлэл
Undead
Аймшигтай, дотор хүйт оргиулсан тоглоом эсвэл хүүхдийн тухай
Алиалагчтай
Аллага/Цус нѳж Нэмэлт мэдээлэл
Мангас/Араантантай Нэмэлт мэдээлэл
Мумми эсвэл хүн чонотой
Сүнстэй кино Нэмэлт мэдээлэл
Франкенштейн/Хорон санаат эрдэмтэн Нэмэлт мэдээлэл
Хараал болон зѳн билгийн тухай
Цус сорогчтой Нэмэлт мэдээлэл
Шулмастай Нэмэлт мэдээлэл
Эмгэнэлт инээдмийн аймшигийн

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2021 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй