US Virtual 48

48-д шинээр орж байгаа юу?

Зайлшгүй хэрэглэх зүйлс

Баг тус бүр сугалаагаар тѳрѳл, жанраа авахаас гадна, сугалаа татах үйл ажиллагаан дээр бид багуудад зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд болох, дүр, хэрэглэх зүйл, хэлэгдэх ѳлүүлбэрийг ѳгдѳг.

Нэмэлт мэдээлэл

Тѳрѳл, жанрыг холих

Харин олон төрөл зүйлийг хольж хийж болно. Жишээлбэл: Инээдмийн, дуугүй, нөхөрлөлийн тухай кино (silent comedic buddy film). Гэхдээ танай киноны анх сугалсан тѳрѳл жанар нь тодорхой харагдаж байх шаардлагатай .

Даалгавараа хэр мѳрдѳж байна

Та бүхэн шүүгчид дүнгээ гаргахдаа танай кино авсан даалгавараа хэр мѳрдѳж байгаа дээр тулгуурлан оноо ѳгдѳг гэдгийг мэдэх үү? Үүнд сугалсан тѳрѳл, жанра мѳн зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳлүүд багтана.


Genre Group #1: 2020 US Virtual 48

Адал явдалт/тулаантай Нэмэлт мэдээлэл
Аймшиг Нэмэлт мэдээлэл
Баатарлаг Нэмэлт мэдээлэл
Гэр бүлийн кино Нэмэлт мэдээлэл
Драм Нэмэлт мэдээлэл
Инээдмийн Нэмэлт мэдээлэл
Нууцлаг Нэмэлт мэдээлэл
Нѳхѳрлѳлийн тухай кино Нэмэлт мэдээлэл
Романтик / Хайр сэтгэлтэй Нэмэлт мэдээлэл
Сэтгэхүйн аймшиг/Түгшүүртэй Нэмэлт мэдээлэл
Фантаз Нэмэлт мэдээлэл
Хүчирхэг эмэгтэйн дүр Нэмэлт мэдээлэл
Цаг хугацааны аялал Нэмэлт мэдээлэл
Шинжлэх ухааны уран зөгнөлт Нэмэлт мэдээлэл
Эмгэнэлт инээдэм Нэмэлт мэдээлэл

Genre Group #2: 2020 US Virtual 48

Food Film
Soap Opera/Telenovela
Subculture Film
Амралтын/баярын ѳдѳртэй Нэмэлт мэдээлэл
Аян замын Нэмэлт мэдээлэл
Бестерн/ковбойтой Нэмэлт мэдээлэл
Бие хамгаалах урлагтай Нэмэлт мэдээлэл
Дуугүй Нэмэлт мэдээлэл
Мюсикл Нэмэлт мэдээлэл
Улс тѳрийн сэдэвтэй Нэмэлт мэдээлэл
Хар кино Нэмэлт мэдээлэл
Цаг агаарын гамшигт кино
Цоо шинэ ертѳнцѳд орох Нэмэлт мэдээлэл
Эмгэнэлт Нэмэлт мэдээлэл
Эрийн цээнд хүрч буй Нэмэлт мэдээлэл

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2020 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй