Wymagane elementy O co chodzi?

Zadane elementy Bohater, rekwizyt i tekst

Na początku Oficjalnego Czasu Filmowania każda ekipa otrzyma w wiadomości email zadanie w postaci bohatera, tekstu, rekwizytu.

Wszystkie te elementy muszą zostać wykorzystane w filmie.

Elementy będą się od siebie różnić w zależności od strefy czasowej, ale w danej lokacji WSZYSTKIE ekipy otrzymają te same wymagane elementy. Jedynie od ekipy zależy jak połączy je w spójną całość i wplecie w historię opowiadaną w filmie. Ekipy będą ze sobą rywalizować w kategorii najbardziej kreatywnego wykorzystania tych elementów. 

Nowy w 48?


Przykłady poprzednich bohaterów

Roman/Roma Suchy/a, kilimatolog Warszawa, Polska 2020

Edward/Ewa Piorun – elektryk/elektryczka Warszawa, Polska 2021

Barbara/ Stefan Piszczałka, żołnierz Warszawa, Polska 2017

Adrianna or Adrian Delfin, projektant/ka Warszawa, Polska 2019


Przykłady poprzednich rekwizytów


Przykłady poprzednich tekstów

Idę prosto, tylko jak mam dobry humo Warszawa, Polska 2019

Przestań tyle gadać i łap za łopatę. Warszawa, Polska 2020

Przemaluj to! Warszawa, Polska 2017

Wszystko musi mieć swoje miejsce. Warszawa, Polska 2018

Wymagany tekst

Wymagany tekst dialogu musi być słyszalny lub widzialny - może być napisany. Może być przetłumaczony na inny język, pamiętaj jednak, że musi być jasne, że to właśnie wymagany tekst, dlatego sugerujemy, aby go wówczas przetłumaczyć na język ojczysty.

Wymagany bohater

Wymagany bohater nie musi być gwiazdą, ale musimy faktycznie zobaczyć jego/ją na ekranie. Podpisanie bohatera nie jest wymagane, dopóki publiczność nie ma problemu ze zidentyfikowaniem go z imienia, nazwiska i profesji. 

Wymagany rekwizyt

Wymagany rekwizyt musi pojawić się na ekranie i musi zostać użyty w dowolny sposób w Twoim filmie.

Zgodność z zadaniem

Czy wiesz, że jednym z kryteriów, którym posługuje się jury przy ocenie filmów jest jego zgodność z zadaniem? Ten wymóg odnosi się do gatunku oraz wymaganych elementów. 

Elementy w napisach końcowych nie liczą się!

Wymagane elementy muszą pojawić się w fabule Twojego filmu. Użycie ich w jakikolwiek sposób w napisach końcowych nie spełnia tego wymogu i nie będzie uznawane.

Ważne wiadomości: Wyłączenie odpowiedzialności wobec skopiowanych formatów konkursuPrivacy Policy

Prawa autorskie © 2001-2022 48 Hour Film Project, Inc. Wszystkie Prawa Zastrzeżone