Te zasady obowiązują każdą ekipę biorącą udział w konkursie.

Organizatorzy 48x2 Animation Project mogą dodawać lub poprawiać poniższe zasady w dowolnym czasie przed Oficjalnym Filmowym Weekendem.


A. Times

The 48x2 Animation Project (ANIMATION) will occur World-Wide the weekend of [project:label-weekend]. It is organized by the 48 Hour Film Project, Inc. (48HFP).

The 48x2 Animation Project competition period begins [project:filming-starts-date] at [project:filming-starts-time] and ends on [project:filming-stops-date] at [project:filming-stops-time]. All times are referenced to each participant’s local time zone. This is the Official Time Period.

The participating group/team must complete its film/video work in time to submit their film online by the end of the competition period. Team leaders will be emailed upload instructions.


B. Praca twórcza

Praca twórcza musi zamknąć się w „regulaminowych 48 godzinach”. Zabronione jest wykonywanie jakiejkolwiek pracy twórczej przed rozpoczęciem oficjalnego filmowego weekendu. Praca twórcza obejmuje np. następujące działania:

 • Pisanie scenariusza
 • Próby
 • Przygotowywanie kostiumów i/lub scenografii
 • Nagrywanie
 • Montaż
 • Udźwiękowienie
 • Rendering
 • Nagrywanie na nośnik gotowego filmu


C. Preparation

The only work to begin prior to the Official Time Period is:

 • Organizing Crew
 • Organizing Cast
 • Securing Equipment


D. Footage

All footage must be shot within the Official Time Period of the project.

Animation and special effects are permitted, but must be created during the Official Time Period.

No stock footage or footage shot or created at another time may be used unless the footage is part of a post-production effect or on a background monitor, i.e., a television, as long as the team has rights to the stock footage and the stock footage is placed over or under footage that is shot within the Official Time Period. Allowable stock footage includes bullets, fires, explosions, chromakeyed backgrounds, etc., but stock footage of people or other performers is not allowed.

Pre-made sequences or compositions that are available to all via purchase or download are permitted if a majority of frames contain content (e.g., text or images) created within the Official Time Period. The pre-made portion of the sequence may not include people or other performers.

Still photographs are permitted, provided that the team has the rights to them. The photos do not need to be created during the Official Time Period; however, stills created outside of the Official Time Period may not be used in sequence to create the illusion of motion.

Permissible stock footage, permissible pre-made sequences, and still photographs must all be accompanied by a Materials Release demonstrating that the team has rights to use them.


E. Kickoff Event

To be officially eligible for competition:

 • The Team Leader must e-mail to the ANIMATION organizers a completed copy of the Team Leaders Agreement before the Kickoff Event. A team may not participate without submitting this agreement.
 • Each eligible team will then receive a Kickoff e-mail at 7:00pm their local time on [project:filming-starts-date]. The Kickoff e-mail will contain two genres from which to choose. Teams may choose either genre for their film. In addition, the line of dialog, character, and prop (required elements) will also be in the Kickoff e-mail.
 • Each team’s film must be in one of the two genres and all of required elements must be included for the film to be eligible for competition.

F. Wymagane elementy

 Każda biorąca udział w konkursie ekipa otrzyma przydział takich samych dla wszystkich elementów, które muszą się pojawić w filmie, jak postać, rekwizyt i tekst. Obowiązkowym elementem jest także miasto (jego symbol, architektura, krajobraz, miejsce itp.).

Obowiązkowe postaci i rekwizyty muszą pojawić się na ekranie. Widz oglądający film musi bez problemu potrafić wskazać wymaganą postać i nazwać ją z imienia, nazwiska oraz zawodu. Postać można przedstawić w jakiejkolwiek formie: poprzez napis (na dowolnym rekwizycie, obiekcie itp.), wypowiedź jednego z bohaterów itp. Obowiązkowy fragment tekstu musi być zacytowany dosłownie. Nie może być przerwany innymi wypowiedziami - musi stanowić jedną, zamkniętą całość. Tekst może być wypowiedziany, zaśpiewany lub napisany. Język jest dowolny, jednak jeżeli nie będzie jasne, że chodzi o obowiązkowy tekst, wymagane jest tłumaczenie. Aby film mógł zostać oficjalnie uznany za zrealizowany w ramach projektu, musi być nakręcony zgodnie z regułami wybranego gatunku i musi zawierać wszystkie obowiązkowe elementy, pojawiające się w regulaminowym czasie i przed napisami końcowymi.

See Also

G. Volunteers

All cast and crew must be volunteers.

Out of utmost caution during these difficult pandemic times, your team is limited to those people you live with and/or anyone you partner with remotely. Health and safety are paramount.


H. Cameras

There is no limit to the number of cameras.

I. Prawa do muzyki

Jeżeli chodzi o napisanie i nagranie muzyki do filmu, zespoły biorące udział zachęca się do współpracy  z miejscowymi kompozytorami i (lub) muzykami. Dozwolone jest skorzystanie z muzyki nagranej wcześniej, jednak zespół musi posiadać prawa do wszelkiej muzyki użytej w filmie i musi dostarczyć zgody na wykorzystanie wszelkiej muzyki. Tak jak w przypadku muzyki, można korzystać też z nagranych wcześniej efektów dźwiękowych, jednak trzeba posiadać prawa do korzystania z nich.

Uwaga: parodii piosenek (tj. dających się zidentyfikować, istniejących wcześniej kompozycji z nowymi lub zmienionymi słowami bądź muzyką) nie wolno umieszczać w filmie bez podpisanej zgody posiadacza praw do takich kompozycji. Ta zasada obowiązuje bez względu na to, czy użycie sparodiowanej piosenki stanowi przypadek „dozwolonego użytku” zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa autorskiego obowiązującymi w danym kraju lub międzynarodowymi.


J. Czas trwania filmu

Ukończony film musi trwać co najmniej 2 i nie więcej niż 5, bez uwzględnienia napisów końcowych. Innymi słowy, regulaminowy czas trwania rozpoczyna się po wyświetleniu wymaganych informacji 48HFP, a kończy – przed napisami końcowymi. Wymagane informacje początkowe i napisy końcowe nie liczą się do minimalnego czasu trwania wynoszącego 2. Fabuła filmowa nie może trwać dłużej niż 5.


K. Napisy początkowe i końcowe

Obowiązkowe informacje poprzedzające film

Zanim rozpocznie się ukończony film, na nośniku powinny znaleźć się następujące elementy:

 • 5 sekund czerni
 • Karta tytułowa z: nazwą ekipy, tytułem, gatunkiem, miastem, datą
 • Oficjalna animacja początkowa 48HFP -LUB- plansza tytułowa: Ten film został zrealizowany na 48x2 Animation Project 2023. www.48hourfilm.com
 • 2 sekundy czerni

Twój film.

Napisy początkowe

Po 2 sekundach czerni niektóre filmy rozpoczynają się napisami początkowymi. Nie zachęcamy do ich umieszczenia, ale jeśli tak się stanie, należy uznawać je za część filmu, a zatem uwzględnić w maksymalnym 7-minutowym czasie trwania. Ponadto, jeżeli w filmie są napisy początkowe inne niż tytuł (np. nazwiska reżyserów, aktorów itp.), trzeba umieścić również jeden z następujących elementów w języku angielskim lub polskim:

 • tekst NAZWA TWOJEJ EKIPY prezentuje a potem od razu 48x2 Animation Project LUB
 • tekst  48x2 Animation Project zaraz po tytule filmu.

Uwaga: 48x2 Animation Project może być napisane małymi literami (np. 48x2 animation project).

Napisy końcowe

Napisy na końcu każdego filmu nie mogą trwać dłużej niż 60 sekund. Te 60 sekund uznaje się za dodatkowe w stosunku do długości filmu określonej powyżej. (Oznacza to, że film może trwać 5 plus dodatkowe 60 sekund napisów, czyli całkowity czas trwania wynosi 6.)

Napisy końcowe muszą zawierać słowa: „This film was made for the 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com” LUB ”Film zrealizowano w ramach 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com”

Animacje, plansze i napisy po 48HFP

Po konkursie filmy wyświetlane w Internecie powinny zachować kartę tytułową poprzedzającą film, z napisem: „This film was made for the 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com” LUB ”Film zrealizowano w ramach 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com”


L. Required Media Formats

If your film does not conform to the submission requirements listed below, it may be disqualified. Also, if your film cannot be viewed on ANIMATION equipment, it may be disqualified.

The maximum accepted file size is 2GB.

Your film must be submitted in one of the following formats:

 • Preferred: H.264 encoded .mp4
 • Alternate formats: self-contained Quicktime .MOV or Windows .AVI (no proprietary codecs)

M. Submission Notes

 • The Team Leader for each registered team will receive an e-mail with instructions on how to properly submit their film. It is the responsibility of the Team Leader to ensure submission information is passed along to the team member(s) who will be performing the upload.
 • Films are submitted by uploading them to an online location.
 • We recommend that you make sound levels relatively even throughout your film.

N. Production Documents

Each team must secure releases for talent, crew, music and locations (and any other applicable releases), which must be turned in to the project organizers with the finished film/video. The film/video will not be eligible for competition before the 48x2 Animation Project Organizers receive the signed releases.

O. Oświadczenie

Team Leader musi złożyć odpowiednie Oświadczenie wraz z wypełnionym zgłoszeniem, potwierdzając w ten sposób przestrzeganie regulaminu w jego całości przez całą ekipę.


P. Zakwalifikowanie filmu

Aby zakwalifikować się do projektu, zgłoszenia muszą stanowić autorskie utwory uczestników; nie mogą naruszać praw stron trzecich; muszą nadawać się do publikacji (tj. nie mogą być obraźliwe, wulgarne, obsceniczne bądź nieprzyzwoite); UWAGA! przekleństwa są zaliczane do wulgaryzmów! Nie przyjmujemy filmów ze słowami powszechnie uważanymi za przekleństwa; nie mogą zawierać obscenicznych ani pornograficznych materiałów; nie mogą zawierać oszczerstw dotyczących jakichkolwiek osób, spółek, organizacji ani podmiotów; nie mogą naruszać prywatności ani innych praw żadnej osoby, spółki ani podmiotu; nie mogą w żaden inny sposób naruszać obowiązujących przepisów ustawowych i innych; wreszcie, nie mogą zawierać żadnych elementów chronionych prawem autorskim (chyba że prawa takie posiada uczestnik i/lub 48HFP).

Zgłoszenia zawierające zabronione lub niewłaściwe treści, jeżeli 48HFP według własnego wyłącznego uznania zdecyduje, że są niewłaściwe, podlegają dyskwalifikacji. 48HFP zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o tym, czy dane zgłoszenie się kwalifikuje. 48HFP zastrzega sobie również prawo do odmowy wyświetlenia filmu lub do wydania oświadczenia przy okazji wyświetlenia filmu w odniesieniu do jego treści.


Q. Official Film Entry

To be certified as an Official Film Entry, each participating group's film/video production must follow all rules herein. The 48x2 Animation Project Organizers reserve the right to make available to the judges and for online Audience Choice voting only certified Official Film Entries.

R. Brak zwrotów

Nie zwracamy żadnych przekazanych w ramach zgłoszenia nośników ani dokumentów.


S. Disqualification

48HFP and Project Parties may, in their sole discretion, disqualify Entries deemed to be inappropriate or otherwise non-compliant.

All participating teams (team leaders, team members and team fans) must adhere to all rules regarding filmmaking competition and online Audience Award voting.


T. Official Winner

All certified "Official Film Entries" are eligible to compete for the title of "Best Film" of the 48x2 Animation Project.

Ważne wiadomości: Wyłączenie odpowiedzialności wobec skopiowanych formatów konkursuPrivacy Policy

Prawa autorskie © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Wszystkie Prawa Zastrzeżone