1. Eligibility

The 48x2 Animation Project is open to filmmakers around the world. In the United States, the Team Leader must be a legal resident or legal visitor of the United States or the District of Columbia. The following are not eligible: employees, contractors, directors and officers of 48 Hour Film Project, Inc. (48HFP), or the 48x2 Animation Project (ANIMATION), its parent, subsidiaries and affiliated companies, distributors, web design, advertising, fulfillment, judging and Project agencies involved in the administration, development, fulfillment and execution of this Project (collectively, Project Parties), and the immediate family members of each (spouse, parent, child, sibling, grandparent, and spouse or step of each) and those living in their same households (those persons whether related or not who live in the same residence for at least three months during the twelve-month period preceding the start date of the Project). Outside of the United States, residency requirements may vary. Void where prohibited.


2. To Enter

To register for the 48 Hour Film Project in the United States, follow the instructions found at http://www.48hourfilm.com/animation . Registration is based on a first-come first-served basis and space is limited. Registration fees (per team) are as follows: Early Registration $70; Regular Registration $85; Late Registration $95. See website for deadlines. Registration ends the day before competition begins.


3. Official Filmmaking Period

The 48x2 Animation Project will commence on a Wednesday and end on the following Sunday as announced on the 48x2 Animation Project website.

4. Refunds

If a team (Entrant) must withdraw from the 48x2 Animation Project, the team will receive a full refund minus a $20 processing fee. Please request your refund by going to: https://survey.zohopublic.com/zs/7SB3uM


5. Participation of Minors

Entrants may wish to consider having at least one member of its team be 21 years or older. Any participant under the age of eighteen (18) must have a parent sign his/her required document(s).

6. Umowa Team Leader'a

Uczestnicy muszą podpisać Umowę Team Leader'a. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział podopiecznego w konkursie. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  zaakceptowanie Umowy Team Leadera, który zabezpiecza prawa Uczestnika oraz 48HFP oraz użycie zgłoszonych prac przez 48HFP. Zgłoszone prace, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji i nie stosują się do wszystkich wymagań będą rozpatrzone jako nieważne i nie będą brane pod uwagę w 48x2 Animation Project.

See Also

7. Koszty Produkcji

Wszystkie koszty związane z produkcją filmu konkursowego ponoszą zarejestrowani uczestnicy.


8. Ocena zgłoszonych prac

Prace spełniające warunki i zasady regulaminu będą oceniane przez jury według kryteriów poniżej.


9. Kickoff Event

Entrants must provide a valid email address to which the 48x2 Animation Project organizers will send the official competition assignment.


10. Basic Requirements of the Project

Entrants must adhere to the official ANIMATION Filmmaking Rules. In addition, in the Kickoff Email, Entrants will receive an assignment and be given 4 days to make a video (an Entry). See www.48hourfilm.com/animation for details.


11. Project Terms of Submission

By submitting an Entry into this 48x2 Animation Project, each Entrant warrants and represents that the Entrant owns all rights to the Entry he/she is entering in this Project, including, without limitation, the video or digital recording, and the performance contained in each Entry, with the exception of any assets provided by the "48HFP/ANIMATION" for use by Entrants in connection with this Project. Each Entrant further warrants and represents that the Entrant has obtained permission from each person who appears in the Entry to grant the rights to the Project Parties described in these Official Rules, and will submit copies of such permissions to the Project Parties. By submitting an Entry, Entrant agrees to the Official Rules, and further agrees to indemnify and hold the 48HFP and ANIMATION, Project Parties and their respective affiliates, officers, directors, agents, co-branders or other partners, and any of their employees (collectively, the Project Indemnitees), harmless from any and all claims, damages, expenses, costs (including reasonable attorneys' fees) and liabilities (including settlements), brought or asserted by any third party against any of the Project Indemnitees due to or arising out of the Entrant's Entry materials in this Project, or the Entrant's conduct during and in connection with this Project, including but not limited to trademark, copyright, or other intellectual property rights, right of publicity, right of privacy or defamation. Entrant agrees to release, indemnify and hold harmless "48HFP" and "ANIMATION" and the Project Parties from any and all claims that any advertising, presentation, web content or any other material subsequently produced, presented, and/or prepared by or on behalf of "48HFP" or the Project Parties infringes on the rights of Entrant's work as contained in any Entry.

12. Location

The "ANIMATION" is an online competition. Therefore, participants may be based anywhere that participation in online competitions is legally permitted. Entrants will receive the official email assignment via email on Friday

13. Wybór Team Leadera

Każda zgłoszona ekipa musi wybrać swojego przedstawiciela – Team Leadera, aby zgłosić się do Projektu. Osoba ta musi podpisać w imieniu całej swojej ekipy Umowę Team Leader, akceptując zasady w niej zawarte. Tym samym potwierdza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Oficjalnymi Zasadami Produkcji oraz FAQ i je akceptuje. 48HFP ani żaden z Organizatorów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek spory pomiędzy członkami ekipy wynikających lub związanych z Projektem.


14. Selection of Winners

Entries will be judged by a process in which qualified panels of judges will evaluate the eligible entries based on the following judging criteria:

  • Artistic Merit (e.g., Story, Creativity, Entertainment Value) (45%)
  • Technical Merit (30%)
  • Adherence to the Assignment (25%)

In addition, there will be an online Audience Award, full voting rules will be posted on www.48hourfilm.com/animation.


15. 48x2 Animation Project Winner

The Top Entry from all eligible submissions will be declared the winner. In the event of a tie, the tie will be broken based on the highest score in the first Judging Criteria, continuing thereafter to each Judging Criteria in order, as needed to break the tie. Entrants agree that the 48HFP has the sole right to decide all matters and disputes arising from this 48x2 Animation Project and that all decisions of 48HFP are final and  binding.


16. Winner's Prize

The top Entry will be screened at Filmapalooza, the Annual 48 Hour Film Project, Inc. Awards Weekend (date and location to be announced). In addition, the winning film will be screened at the 48HFP's annual showcase at the Cannes Film Festival Short Film Corner.


17. Ogólne Warunki

Biorąc udział, Uczestnicy akceptują Regulamin, który jest ostateczny i wiążący.  48x2 Animation Project rządzi się prawami Dystryktu Kolumbii, Waszyngtonu, DC, USA, i wszystkie roszczenia będą rozwiązywane w sądach Dystryktu Kolumbia albo sądach federalnych znajdujących się w Dystrykcie Kolumbia. 


18. Wyłączenie z odpowiedzialności

48HFP i Strony Projektu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wynikającej z uczestnictwa lub próby uczestnictwa w 48x2 Animation Project lub możliwości albo braku możliwości wgrania lub pobrania jakiejkolwiek informacji w nawiązaniu do uczestnictwa w Projekcie.

48HFP i Strony Projektu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za techniczne problemy lub awarie techniczne powstałe w związku z którymkolwiek z następujących zdarzeń, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Projektu: błędy sprzętowe lub programowe; uszkodzony komputer, telefon, telewizja kablowa, telewizja satelitarna, sieci elektroniczne, bezprzewodowe połączenie z Internetem lub inne problemy komunikacyjne lub internetowe; błędy lub ograniczenia wszelkich dostawców usług internetowych, serwerów, hostów lub dostawców; zniekształcone lub wadliwe, przeinaczone pomieszane dane; brak jakiejkolwiek transmisji e-mail, aby wysłać lub odebrać wiadomość; zagubione, spóźnione, opóźnione lub przechwycone wiadomości transmisji e-mail; niedostępność Strony internetowej w całości lub w części z jakiejkolwiek przyczyny; natężenia ruchu w Internecie lub na stronie internetowej; nieautoryzowane ingerencje ludzi lub robotów w działania Projektu, w tym bez ograniczeń, nieautoryzowanej manipulacji, włamania, kradzieże, wirusy, robaki; lub zniszczenie jakiegokolwiek aspektu Projektu, lub strat, pomyłki w obliczeniach, niewłaściwe przekierowanie, niedostępność lub brak dostępu do konta e-mail używanego w związku z Projektem. 48HFP i Strony Projektu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy typograficzne w ogłoszeniu nagrody lub niniejszego Regulaminu, lub wszelkich nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych zawartych na Stronie Internetowej lub w portalach społecznościowych prowadzonego przez 48 Hour Film Project. Korzystanie z witryny internetowej i portali społecznościowych 48HFP jest na własne ryzyko użytkownika. 48HFP i Strony Projektu nie ponoszą odpowiedzialności za  nieukończenie filmu przez ekipę z przyczyn losowych i od siebie niezależnych; za uszkodzenia ciała, uszkodzenia mienia oraz inne szkody powstałe z tytułu realizacji filmu przez uczestników Projektu; nie odbycie się projekcji z powodu odstąpienia od umowy lokalu, w którym projekcja ma się odbyć lub z przyczyn losowych (np. zniszczenie lokalu lub awarie); niedostępność witryny sieci Web w całości lub części z jakiejkolwiek przyczyny; wykorzystanie jakichkolwiek materiałów (fotografii, animacji, materiałów video, filmów, klipów, dźwięków, ścieżek muzycznych, utworów itp.) bez zgody osoby posiadającej prawa autorskie do nich lub  wykorzystanie wizerunku osób trzecich bez ich zgody. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić i zabezpieczać 48HFP i Strony Projektu od roszczeń o odszkodowania lub zobowiązania wynikające lub związane z udziału Uczestnika w Projekcie. 


19. Zwycięzcy

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na www.48hourfilm.com.


20. Organizator Projektu

The 48 Hour Film Project, Inc.
P.O. Box 40008
Washington, DC 20016

Ważne wiadomości: Wyłączenie odpowiedzialności wobec skopiowanych formatów konkursuPrivacy Policy

Prawa autorskie © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Wszystkie Prawa Zastrzeżone