Te zasady obowiązują każdą ekipę biorącą udział w konkursie.

Organizatorzy 48 Hour Global Film Challenge mogą dodawać lub poprawiać poniższe zasady w dowolnym czasie przed Oficjalnym Filmowym Weekendem.


A. Times

The 48 Hour Global Film Challenge (GFC) will occur World-Wide the weekend of [project:label-weekend].

The 48 Hour Global Film Challenge competition period begins [project:filming-starts-date] at [project:filming-starts-time] and ends on [project:filming-stops-date] at [project:filming-stops-time]. All times are referenced to each participant’s local time zone. This is the Official Time Period.

Submission instructions will be sent to teams in advance with details on how to submit the completed film and paperwork and an opportunity to test the uploading system.


B. Praca twórcza

Praca twórcza musi zamknąć się w „regulaminowych 48 godzinach”. Zabronione jest wykonywanie jakiejkolwiek pracy twórczej przed rozpoczęciem oficjalnego filmowego weekendu. Praca twórcza obejmuje np. następujące działania:

 • Pisanie scenariusza
 • Próby
 • Przygotowywanie kostiumów i/lub scenografii
 • Nagrywanie
 • Montaż
 • Udźwiękowienie
 • Rendering
 • Nagrywanie na nośnik gotowego filmu


C. Przygotowania

Oto jedyne prace, do których można przystąpić przed rozpoczęciem „regulaminowych 48 godzin”:

 • Organizacja ekipy
 • Organizacja obsady
 • Wynajęcie/przygotowanie sprzętu
 • Szukanie/zabezpieczenie lokacji


D. Materiał filmowy

 Materiał filmowy trzeba nakręcić w całości w ciągu 48 godzin wyznaczonych na realizację projektu.

Nie wolno korzystać z materiałów ani ujęć archiwalnych (stockowych) bądź stworzonych w innym czasie. Wyjątkiem są ujęcia stockowe przedstawiające pociski, ogień, wybuchy, będące warstwą efektów specjalnych, nałożoną na obraz zrealizowany w ramach regulaminowych 48 godzin, z zaznaczeniem, że uczestnik ma obowiązek posiadać odpowiednie licencje i/lub prawa do ich wykorzystania. Materiały te NIE mogą zawierać wizerunku osób trzecich! Dopuszczalne jest wykorzystanie animacji i efektów specjalnych, ale trzeba je stworzyć w wyznaczonych 48 godzinach. (Uwaga: dozwolone jest korzystanie z materiałów stockowych wykorzystanych w efektach specjalnych będących częścią programu do realizacji efektów specjalnych dostarczonego przez stronę trzecią jak np. ogień, eksplozje, tła albo jako ujęcia w telewizorze w tle, o ile uczestnik posiada prawa lub licencję do wykorzystywania takich ujęć pod warunkiem, że materiały te w obu przypadkach nie zawierają wizerunku osób trzecich.) Dozwolone jest korzystanie z nieruchomych obrazów, pod warunkiem że zespół posiada do nich prawa. Takie zdjęcia nie muszą być stworzone w wyznaczonym okresie 48 godzin, natomiast nieruchomych obrazów stworzonych poza regulaminowym czasem nie wolno używać w ramach sekwencji, tak aby stwarzać złudzenie ruchu.


E. Kickoff Event

To be officially eligible for competition:

 • The Team Leader must e-mail to the GFC organizers a completed copy of the Team Leaders Agreement before the Kickoff Event. A team may not participate without submitting this agreement.
 • Each eligible team will then receive a Kickoff e-mail at 7:00pm their local time on [project:filming-starts-date]. The Kickoff e-mail will contain two genres from which to choose. Teams may choose either genre for their film. In addition, the line of dialog, character, and prop (required elements) will also be in the Kickoff e-mail.
 • Each team’s film must be in one of the two genres and all of required elements must be included for the film to be eligible for competition.

F. Wymagane elementy

 Każda biorąca udział w konkursie ekipa otrzyma przydział takich samych dla wszystkich elementów, które muszą się pojawić w filmie, jak postać, rekwizyt i tekst. Obowiązkowym elementem jest także miasto (jego symbol, architektura, krajobraz, miejsce itp.).

Obowiązkowe postaci i rekwizyty muszą pojawić się na ekranie. Widz oglądający film musi bez problemu potrafić wskazać wymaganą postać i nazwać ją z imienia, nazwiska oraz zawodu. Postać można przedstawić w jakiejkolwiek formie: poprzez napis (na dowolnym rekwizycie, obiekcie itp.), wypowiedź jednego z bohaterów itp. Obowiązkowy fragment tekstu musi być zacytowany dosłownie. Nie może być przerwany innymi wypowiedziami - musi stanowić jedną, zamkniętą całość. Tekst może być wypowiedziany, zaśpiewany lub napisany. Język jest dowolny, jednak jeżeli nie będzie jasne, że chodzi o obowiązkowy tekst, wymagane jest tłumaczenie. Aby film mógł zostać oficjalnie uznany za zrealizowany w ramach projektu, musi być nakręcony zgodnie z regułami wybranego gatunku i musi zawierać wszystkie obowiązkowe elementy, pojawiające się w regulaminowym czasie i przed napisami końcowymi.

See Also

G. Cast & Crew

All cast and crew must be volunteers.

Safety of cast and crew is of utmost importance.  It is the responsibility of the team leader and every member of the cast and crew to ensure safe conditions on set.  In addition, during this time of the coronavirus pandemic, teams are required to follow local rules and protocols to ensure the health of all participants and to mitigate any chance of infection.


H. Animal Safety

Animal safety, like cast and crew safety, is an important part of 48 Hour Filmmaking. Films that result in the death or mutilation of an animal may be disqualified.


I. Kamery

Można użyć dowolnego typu kamery wideo lub filmowej. Nie ma ograniczenia co do liczby kamer.


J. Prawa do muzyki

Jeżeli chodzi o napisanie i nagranie muzyki do filmu, zespoły biorące udział zachęca się do współpracy  z miejscowymi kompozytorami i (lub) muzykami. Dozwolone jest skorzystanie z muzyki nagranej wcześniej, jednak zespół musi posiadać prawa do wszelkiej muzyki użytej w filmie i musi dostarczyć zgody na wykorzystanie wszelkiej muzyki. Tak jak w przypadku muzyki, można korzystać też z nagranych wcześniej efektów dźwiękowych, jednak trzeba posiadać prawa do korzystania z nich.

Uwaga: parodii piosenek (tj. dających się zidentyfikować, istniejących wcześniej kompozycji z nowymi lub zmienionymi słowami bądź muzyką) nie wolno umieszczać w filmie bez podpisanej zgody posiadacza praw do takich kompozycji. Ta zasada obowiązuje bez względu na to, czy użycie sparodiowanej piosenki stanowi przypadek „dozwolonego użytku” zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa autorskiego obowiązującymi w danym kraju lub międzynarodowymi.


K. Czas trwania filmu

Ukończony film musi trwać co najmniej 4 i nie więcej niż 7, bez uwzględnienia napisów końcowych. Innymi słowy, regulaminowy czas trwania rozpoczyna się po wyświetleniu wymaganych informacji 48HFP, a kończy – przed napisami końcowymi. Wymagane informacje początkowe i napisy końcowe nie liczą się do minimalnego czasu trwania wynoszącego 4. Fabuła filmowa nie może trwać dłużej niż 7.


L. Napisy początkowe i końcowe

Obowiązkowe informacje poprzedzające film

Zanim rozpocznie się ukończony film, na nośniku powinny znaleźć się następujące elementy:

 • 5 sekund czerni
 • Karta tytułowa z: nazwą ekipy, tytułem, gatunkiem, miastem, datą
 • Oficjalna animacja początkowa 48HFP -LUB- plansza tytułowa: Ten film został zrealizowany na 48 Hour Global Film Challenge 2023. www.48hourfilm.com
 • 2 sekundy czerni

Twój film.

Napisy początkowe

Po 2 sekundach czerni niektóre filmy rozpoczynają się napisami początkowymi. Nie zachęcamy do ich umieszczenia, ale jeśli tak się stanie, należy uznawać je za część filmu, a zatem uwzględnić w maksymalnym 7-minutowym czasie trwania. Ponadto, jeżeli w filmie są napisy początkowe inne niż tytuł (np. nazwiska reżyserów, aktorów itp.), trzeba umieścić również jeden z następujących elementów w języku angielskim lub polskim:

 • tekst NAZWA TWOJEJ EKIPY prezentuje a potem od razu 48 Hour Global Film Challenge LUB
 • tekst  48 Hour Global Film Challenge zaraz po tytule filmu.

Uwaga: 48 Hour Global Film Challenge może być napisane małymi literami (np. 48 hour global film challenge).

Napisy końcowe

Napisy na końcu każdego filmu nie mogą trwać dłużej niż 60 sekund. Te 60 sekund uznaje się za dodatkowe w stosunku do długości filmu określonej powyżej. (Oznacza to, że film może trwać 7 plus dodatkowe 60 sekund napisów, czyli całkowity czas trwania wynosi 8.)

Napisy końcowe muszą zawierać słowa: „This film was made for the 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com” LUB ”Film zrealizowano w ramach 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com”

Animacje, plansze i napisy po 48HFP

Po konkursie filmy wyświetlane w Internecie powinny zachować kartę tytułową poprzedzającą film, z napisem: „This film was made for the 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com” LUB ”Film zrealizowano w ramach 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com”


M. Required Media Formats

If your film does not conform to the submission requirements listed below, it may be disqualified. Also, if your film cannot be viewed on GFC equipment, it may be disqualified.

The maximum accepted file size is 2GB.

Your film must be submitted in one of the following formats:

 • Preferred: H.264 encoded .mp4
 • Alternate formats: self-contained Quicktime .MOV or Windows .AVI (no proprietary codecs)

N. Submission Notes

 • The Team Leader for each registered team will receive an e-mail with instructions on how to properly submit their film. It is the responsibility of the Team Leader to ensure submission information is passed along to the team member(s) who will be performing the upload.
 • Films are submitted by uploading them to an online location.
 • We recommend that you make sound levels relatively even throughout your film.

O. Production Documents

Each team must secure releases for talent, crew, music and locations (and any other applicable releases), which must be turned in to the project organizers with the finished film/video. The film/video will not be eligible for competition before the 48 Hour Global Film Challenge Organizers receive the signed releases.

P. Oświadczenie

Team Leader musi złożyć odpowiednie Oświadczenie wraz z wypełnionym zgłoszeniem, potwierdzając w ten sposób przestrzeganie regulaminu w jego całości przez całą ekipę.


Q. Zakwalifikowanie filmu

Aby zakwalifikować się do projektu, zgłoszenia muszą stanowić autorskie utwory uczestników; nie mogą naruszać praw stron trzecich; muszą nadawać się do publikacji (tj. nie mogą być obraźliwe, wulgarne, obsceniczne bądź nieprzyzwoite); UWAGA! przekleństwa są zaliczane do wulgaryzmów! Nie przyjmujemy filmów ze słowami powszechnie uważanymi za przekleństwa; nie mogą zawierać obscenicznych ani pornograficznych materiałów; nie mogą zawierać oszczerstw dotyczących jakichkolwiek osób, spółek, organizacji ani podmiotów; nie mogą naruszać prywatności ani innych praw żadnej osoby, spółki ani podmiotu; nie mogą w żaden inny sposób naruszać obowiązujących przepisów ustawowych i innych; wreszcie, nie mogą zawierać żadnych elementów chronionych prawem autorskim (chyba że prawa takie posiada uczestnik i/lub 48HFP).

Zgłoszenia zawierające zabronione lub niewłaściwe treści, jeżeli 48HFP według własnego wyłącznego uznania zdecyduje, że są niewłaściwe, podlegają dyskwalifikacji. 48HFP zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o tym, czy dane zgłoszenie się kwalifikuje. 48HFP zastrzega sobie również prawo do odmowy wyświetlenia filmu lub do wydania oświadczenia przy okazji wyświetlenia filmu w odniesieniu do jego treści.


R. Official Film Entry

To be certified as an Official Film Entry, each participating group's film/video production must follow all rules herein. The 48 Hour Global Film Challenge Organizers reserve the right to make available to the judges and for online Audience Choice voting only certified Official Film Entries.

S. Brak zwrotów

Nie zwracamy żadnych przekazanych w ramach zgłoszenia nośników ani dokumentów.


T. Disqualification

48HFP and Project Parties may, in their sole discretion, disqualify Entries deemed to be inappropriate or otherwise non-compliant.

All participating teams (team leaders, team members and team fans) must adhere to all rules regarding filmmaking competition and online Audience Award voting.


U. Official Winner

All certified "Official Film Entries" are eligible to compete for the title of "Best Film" of the 48 Hour Global Film Challenge.

Ważne wiadomości: Wyłączenie odpowiedzialności wobec skopiowanych formatów konkursuPrivacy Policy

Prawa autorskie © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Wszystkie Prawa Zastrzeżone