Regulamin O co chodzi?


1. Eligibility

The US Virtual 48 is open to filmmakers in specific US Cities as listed on the website www.48hourfilm.com. To be eligible, one of the following must be true:

  • The team leader or a team member is a resident of one of the listed cities (MSA); and/or
  • The team has participated in one of the listed cities in the past; and/or
  • The team registered for one of the listed cities as part of the New Year's 2021 promotion.
The Team Leader must be a legal resident or legal visitor of the United States or the District of Columbia. The following are not eligible: employees, contractors, directors and officers of 48 Hour Film Project, Inc. (48HFP), or the US Virtual 48HFP, its parent, subsidiaries and affiliated companies, distributors, web design, advertising, fulfillment, judging and Project agencies involved in the administration, development, fulfillment and execution of this Project (collectively, Project Parties), and the immediate family members of each (spouse, parent, child, sibling, grandparent, and spouse or step of each) and those living in their same households (those persons whether related or not who live in the same residence for at least three months during the twelve-month period preceding the start date of the Project). Outside of the United States, residency requirements may vary. Void where prohibited.


2. To Enter

To register for the US Virtual 48, follow the instructions found at www.48hourfilm.com/us-virtual. Registration is based on a first-come first-served basis and space is limited. Registration fees range from $128- $148 per team. Registration ends the day before competition begins.


3. Official Filmmaking Period

The US Virtual 48 will commence on Friday, October 15 and end on the following Sunday, October 17 as announced on US Virtual 48 webpage.


4. Refunds

In the United States, if a team (Entrant) registered during the Early Bird, Regular, or Late registration phases of the project but must withdraw, refunds will be paid on the following schedule: Notify 48 Hour Film Project, Inc. of withdrawal in writing (submit the form below) within 24 hours of completing your registration and receive a full refund; Notify 48 Hour Film Project, Inc. of withdrawal during the Early Bird or Regular registration period and receive a full refund minus a $15 administrative fee; Notify 48 Hour Film Project, Inc. of withdrawal during the Late registration period and receive a full refund minus a $35 administrative fee; no refunds less than 3 days prior to Kickoff event. NOTE: If the Team Leader is diagnosed with COVID-19, contact us to request a full refund. The refund policy may vary in other countries.

To Withdraw & Request a Refund
To receive a refund, the team leader must complete this request form.

To Update Your Registration


The team leader must complete this request form to update your registration.


5. Udział niepełnoletnich

Niektóre wydarzenia konkursowe (Kickoff, Dropoff) mogą odbywać się w lokalach przeznaczonych dla osób od 21 roku życia. Organizatorzy zapewniają, że zgłoszone uprzednio podczas rejestracji osoby poniżej 21 roku życia będą mogły bez problemu w nich uczestniczyć. W przypadku osób niezarejestrowanych wymagana jest opieka osoby uprawnionej do przebywania w tego typu miejscu. UWAGA! Afterparty odbywa się w lokalach, do których wstęp mają wyłącznie osoby mające ukończone 18 lat. Niepełnoletni uczestnicy nie będą mogli brać udziału w tej części imprezy. Osobom takim nie będą również wydawane napoje alkoholowe.


6. Umowa Team Leader'a

Uczestnicy muszą podpisać Umowę Team Leader'a. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział podopiecznego w konkursie. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  zaakceptowanie Umowy Team Leadera, który zabezpiecza prawa Uczestnika oraz 48HFP oraz użycie zgłoszonych prac przez 48HFP. Zgłoszone prace, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji i nie stosują się do wszystkich wymagań będą rozpatrzone jako nieważne i nie będą brane pod uwagę w US Virtual 48.

See Also

7. Koszty Produkcji

Wszystkie koszty związane z produkcją filmu konkursowego ponoszą zarejestrowani uczestnicy.


8. Ocena zgłoszonych prac

Prace spełniające warunki i zasady regulaminu będą oceniane przez jury według kryteriów poniżej.


9. Kickoff

Uczestnicy muszą być obecni w wyznaczonym czasie i miejscu na wydarzeniach związanych z Projektem, aby móc w nim uczestniczyć.  


10. Basic Requirements of the Project

Entrants must adhere to the official US-VIRTUAL Filmmaking Rules. In addition, in the Kickoff Email, Entrants will receive an assignment and be given three days to make a video (an Entry). See www.48hourfilm.com/us-virtual for details.


11. Warunki Złożenia Pracy Konkursowej

Uczestnik przystępując do Konkursu 48 Hour Film Project oświadcza, że film zrobiony w ramach Konkursu 48 Hour Film Project jest oryginalny, nie narusza praw osób trzecich, przysługują mu prawa autorskie do filmu a także, że posiada wszystkie prawa do utworów i materiałów (m.in. fotografii lub video) wchodzących w skład i/lub wykorzystanych w filmie. Uczestnik przenosi te prawa na Organizatora zezwalając mu na wykorzystanie filmu w sposób określony niniejszym Regulaminem, w zakresie poniższych pól eksploatacji:

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
b) wprowadzania do obrotu,
c) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
d) wystawiania i/lub wyświetlania,
e) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i\lub multimedialnej,
f) najmu i/lub użyczania,
g) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity,
h) reemitowania (m.in. za pośrednictwem telewizji kablowej oraz platform cyfrowych),
i) publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),

j) wprowadzania do sieci telekomunikacyjnych.


12. Udział w kilku edycjach

Uczestnicy mogą brać udział w konkursach w więcej niż jednym mieście i w każdym z nich mogą zwyciężyć. 


13. Wybór Team Leadera

Każda zgłoszona ekipa musi wybrać swojego przedstawiciela – Team Leadera, aby zgłosić się do Projektu. Osoba ta musi podpisać w imieniu całej swojej ekipy Umowę Team Leader, akceptując zasady w niej zawarte. Tym samym potwierdza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Oficjalnymi Zasadami Produkcji oraz FAQ i je akceptuje. 48HFP ani żaden z Organizatorów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek spory pomiędzy członkami ekipy wynikających lub związanych z Projektem.


14. Wybór zwycięzców

Zgłoszone Prace będą oceniane w dwuetapowym procesie; najpierw lokalnie - przez jury edycji w danym mieście, następnie międzynarodowo wraz z innymi zwycięzcami z pozostałych miast konkursowych, które spełniają warunki, by walczyć o nagrodę Najlepszego Filmu Roku. Zgłoszone Prace będą oceniane przez jurorów, którzy ocenią filmy spełniające wymogi według kryteriów: 

  • Wartość Artystyczna (np., Historia, Kreatywność, Wartość rozrywkowa)(45%)
  • Jakość techniczna (30%)
  • Zgodność z zadaniem (25%)


15. Zwycięzca US Virtual 48

Najlepsza Zgłoszona Praca w każdym mieście otrzyma tytuł zwycięzcy. W przypadku remisu, zostanie on rozstrzygnięty na podstawie najwyżej punktacji jurorów w pierwszym kryterium oceny, a jeśli zajdzie potrzeba, w kolejnych. Uczestnicy zgadzają się, że 48HFP ma wyłączne prawo do decydowania o wszystkich sprawach i sporach wynikających z  US Virtual 48 a wszystkie decyzje 48HFP są ostateczne i wiążące.


16. Winner's Prize

Teams will be placed in screening/judging groups by geographic regions. The maximum number of teams in each group will be 24. Judges will select a "Best Film" for each group and the Best Film from each group will be screened at Filmapalooza, the Annual 48 Hour Film Project Awards Weekend (date and location to be announced). All US Virtual 48HFP Best Films will be eligible to be included in the 48HFP Showcase Screening at the Cannes Film Festival Short Film Corner.


17. General Conditions

By participating, Entrants agree to these Official Rules which are final and binding in all respects. The US Virtual 48 is governed by the laws of the District of Columbia, Washington, DC, USA, and all claims must be resolved in the District of Columbia courts or the Federal courts located in the District of Columbia.


18. Limitations of Liability and Release

No liability or responsibility is assumed by 48HFP or Project Parties resulting from any user's participation in or attempt to participate in the US Virtual 48HFP or ability or inability to upload or download any information in connection with participating in the Project. No responsibility or liability is assumed by the 48HFP or Project Parties for technical problems or technical malfunction arising in connection with any of the following occurrences which may affect the operation of the Project: hardware or software errors; faulty computer, telephone, cable, satellite, network, electronic, wireless or Internet connectivity or other online communication problems; errors or limitations of any Internet service providers, servers, hosts or providers; garbled, jumbled or faulty data transmissions; failure of any e-mail transmissions to be sent or received; lost, late, delayed or intercepted e-mail transmissions; inaccessibility of the Web Site in whole or in part for any reason; traffic congestion on the Internet or the Web Site; unauthorized human or non-human intervention of the operation of the Project, including without limitation, unauthorized tampering, hacking, theft, virus, bugs, worms; or destruction of any aspect of the Project, or loss, miscount, misdirection, inaccessibility or unavailability of an email account used in connection with the Project. 48HFP and Project Parties are not responsible for any typographical errors in the announcement of prizes or these Official Rules, or any inaccurate or incorrect data contained on the Web Site or social media sites maintained by the 48 Hour Film Project. Use of Web Site and the 48HFP's social media sites is at user's own risk. 48HFP and the Project Parties are not responsible for any personal injury or property damage or losses of any kind which may be sustained to user's or any other person's computer equipment resulting from participation in the Project, use of the Web Site or the download of any information from the Web Site. By participating in the Project, Entrant agrees to release, indemnify and hold 48HFP and Project Parties harmless from any and all claims, damages or liabilities arising from or relating to such Entrant's participation in the Project.


19. Zwycięzcy

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na www.48hourfilm.com.


20. Organizator Projektu

The 48 Hour Film Project, Inc.
P.O. Box 40008
Washington, DC 20016

Ważne wiadomości: Wyłączenie odpowiedzialności wobec skopiowanych formatów konkursuPrivacy Policy

Prawa autorskie © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Wszystkie Prawa Zastrzeżone