Element Assignment Character, Prop & Line Requirements

At the start of the Official Filmmaking Period, each team will receive a character, a prop and a line of dialogue assignment via email.

These elements must be included in your film.

It's up to each team to decide how to integrate them into their own film. Teams compete for most creative use of these elements.

Ny till de 48?


Exempel av tidigare Rollfigurer


Exempel av tidigare använd Rekvisita


Exempel av tidigare Dialoger

Krav på Dialog

Den nödvändiga dialogen måste höras eller synas - den kan skrivas. Det kan också vara på ett annat språk, men om det inte är tydligt att detta är den krävda dialoglinjen, så måste översättning finnas.

Krav på Rollfigur

Den nödvändiga rollen behöver inte vara stjärnan i filmen, men vi måste se hen på filmduken. Namnbrickor, etc. behövs ej så länge publiken förstår vem hen är.

Krav på Rekvisita

Rekvisitan som måste vara med måste också synas, och den måste användas på något sätt i din film.

Trohet till Uppdraget

Visste du att domarna baserar en del utav sitt betyg på en films efterlevnad/trohet till uppdraget? Detta hänvisar till genren och de nödvändiga elementen.

Element i credits gäller Ej

De bestämda elementen måste finnas i storyn av din film. Om du endast har med elementen i sluttexten eller listan över medverkande så kommer din film INTE att uppfylla kraven.

Viktigt Meddelande: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved