Genre Requirement 48 Hour Film CineKid Project

At the kickoff event each team draws a genre from a hat.

The catch? They're all kid-friendly film genres. Your film must be true to the genre you have selected—and no trading with other teams!

Got it all? Well, be warned... We switch up the options each year - just to keep you on your toes!!

Ny till de 48?

Nödvändiga Element

Utöver att dra lott om en genre, så kommer varje lag att behöva inkludera en tillsatt roll, en specifik rekvisita och en dialog mening vid Kickoffen.

mer information

Att kombinera genrer

Du får lov att kombinera genrer (tex. en tyst komedi om vänner), men, din officielt tilldelade genre måste representeras klart i blandningen.

Trohet till Uppdraget

Visste du att domarna baserar en del utav sitt betyg på en films efterlevnad/trohet till uppdraget? Detta hänvisar till genren och de nödvändiga elementen.


Grupp #1 Genre: 2019 48 Hour Film CineKid Project

Action / Adventure
Comedy
Dark Comedy
Detective / Cop
Drama
Fantasy
Film de Femme mer information
Horror
Musical
Mystery
Romance
School Film
Sci Fi
Thriller / Suspense
Western

Grupp #2 Genre: 2019 48 Hour Film CineKid Project

Animal Film
Buddy Film
Climate Film
Family Film
Fish Out of Water
Generation Gap
Mockumentary
Period Piece
Politics Film mer information
Road Movie
Silent Film mer information
Slapstick
Sports / Games / Competitions
Spy
Vacation / Holiday Film

Viktigt Meddelande: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved